خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحليل محتواي سؤالات آزمون پاياني دروس رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از حيث تطابق با انتظارات حيطه شناختي در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحليل محتواي سؤالات آزمون پاياني دروس رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از حيث تطابق با انتظارات حيطه شناختي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحليل محتواي سؤالات آزمون پاياني دروس رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از حيث تطابق با انتظارات حيطه شناختي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحليل محتواي سؤالات آزمون پاياني دروس رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از حيث تطابق با انتظارات حيطه شناختي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

توانایی مدیریت دانش و هدایت یادگیرنده ها به استدلال، تحلیل و کاربرد آموخته ها در شرایط واقعی و توسعه تفکر خلاق و نقاد از جمله رسالت های نظام های دانشگاهی تلقی می شود. اگرچه این مهم در همه قلمروهای دانش حائز اهمیت است، در قلمرو علومانسانی با اهمیتی بیشتر جلوه می کند؛ چراکه در این قلمرو انتظار می رود مخاطبان یادگیری فراتر از نگاهی جزم اندیشانه و اثبات گرایانه به واکاوی بافت های پیچیدهاجتماعی مبادرت کنند و با غوطه وری در زمینه اجتماعی بتوانند با طرحواره های ذهنی و فلسفی خود به شناخت، تبیین و کشف پدیده ها و روابط آنها نائل شوند. بدیهی است که در چنین شرایطی ضرورت توانمند سازی آنان در فرایند برنامه درسی دانشگاهی ازاهمیتی وافر برخوردار است و نوع عملکرد یکایک مؤلفه ها از قبیل تدریس و ارزیابی از آموخته ها، ضرورتی انکار ناپذیر برای واکاوی پیدا می کند. در این طریق دانشگاه پیامنور با پوشش دادن بیش از یک میلیون و یکصد هزار نفر از جوانان کشور در قالب بیش از پانصد مرکز و واحد، نقشی خاص در تربیت کارشناسان رشت ههای علوم انسانی ایفامی کند. در این مطالعه که با روش تحلیل محتوا انجام شد، سؤالات آزمون نهایی در پنجاه و هفت درس و مربوط به پنج رشته (در مجموع یکهزار و هشتصد و چهل و هفت سؤال) مورد تحلیل قرار گرفت. قلمرو مطالعه را سؤالات آزمونهای کشوری این دانشگاه در خلال سالهای تحصیلی 1383 تا 1388 تشکیل داد. رشته های تحصیلی عبارت از رشته های علوم اجتماعی، کتابداری، روان شناسی، حقوق و علوم تربیتی بودند. واحدتحلیل، سؤال و فرایند کدگذاری به شیوه قیاسی و مبتنی بر طبقات حیطه شناختی بلوم بود. یافته ها نشان دادند که بیش از نود درصد از سؤالات به سنجش حافظه اختصاصداشته، و هیچیک از سؤالات به سنجش انتظاراتی در مسیر تحلیل، ترکیب یا ارزشیابی مبادرت نمی کنند. این یافته، توجه جدی مسئولین و برنامه ریزان آموزش عالی کشور برای بازنگری در نظام برنامه درسی دانشگاه پیام نور را می طلبد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثيراستفاده ازبسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاري برش هاي خربزه در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثيراستفاده ازبسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاري برش هاي خربزه در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثيراستفاده ازبسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاري برش هاي خربزه در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثيراستفاده ازبسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاري برش هاي خربزه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

صنعت میوه وسبزی برش داده شده ، از بخش های نسبتاً جدید و در حال رشد در صنایع غدایی است. این فرآورده ها به طور کامل قابل استفاده بوده و در صورتی که در شرایط کاملاً مناسب نگهداری شوند و یا میزان مقاومت و ماندگاری آ نها از راه های مختلفی افزایش یابد، در مصرف فاقد ضایعات می باشد. بسته بندی اتمسفر اصلاح شدهMAP) یکی از روش های نوین مورد استفاده برای افزایش زمان ماندگاری برش های تازه میوه ها سبزیجات می باشد. در این تحقیق تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده را بر روی ویژگی های کیفی و میکروبی برش های تازه خربزه از جمله تغییرات آروما، رنگ، بافت و تولید سم بوتولینال را بررسی کرده ایم.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود سنجش ابعاد توانمندسازي روانشناختي کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سنجش ابعاد توانمندسازي روانشناختي کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود سنجش ابعاد توانمندسازي روانشناختي کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سنجش ابعاد توانمندسازي روانشناختي کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف دانلود سنجش ابعاد توانمندسازي روانشناختي کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در فایل ورد (word) و با حمایت این شرکت انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه 167 نفر است که با استفاده از رابطه ی کوکران محاسبه گردیده است. این پژوهش را می توان از جهت هدف در گروه پژوهش های کاربردی و از جهت روش، پیمایشی به شمار آورد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی توانمندسازی اسپریتزر و میشرا با 15 گویه و برای تحلیل دادهها از نرم افزار spss 19 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، تفاوت معنی داری بین نمره توانمندسازی روانشناختی کارکنان وجود دارد. توانمندسازی کارکنان در سطح متوسط به بالا قرار داشته و بالاترین نمره مربوط به بعد احساس معنی داری و کمترین نمره مربوط به بعد احساس اعتماد است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي و تعيين مخاطرات بهداشتي فلز سنگين کروم در فاضلاب نهر فيروز آباد تهران به روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست( EFMEA ) در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و تعيين مخاطرات بهداشتي فلز سنگين کروم در فاضلاب نهر فيروز آباد تهران به روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست( EFMEA ) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي و تعيين مخاطرات بهداشتي فلز سنگين کروم در فاضلاب نهر فيروز آباد تهران به روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست( EFMEA ) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي و تعيين مخاطرات بهداشتي فلز سنگين کروم در فاضلاب نهر فيروز آباد تهران به روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست( EFMEA ) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست

تعداد صفحات: 13

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی میزان فلز سنگین کروم درنهر فیروز اباد تهران به انجام رسید. بدین منظور با تعیین 5 ایستگاه اندازه گیری در مسیر نهر در موعدهای زمانی بهار، تابستان، پاییز سال 1386 کار نمونه برداری از آب به انجام رسید. آنالیز نمونه ها با دستگاه جذب اتمی مدل Spect AA-220 ساخت کارخانه Varian استرالیا صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فلز کروم سنجیده شده در ایستگاههای سوم، چهارم و پنجم به ترتیب با مقادیر میانگین 0/503 ، 1/29 و 2/62 میلی گرم در لیتر بالاتر از حد مجاز کروم تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست05 mg/l در فاضلاب خروجی می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات) از صفحه 45 تا 62 منتشر شده است.
نام: بررسی كانه زایی طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلا
مقاله كانه زایی
مقاله كانه نگاری
مقاله سیالات درگیر
مقاله آلتراسیون
مقاله قلقله
مقاله سقز
مقاله ایران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناحیه قلقله در 40 كیلومتری جنوب غرب شهرستان سقز و در شمال غرب استان كردستان واقع است. محدوده اكتشافی قلقله در ورقه زمین شناسی 1:100000 سقز قرار دارد. این كانسار در قسمت شمال غرب ایران قرار داشته و سن آن كرتاسه پسین است. این ناحیه از دیدگاه زمین شناسی عمومی بخشی از زون دگرگونه سنندج- سیرجان است. قدیمی ترین رخنمون های سنگی، مربوط به گنیس های پركامبرین در شمال ناحیه مورد مطالعه است. نهشته های وابسته به پرمین نیزدر شمال، شمال شرق و شمال غرب ناحیه مطالعه بیشترین گسترش را دارند.
هدف: بررسی كانه زایی طلا و عناصر همراه در محدوده قلقله است. این امر به شناسایی نحوه کانه زایی در ناحیه مطالعه کمک نموده و در مطالعه کانه زایی در سایر مناطق می تواند موثر باشد.
روش بررسی: به کمک مطالعات صحرایی، کانه نگاری، آنالیز های ژئوشیمیایی،SEM ، مقاطع نازک و صیقلی و نیز سیالات درگیر می توان نحوه و مدل کانه زایی را مورد بررسی قرار داد.
نتایج: آلتراسیون های سیلیسی، سولفیدی، سرسیتی،كربناتی و كلریتی آلتراسیون های اصلی موجود در این ناحیه می باشند. در این میان آلتراسیون های سریسیتی و كلریتی فراگیر هستند، در حالی كه آلتراسیون های سیلیسی سولفیدی و كربناتی معمولا محدود به زون های داخلی برشی بوده و وابسته به شدت دگرشكلی می باشند. مطالعات كانه نگاری و SEM در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده وجود كانه زایی از نوع سولفیدی بخصوص پیریت های طلا دار است كه در دو نسل ظاهر شده اند. بر اساس این مطالعات مقدار كمی Ag و As قابل مشاهده است. طلا در كلسیت مشاهده نگردید. كانه های اولیه شامل پیریت ماركاسیت و كالكوپیریت و كانه های ثانویه شامل پیریت، كوولیت و رآلگار هستند. از طرفی مطالعات میان بارهای سیال در این ناحیه نشان دهنده دمای 350oc هنگام كانه زایی طلاست. مقدار شوری كم سیالات می تواند نشان دهنده احتمالی عدم حمل طلا توسط كمپلكس های كلریدی در این كانه زایی باشد. عدم وجود بلورهای جامد در سیالات درگیر این ناحیه نشان دهنده میزان كم كلر است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبيه سازي خشک شدن انجمادي ژلاتين در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبيه سازي خشک شدن انجمادي ژلاتين در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شبيه سازي خشک شدن انجمادي ژلاتين در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبيه سازي خشک شدن انجمادي ژلاتين در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در این مطالعه فرآ یند خشک شدن انجمادی نمونه پلیمر اسفنجی ژلاتین که در پزشکی به عنوان هموستات مورد استفاده قرار می گیرد ، با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار FLUENT 6.3 شبیه سازی شده است . بدین منظور ناحیه خشک و منجمد به صورت دو قسمت جداگانه در نظر گرفته می شود و انتقال جرم و حرارت به طور هم زمان بررسی شده و تغییر فاز یخ به بخار با استفاده از کد محاسباتی UDF در نظر گرفته می شود. توزیع دمای نمونه به صورت تابعی از ضخامت و زمان خشک شدن به دست آمده است ونتایج نشان میدهد سرعت خشک شدن ماده پلیمری با افزایش میزان رطوبت افزایش یافته و با گذشت زمان کاهش می یابد .در نهایت نتایج شبیه سازی با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير مصرف کوتاه مدت HMB بر برخي مارکرهاي آسيب عضلاني ناشي از يک جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي شديد در دانشجويان پسر غير ورزشکار در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير مصرف کوتاه مدت HMB بر برخي مارکرهاي آسيب عضلاني ناشي از يک جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي شديد در دانشجويان پسر غير ورزشکار در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير مصرف کوتاه مدت HMB بر برخي مارکرهاي آسيب عضلاني ناشي از يک جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي شديد در دانشجويان پسر غير ورزشکار در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير مصرف کوتاه مدت HMB بر برخي مارکرهاي آسيب عضلاني ناشي از يک جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي شديد در دانشجويان پسر غير ورزشکار در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات: 12

چکیده:

هدف پژوهش حاضر عبارت از تعیین تاثیر مصرف کوتاه مدت HMB بر برخی مارکرهای آسیب عضلانی ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید در دانشجویان پسر غیر ورزشکار بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان پسر غیر ورزشکار ساکن کوی دانشگاه تهران بود که از بین آنها 15 نفر ( با میانگین سنی 2/06±23/4 سال، قد 6/77 ±173/96 سانتی متر، وزن 70/07±12/17 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 2/96±23/05 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 5/62 ±17/49) به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه مکمل (n=8) و دارونما (n=7) تقسیم شدند.آزمودنی ها مکمل یا دارونما را 6 روز قبل از جلسه کار با وزنه با شدت 70 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه مصرف کردند. ارزیابی CK و آلدولاز در مراحل قبل، 1 و 24 ساعت پس از فعالیت ورزشی انجام شد. داده ها نشان دادند بین مقادیر CK و آلدولاز در گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری دیده نشد(p =0/812 :CK و آلدولاز:( p=0/119). نتایج به دست آمده نشان می دهند مصرف HMB قبل از فعالیت ورزشی مقاومتی شدید تأثیر معناداری بر مقادیر CK و آلدولاز سرمی ندارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: حوضه چهل چاي استان گلستان) در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: حوضه چهل چاي استان گلستان) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: حوضه چهل چاي استان گلستان) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: حوضه چهل چاي استان گلستان) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
یکی از راه حل های کارآمد و مناسب برای بهینه سازی روناب استفاده از شبکه های پخش سیلاب است که ضمن کاهش خسارات ناشی از سیل در تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی، احیای مراتع وبیابان زدایی موثر است در این مقاله سعی شده است با استفاده از منطق فازی و با استفاده از لایه های شیب، ضخامت لایه آبرفت، تراکم زهکشی، میزان نفوذ پذیری اراضی در حوضه چهل چای استان گلستان مناطق مناسب به منظور پخش سیلاب شناسایی شود. بعد از این که هرکدام از این نقشه ها با استفاده از توابع عصویتفازی سازی شد آنها را با استفاده از عملگر گامای فازی با یکدیگر ترکیب کرده و نتیجه نهایی با نقشه کاربری اراضی که به روش منطق بولین تهیه شده بود تافیق داده شد که در نهایت مکان های مناسب به منظور پخش سیلاب شناسایی شدند. نتایج نشان داد که کمتر از 5 درصد اراضی منطقه به منظور پخش سیلاب مناسب هستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نقش منطقه ويژه ي اقتصادي عسلويه در کيفيت زندگي روستاهاي پيراموني (تنبک، نخل تقي) در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش منطقه ويژه ي اقتصادي عسلويه در کيفيت زندگي روستاهاي پيراموني (تنبک، نخل تقي) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود نقش منطقه ويژه ي اقتصادي عسلويه در کيفيت زندگي روستاهاي پيراموني (تنبک، نخل تقي) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش منطقه ويژه ي اقتصادي عسلويه در کيفيت زندگي روستاهاي پيراموني (تنبک، نخل تقي) در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بطور کلی کیفیت زندگی منعکس کننده شرایط زندگی و رفاه افراد است. بدون شک در طول سه دههاخیر، کیفیت زندگی ، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلفتبدیل شده است..سکونتگاه های روستایی نظام هایی با اجزا گوناگون محیطی -اکولوژیکی و اقتصادی بشمارمی روند که تغییر در هریک از اجزای آنها موجب تغییر و تحول در سایر اجزا و نهایتاً کل این نظام خواهدشد. منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استان بوشهر یکی از مناطقی است که در ظرف کمتر از 10 سالسرمایه گذاری صنعتی گسترده ای در آن انجام شده است .این سرمایه گذاری نه تنها فرایند صنعتی شدنو پیشرفت تکنولوژیکی در منطقه عسلویه (جنوب ایران) را تسریع بخشیده بلکه زمینه های تحولی را درعرصه های زیستی بویژه سکونتگاه های روستایی (از جمله روستای تنبک و نخل تقی) در ابعاد مختلفزیست محیطی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و کالبدی – فضایی فراهم آورده است.هدف این تحقیقبررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است و داده ها واطلاعات مورد نیاز بیشتر از طریق پرسشنامه جمع آوری شده وروش آماری تحلیل روش های اماری مورداستفاده در این تحقیق کندال،گاما و اسپیرمن با استفاده نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان میدهد که عامل صنعت در ابعاد مختلف اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و تغییرات محیطی سکونتگاه های روستایی سودمند و کارامد خواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندازه گيري گوارش پذيري آزمايشگاهي پيوگليتازون (داروي ديابت نوع 2 )به روش تيلي و تري و دستگاه همانندساز شکمبه (انکوباتور ديزي 2) در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندازه گيري گوارش پذيري آزمايشگاهي پيوگليتازون (داروي ديابت نوع 2 )به روش تيلي و تري و دستگاه همانندساز شکمبه (انکوباتور ديزي 2) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندازه گيري گوارش پذيري آزمايشگاهي پيوگليتازون (داروي ديابت نوع 2 )به روش تيلي و تري و دستگاه همانندساز شکمبه (انکوباتور ديزي 2) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندازه گيري گوارش پذيري آزمايشگاهي پيوگليتازون (داروي ديابت نوع 2 )به روش تيلي و تري و دستگاه همانندساز شکمبه (انکوباتور ديزي 2) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
پیوگلیتازون از دسته داروهای ضد دیابتی است که تیازولیدین دایون نام دارند. به تازگی این ترکیبات در گاوهای شیری به صورت تزریقی استفاده شده و ثرات مفیدی نشان داده اند اما تاکنون از سرنوشت این ترکیبات در شکمبه و اثر میکروب های شکمبه بر آنان گزارشی دیده نشده است بنابراین به منظور بررسی امکان تغذیه این ترکیبات در گاوهای شیری و بررسی چگونگی گوارش آنان این آزمایش انجام شد. برای ارزیابی نخستین از میزان گوارش پذیری پیوگلیتازون، روش گوارش آزمابشگاهی تیلی و تری به کار گرفته شد. شیرابه شکمبه و بافر (بزاق مصنوعی) در شیشه های 100 میلی لیتری درب داری ریخته شد که از پیش، 0/1 و 0/2 گرم پیوگلیتازون (هریک در 5 تکرار ) درآنها وزن شده بود. نمونه ها پس از 48 ساعت انکوباسیون، سانتریفیوژ شدند. تفاوت معنی داری میان پیوگلیتازون در هر دو سطح، با میزان باقیمانده پس از 48 ساعت دیده نشد. برای ارزیابی اثر پیوگلیتازون بر گوارش پذیری خوراک ها، 4 نوع خوراک، در 5 تکرار در کیسه های ویژه در 4 جار دستگاه همانندساز شکمبه (انکوباتور دیزی 2 ) حاوی بافر و شیرابه شکمبه به تعداد یکسان گذاشته و درون 2 عدد جار مقدار 0/2 گرم پیوگلیتازون ریخته شد. برای اندازه گیری گوارش پذیری آزمایشگاهی حقیقی، پس از 24 ساعت دو عدد جار با و بدون پیوگلیتازون و دو جار دیگر پس از 48 ساعت برداشته شد. پیوگلیتازون اثر معنی داری بر گوارش پذیری آزمایشگاهی حقیقی دیگر خوراک ها پس از 24 و 48 ساعت ندشت. با توجه به گوارش پذیری پایین پیوگلیتازون در شکمبه و نداشتن اثر منفی بر گوارش دیگر خوراک ها، میتوان پیوگلیتازون را در جیره نشخوارکنندگان بدون محافظت بکار برد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,