خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه دو گياه زراعي ريشه اي و برگي در گياه پالايي کادميم از خاک هاي آهکي آلوده در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه دو گياه زراعي ريشه اي و برگي در گياه پالايي کادميم از خاک هاي آهکي آلوده در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه دو گياه زراعي ريشه اي و برگي در گياه پالايي کادميم از خاک هاي آهکي آلوده در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه دو گياه زراعي ريشه اي و برگي در گياه پالايي کادميم از خاک هاي آهکي آلوده در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش تخصصی زیست پالایی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
آلودگی محیط زیست و خاک های کشاورزی با فلزات سنگین از جمله کادمیم یک خطر جدی بوده که از دیدگاه زیست محیطی و سلامت زنجیره غذایی انسان حائز اهمیت است. توانایی جذب کادمیم توسط گیاهان ریشه ای و برگی با یکدیگر متفاوت بوده و این مسئله اهمیت این گیاهان را برا ی خارج کردن کادمیم از خاکهای زراعی به روش گیاه پالایی مهم می سازد. از این رو آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک کاملاً تصادفی با سه خاک با مقادیر مختلف کربنات کلسیم ( 5/13، 5/44 و 5/67 درصد) و در پنج سطح کادمیم (صفر، 5، 10، 20 و 40 میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک) در سه تکرار با اسفناج، به عنوان سبزی برگی، و تربچه، به عنوان سبزی ریشه ای، در گلخانه انجام پذیرفت. با افزایش کادمیم در خاک، عوامل رشدی هر دو گیاه تحت تأثیر سمیت کادمیم کاهش پیدا کرد.میانگین وزن خشک در تیمار 40 میلی گرم در کیلوگرم کادمیم خاک نسبت به تیمار شاهد به ترتیب در بخش هوایی اسفناج، بخش زمینی اسفناج، بخش هوایی تربچه، و بخش زمینی تربچه، 78، 72، 35، و 50 درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر با افزایش کادمیم در خاک، کاهش در وزن خشک بخش های هوایی و زمینی اسفناج، بسیار بیشتر از تربچه مشاهده گردید.بنابراین از آنجا که گیاه تربچه دوره رشد کمتری (45 روز) نسبت به اسفناج (8 هفته) دارد و زیست توده بیشتری تولید می کند بنابراین در مجموع، توانایی جذب کادمیم بیشتری را از خاک داشته و از این رو این گیاه راندمان بالاتری را در کاهش آلودگی کادمیم از خاک دارد و برای گیاه-پالایی پیشنهاد می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي زمين آماري پارامترهاي شکستگي بدست آمده از لاگ هاي تصويري درميدان نفتي آسماري در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي زمين آماري پارامترهاي شکستگي بدست آمده از لاگ هاي تصويري درميدان نفتي آسماري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي زمين آماري پارامترهاي شکستگي بدست آمده از لاگ هاي تصويري درميدان نفتي آسماري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي زمين آماري پارامترهاي شکستگي بدست آمده از لاگ هاي تصويري درميدان نفتي آسماري در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
شناخت ویژگیهای شکستگیها و مدلسازی آنها با استفاده از نمودارهای تصویری و روشهای زمینآماری به دلیل نقش مهم آنها در تولید از مخازن بطور طبیعی شکسته شده، بسیار مهم میباشد، در این مطالعه بااستفاده از دادههای شکستگی حاصل از نمودارهای تصویری شامل دادههای شکستگیهای باز، شکستگیهای پر شده، لایهبندی و چگالی شکستگیها، مدل شکستگی برای توسعه میدان مورد نظر ساخته شده است. مدلهای ساخته شدهشامل مدل سهبعدی شیب، آزیموت و تراکم شکستگیها میباشد. استفاده از نتایج تعبیر و تفسیر لاگ های تصویری چندین چاه از میادین کربناته ایران برای مدلسازی استاتیکی، اهداف این پژوهش عبارت است از: تعیین ویژگی هایتوزیع هندسی سیستم های شکستگی بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده از نمودارهای تصویری الکتریکی، استفاده از روش های زمین آمار برای ساخت مدل استاتیکی، ساخت مدل سه بعدی آزیموت، ساخت مدل سه بعدی شیب،ساخت مدل سه بعدی تراکم شکستگی، کمک به برنامه ریزی برای توسعه آتی میدان. در این تحقیق از روشهای شبیه سازی پیوستهSGS) و گسستهSIS) پارامترهای شکستگی برای بررسی توزیع سهبعدی آنها در مخازن هیدروکربنی استفاده شده است، طی مطالعه حاضر مدلسازی زمینشناسی سه بعدی پارامترهای شکستگی برای مخزن آسماری در محیط نرم افزارPETREL انجام شده است و مدل نهایی اماده استفاده در شبیهسازی دینامیکی مخزن میباشد، نتایجمدلها نشان میدهد که مکان چاهCبا توجه به پارامترهای مدل شکستگی نسبت به چاهB و A در مکان مناسبتری به لحاظ حفاری تولید و توسعه میدان قرار گرفته است. میتوان از روش معرفی شده در این پژوهش جهت کاهش عدم قطعیت در توسعه میادین و افزایش موفقیت برنامههای حفاری آتی بهره برد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي اقتصادي طرح احداث مولد مقياس کوچک در نيروگاه برقآبي در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي اقتصادي طرح احداث مولد مقياس کوچک در نيروگاه برقآبي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي اقتصادي طرح احداث مولد مقياس کوچک در نيروگاه برقآبي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي اقتصادي طرح احداث مولد مقياس کوچک در نيروگاه برقآبي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانهای ضرورت توجه بیشتر به انرژیهای نو را بر همگان روشن ساخته است. آبشارها و سدها از دیر باز برای استفاده از انرژی آب و تولید برق و اکثر فرصت های تولید انرژی برقآبی که می- توانند به تولید ارزانتر و یا حداقل قابل رقابت با دیگر گزینهها منجر شود، مورد توجه بوده اند. در این مطالعه امکان اقتصادی احداث یک مولد مقیاس کوچک 3 مگاواتی ازکه به تولید برق منجر Run Of River نوع نیروگاه برقآبی روی خطوط انتقال آب و می شود مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه تمام شده برای هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی در طول سال معادل با 723.5 ریال و درآمد ناشی از تولید هر کیلو وات ساعت انرژی معادل با 1367.2 ریال بدست آمده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روانشناسي سلامت، ارتقاء وحفظ سلامت در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روانشناسي سلامت، ارتقاء وحفظ سلامت در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روانشناسي سلامت، ارتقاء وحفظ سلامت در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روانشناسي سلامت، ارتقاء وحفظ سلامت در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 13
چکیده:
طی ده سال گذشته روانشناسی سلامت به شناسایی رفتارها وسبک های زندگی فردی که به سلامت جسمی یک فرد تاثیر میگذارند پیشگیری و درمان بیماری شناسایی عوامل خطرزایی که با بیماری مرتبط است بهبود بخشیدن نظام های مراقبت بهداشتی ازطریق شناسایی تمرینهای خوب و شکل دادن به افکار عمومی درجهت سلامت مردم کمک کرده است برای اموزش و ارتقا سلامت باید همه گیری شناسی اجتماعی و سیاست سلامت نشانه های بیماری ودرد ارزیابی کنترل و درمان ارتباط پزشک و بیمار مسئله جسم و ذهن درسلامت سبک زندگی و سلامت ماهیت استرس و; مورد بررسی قرارگیرد دراین مقاله ازبین مدلهای مطالعه رفتار دراموزش بهداشت مدل پرسید PRECDE موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است و همچنین نتایج اجلاسهای جهانی ارتقا سلامت بیان گردیده است دراین مدل ابتدا بررسی کیفیت زندگی موردتوجه است و سپس تشخیص مسائلی که درمشکلات اجتماعی دخالت دارند و بعدعوامل رفتاری یا محیطی مانند آب وهوا و ; عوامل غیررفتاری مانند امکانات موجود درجامعه بهداشت و درمان مورد بررسی قرارمیگیرد باتوجه به نتایج اجلاس های جهانی ارتقا سلامت میتوان گفت که سلامتی یک حق است نه یک امتیاز و افزایش سرمایه گذاری درامرسلامت یک سرمایه گذاری سودمند و پایدار است و باید به ترویج و تشویق جامعه برای مسئولیت پذیری سلامت کوشید


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثرموادپودري ريزدانه روي نفوذپذيري ماسه در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثرموادپودري ريزدانه روي نفوذپذيري ماسه در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثرموادپودري ريزدانه روي نفوذپذيري ماسه در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثرموادپودري ريزدانه روي نفوذپذيري ماسه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
امروزه ازترکیب موادپودری با ماسه میتوان بعنوان لایه عایق دردیواره های بتن پلاستیک و نیز درساخت لاینرها درمدفن های مهندسی زباله بخصوص درمواردی که خاک رس کمیاب است استفاده کرد یکی ازمهمترین ویژگیهای این ترکیبات درموارد ذکر شده نفوذپذیری کم مخلوط است دراین مطالعه تاثیر مواد پودری ازنوع بنتونیت روی نفوذپذیری ماسه فیروزکوه توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری بررسی گردید بدین منظور درصدهای ازهرماده پودری با ماسه ترکیب شده و مقادیر بدست آ مده برای نفوذپذیری با یکدیگر مقایسه شدند نتایج نشان داد که تاثیر این مواد روی کاهش نفوذپذیری ماسه محسوس بوده و میتوان ازمخلوط موادپودری با ماسه جهت استفاده به عنوان لایه عایق کم نفوذپذیردرپروژه های مهندسی بهره جست


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي و تحليل استراتژيک مديريت هزينه درشهرداريها مطالعه موردي: شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و تحليل استراتژيک مديريت هزينه درشهرداريها مطالعه موردي: شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي و تحليل استراتژيک مديريت هزينه درشهرداريها مطالعه موردي: شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي و تحليل استراتژيک مديريت هزينه درشهرداريها مطالعه موردي: شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: 17
چکیده:
محدودیت منابع و امکانات شهری و رشد روزافزون نیازهای شهروندان موضوع مدیریت هزینه را به یک ضرورت تبدیل کرده است نهادها سازمانها و شرکت ها ازطریق تدوین برنامه راهبردی و بادرنظر عوامل محیطی برسرتولید محصولات یا ارایه خدمات با کیفیت بالا و قیمت و هزینه پایین باهم به رقابت می پردازند دراین میان رشد روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان درحیطه های مختلف توجه مدیران شهری به ویژه کلانشهرها را به مدیریت هزینه بیشتر نموده است تجربیات جهانی نشان میدهد که لازم است ضمن اعمال سیساستهای تعدیل و مناسب سازی هزینه ها ازطریق تشکیل کمیته های تخصصی و نظام مشارکت به این مهم دست یافت دراین مقاله به بررسی و تحلیل استراتژیک نظام مدیریت هزینه درعرصه های مختلف شهروشهرداری پرداخته شدها ست این مقاله ازنمنظر هدف کاربردی و ازمنظرروش ازنوع تلحیل استراتژیک است بدین منظور براساس تحلیل نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها درلایه های سه گانه برنامه ریزی اجرا ونظارت مدیریت هزینه درشهرداری شناسایی و استراتژی های مناسب برای هرسطح ارایه شده است نتایج نشان میدهد که تقویت نگاه یکپارچه به مدیریت هزینه ازمرحله برنامه ریزی تا اجرا استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه تقویت نظارتهای پیامدگرا و اثربخش همراه با نظارتهای مرحله ای مبتنی برکارایی تاکید جدی بربرون سپاری فعالیت ها و بهره گیری ازپیمانکاران توانمند تدوین سند راهبردی مدیریت هزینه درشهرداریها استقرار نظام حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی و الزام به ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه های شاخص پیش ازاجرا برخی ازمهمترین راهبردها درجهت تحقق نظام دیریت هزینه می باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش عدالت سازماني و مولفه هاي آن در سکوت سازماني در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش عدالت سازماني و مولفه هاي آن در سکوت سازماني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش عدالت سازماني و مولفه هاي آن در سکوت سازماني در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش عدالت سازماني و مولفه هاي آن در سکوت سازماني در فایل ورد (word) :

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و مولفه های با سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی(140 نفر) است که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ایی تعداد 70 نفر از این اساتید به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین((2003 و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شده است روایی این دو پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران بوده و پایایی آنها به ترتیب 0/73 و 0/89 گزارش شده است . نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنی دار r = -0/64 و در سطح ( (p < 0/001 وجود دارد و از بین ابعاد عدالت سازمانی ابعاد عدالت رویه ایی r = -0/29 و عدالت تعاملی r = – 0/51 و بعد عدالت توزیعی r = -0/29 با در سطح ( ( p < 0/001 سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنی دار دارند. یعنی عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر می تواند به عنوان پیش بین معنادار سکوت بکار برده شود.

کلید واژه: عدالت سازمانی ، سکوت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی

-1 مقدمه:
بهره وری و توسعه هر سازمانی تا حدی به کاربرد صحیح و تحلیل ایده ها و بدیلهای تصمیم گیری، سبب کاهش اثربخشی
نیروی انسانی بستگی دارد و سازمانها از کارکنان خود تقاضا دارند تصمیم گیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر میگردد(دانایی فرد و
که نوآور باشند، به اظهار نظر بپردازند و به دلیل رقابت هرچه همکاران،.(.(1390 در چند سال گذشته تحقیقات زیادی برروی
بیشتر احساس مسئولیت کنند. سازمانها برای بقا و پابرجا بودن به سکوت در سازمانها انجام گرفته و نتایج آن نشان داده است که
کارکنانی نیاز دارند که بتوانند به چالشهای محیط پاسخ دهند، از سکوت سازمانی یک پدیده اجتماعی بوده و تحت تاثیر متغیرهای
تسهیم شدن دیگران از معلومات و دانششان ترسی نداشته گوناگون در سطوح مختلف سازمان شکل می گیرد( زارعی متین و
باشند(زارعی متین،.(1390 از طرف دیگر نیل به اهداف سازمانی همکاران،.(1390 حسن پور و عسگری((1391 عوامل ایجاد کننده
مستلزم توانمندسازی کارکنان و کانال های ارتباطی باز است و سکوت سازمانی را به الف)عوامل مدیریتی، ب) عوامل سازمانی و
بسیاری از کارکنان بر این باورند که سازمانشان از کانالهای محیطی، ج) عوامل گروهی، و عوامل فردی تقسیم کردند. عدالت
ارتباطی باز و تسهیم اطلاعات و دانش حمایت نمی کند و از جمله سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای سازمانی تاثیر بسزایی در
موانعی که بر سر راه برنامه های تغییر قرار دارد مشکلات مربوط رفتار سازمانی دارد و در تبیین چرایی واکنش افراد به پیامدهای
به مدیریت، کمبود اطلاعات، ضعف اعتماد و آن چیزی است که غیرمنصفانه، فرآیندها و رویههای نامناسب و مراودات غیرعادلانه
موریسون و میلیکن (2000) آن را سکوت سازمانی نام نهادند( بسیار راهگشاست. در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه “عدالت
دانایی فرد و همکاران،.(1390سکوت سازمانی فرایندی است که سازمانی” 1 ابتدا توسط گرینبرگ به کارگرفته شد. به
کارکنان بر اثر آن از ارائه افکار و نظرات خود به سازمان خودداری نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراك کارکنان از انصاف کاری در
کرده و خود را از تصمیم گیریهای سازمان دور نگه می سازمان مرتبط است. نادری و تنووا (2010) عدالت سازمانی را
دارند(موریسون و میلیکن ، .(2000 و از نیروی قدرتمندی که ادراك افراد در خصوص منصفانه بودن برخورد سازمان با کارمندان
موجب امتناع کارکنان از بیان مشکلات می شود سرچشمه می و واکنش های رفتاری آن ها به چنین ادرا کی توصیف می کند..
گیرد و با محدود کردن داده های اطلاعاتی و همچنین عدم تجزیه
1 – organizational justic

محققان به طور کلی سه نوع عدالت سازمانی را شناسایی کرده اند که عبارتند از عدالت توزیعی، رویه ایی و تعاملی.
عدالت توزیعی به معنای رعایت انصاف به هنگام توزیع نتایج و پیامدها در میان کارمندان سازمان است (اوتارخانی، 1388 ؛ سیدجوادین و دیگران، .(1387 عدالت رویه ای به فرایندها و رویه هایی اشاره دارد که از طریق آن در باب تخصیص وتوزیع منابع تصمیم گیری میشود. و عدالت تعاملی، برخلاف عدالت رویه ای، کمتر شامل جنبه های رسمی و صوری تعامل است. این نوع عدالت سازمانی رفتار مدیر با کارمندان مانند میزان صداقت، میزان توجه و حساسیت و احترامی که در هنگام تعامل ازسوی مدیر با کارمندان ابراز می شود را در بر می گیرد(امیرکافی و هاشمی نسب،.(1392 در سالهای اخیر تحقیقات معدودی بر روی سکوت و رابطه آن با متغیرهای دیگر انجام گرفته است. چاتین تان(( 2014 در تحقیق خود با عنوان »عدالت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده سکوت سازمانی« به این نتیجه رسید که عدالت تعاملی و رویه ای با سکوت سازمانی همبستگی منفی دارند و نتایج رگرسیون نیز نشان داد که عدالت ادراك شده توسط معلمان می تواند سکوت آنها را پیش بینی کند. همچنین در مطالعهای نیز که در هتل شهر آنتالیا( ترکیه )، انجام شده و مفاهیم عدالت سازمانی، سکوت سازمانی، خشونت روان ، تعهد سازمانی کارکنان هتل ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد بطورکلی عدالت سازمانی با سکوت سازمانی رابطه معنی دار داشته دار (اریک وهمکاران، .(2012 موضوع سکوت سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران موضوعی جدید و ناآشناست و کمتر ادبیات پژوهشی در این خصوص می توان یافت اما با توجه به اینکه سکوت سازمانی پدیده ای رایج و شایع در اغلب سازمانها است که به دلایل مختلف اتفاق میافتد و باعث میشود کارکنان با مدیران و همکاران خود در بیان ایده ها و چاره جویی برای حل مشکلات سازمان مشارکت ننمایند و بی تفاوت از کنار مشکلات عبور کنند لازم است مورد توجه قرار بگیرد. مرور تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رابطه سکوت با متغیرهایی همچون ویژگی های شخصیتی کارکنان(شریفی و اسلامیه ،(1392، هویت سازمانی (نصر اصفهانی و دهکردی،1392 )، تعهد سازمانی (دنیز و همکاران،( 2013، نگرش کارکنان و مدیران (دانایی فرد و پناهی،(1389 انجام شده است و نقش هرکدام از این متغیرها در سکوت سازمانی مشخص و تبیین شده است. اما در مورد نقش عدالت سازمانی و مولفه های در سکوت سازمانی تحقیقی در دخل کشور انجام نگرفته است که این پژوهش می تواند در این زمینه به نتایج جدیدی برسد بنابراین این تحقیق به

منظور بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و مولفه های سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی پرداخته است.
-2 روش تحقیق:

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق از نوع همبستگی( توصیفی) بوده که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از اساتید دانشکده های کشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی 70 نفر از آنها از آنها به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده های سکوت سازمانی از پرسشنامه 15 سئوالی ونداین که روایی آن مورد تایید صاحبنظران بوده و پایایی آن (0/73) و برای جمع آوری داده های مربوط به عدالت سازمانی از نیهوف و مورمن که روایی آن مورد تایید صاحبنطران بوده و پایایی آن (0/82) گزارش شده است استفاده شده است نمره گذاری هردو پرسشنامه بر اساس طیف 5 گزینه ایی لیکرت می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از آمار توصیفی(میانگین، فراوانی و;) و از آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گردشگري و جغرافيا در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گردشگري و جغرافيا در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گردشگري و جغرافيا در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گردشگري و جغرافيا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 9
چکیده:
جغرافیا از نظر دانشمند بزرگ یونانی اراتوستن در 2300 سال قبل مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان توصیف شده است. جغرافیا در مطالعه زمین به عوامل طبیعی و انسانی متعددی برخورد می کند که استفاده از آن منابع به گونه ای در نوع معیشت انسانها، پوشش گیاهی، مسکن، شیوه بهره کشی از زمین، ارتباط مناطق با هم و ; دخالت می کند. مفهوم جغرافیا: رابطه انسان با محیط است انسان در محیط، فعالیت ها و نقش آفرینی های متعددی به عهده دارد و محیط شامل محیط طبیعی، انسانی و اجتماعی می باشد. با شناخت محیط و استفاده بهینه از توان و ظرفیت های جغرافیای مانند دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، آبشارها، مناطق جنگلی، کشتزارهای زراعی، مناطق کوهستانی، مراکز زیارتی، باستانی و فرهنگی می توان با جذب گردشگر در راه توسعه و افزایش درآمد تلاش کرد. محیط به عنوان رکن اصلی جریان گردشگری در تبلور فضایی برای جذب گردشگر نقش مهمی ایفا می کند و ابزارهای متنوعی را در اختیار می نهد. بنیان مدل های گردشگری در ملحوظ نمودن واژه های محیط طبیعی، محیط دست ساز و مصنوع بشر از زیرساخت ها، فناوری و سیستم اداره واحدهای جغرافیایی باشد که همه و همه بار جغرافیایی گردشگری را استحکام بیشتر می بخشد. به طور کلی باید گفت در مفهوم محیط جغرافیایی تاکید بر حضور جامعه است و نمی توان ویژگیهای جامعه را از شرایط طبیعی یا مکانی جدا کرد. هر چشم انداز جغرافیایی، هماهنگی و سازگاری انسان را با شرایط مکانی ظاهر می سازد. از آنجا که مناطق جغرافیایی هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد، جاذبه های طبیعی و فرهنگی نیز به تبعیت از آنها شکل می گیرند و به همین دلیل حوزه های فعالیت گردشگری تیر متنوع می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود QOS Control in Next Generation Networks (NGN) در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود QOS Control in Next Generation Networks (NGN) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود QOS Control in Next Generation Networks (NGN) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود QOS Control in Next Generation Networks (NGN) در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

The term NGN is commonly used to give a name to the changes to the service provision infrastructures thathave already started in the telecom and IT industry that support a variety of communication services (data,video, and voice) seamlessly. Next-generation network (NGN) is a new concept and becoming more and moreimportant for future telecommunication networks. This paper illustrates five function layers of NGNarchitecture and discusses some end-to-end QoS (quality of service) issues for NGN (called NGN QoS). Thefive function layers are: Application Layer; Network Control Layer; Adaptation Layer; Network TransmissionLayer and Management Layer that provides Web-based GUI browser for data presentation, monitoring,modification and decision making in NGN.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته رياضي در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته رياضي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته رياضي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته رياضي در فایل ورد (word) :

این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که هر فصلی دارای بخشهای است بطور کلی هدف من از این تحقیق این بوده که بدانم خانواده ها تا چه حدی بر روی انتخاب رشته فرزندانشان تاثیر دارند و جامعه ما تا چه حدی به بعضی از رشته ها و مشاغل بها می دهد و برخی از آنها تا چه حد بی ارزش هستند زیرا سالیانه تعداد زیادی از افراد به دانشگاه ها راه می یابند و تعداد زیادی هم فارغ التحصیل می شوند بدون اینکه والدین بفهمند خواست قلبی آنها چیست و اینکه آیا این افراد به این رشته ها و مشاغل علاقه دارند یا به دلیل اجبار والدین تن به این کار می دهند که امروزه این امر در جامعه ما زیاد دیده می شود.
هدف کلی :
مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می باشد.

اهداف ویژه تحقیق :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند.

بیان مسئله :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند.
اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم.
لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است.
نکته قابل توجه اهمیت دادن و توجه داشتن به تفاوتهای فردی می باشد که گاهی اوقات برخی از خانواده ها به آن توجهی نکرده و می گویند که بله چون فرزندمان این عمل را انجام داده این هم می تواند یکی از زمینه هایی که از طرف خانواده موجبات این موفقیت را فراهم آورد توجه به تفاوتهای فردی بین افراد می باشد و آنگاه این توجه است که اهمیت نقش فرد را در خصوص پیشرفت و یا عدم آن مشخص می‌نماید لذا چون مقدار و میزان پیشرفت تحصیلی فرد به عوامل و فاکتورهای زیادی بستگی دارد که از میان آنها مهمترینش علاقه و انگیزه و توانایی او می باشد بنابراین سعی شده که در این تحقیق توجه افراد به این فاکتورها جلب شود یعنی شاخص مهم در پیشرفت تحصیلی افرادیکه خود با علاقه انتخاب رشته کرده اند و افرادیکه بدون هیچ انگیزه ای به این رشته تحصیلی آمده اند مورد توجه قرار گیرد وعملکرد این دو گروه با توجه به این فاکتورهای مهم در پیشرفت تحصیلی مورد مقایسه و توجه می‌باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,