خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رضايتمندي روستاييان از بيمه محصولات کشاورزي مطالعه موردي:استان هرمزگان در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رضايتمندي روستاييان از بيمه محصولات کشاورزي مطالعه موردي:استان هرمزگان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رضايتمندي روستاييان از بيمه محصولات کشاورزي مطالعه موردي:استان هرمزگان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رضايتمندي روستاييان از بيمه محصولات کشاورزي مطالعه موردي:استان هرمزگان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 11
چکیده:
کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی ، اجتماعی، اقتصادی وجود دارد. فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی از آن دسته فعالیت های هستند که بنا به ویژگی های خاص خود در شرایط طبیعی و غیرقابل پیشبینی و پیشگیری جوی انجام می شوند و بنابراین با وجود مدیریت تولید، کماکان خطر آسیب پذیری به تولید محصولات در ضریب بالایی از ناامنی قراردارد. بنابراین ضرورت بهره مندی از خدمات بیمه به عنوان یک اصل در بخش کشاورزی کشور درزمینه تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد. بنابراین بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از مهمترین سازوکارهای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر بخش کشاورزی و مناسب ترین راهکار برای کاهش خسارت مالی به حساب آورد. برقراری بیمه کشاورزی در جامعه روستایی را باید پدیده ای نو تلقی کرد. از راههای نشر وگسترش بیمه محصولات کشاورزیهماهنگ و نزدیک کردن برنامه های مدون موجود با خواسته ها ، نیازها، و انتظارات کشاورزان است. این تحقیق با هدف شناختعوامل موثر بر رضایتمندی روستاییان از بیمه محصولات کشاورزی، با روش پژوهش توصفی پیمایشی و انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش کشاورزان استان هرمزگان هستندکه از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین کشاورزانبیمه گزار فعلی و قبلی این استان انتخاب گردیدند. نتایج تحلیل نشان می دهد در موردکشاورزان بیمه گزار قبلی متغیرهای تعهد کشاورزان به بانک و کیفیت خدمات دریافتی، در مورد بیمه گزاران فعلی متغیرهای وجهه بانک کشاورزی در نزد کشاورزان و کیفیت خدمات دریافتی و میزان دریافتی و در مورد کل کشاورزان بیمه گزار متغیرهای وجهه بانک کشاورزی ،کیفیت خدمات دریافتی و میزان غرامت دریافتی کشاورزان از بیمه عوامل علی موثر بر رضایتمندی کشاورزان به شمار می آید. در پایان این تحقیق پیشنهادهایی برای افزایش رضایتمندی کشاورزان بیمه گزار نیز ارائه شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثير برنامه ي يادگيري مستقل هاروي و وولف بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان تيز هوش شهر اصفهان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثير برنامه ي يادگيري مستقل هاروي و وولف بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان تيز هوش شهر اصفهان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تاثير برنامه ي يادگيري مستقل هاروي و وولف بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان تيز هوش شهر اصفهان در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثير برنامه ي يادگيري مستقل هاروي و وولف بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان تيز هوش شهر اصفهان در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر آموزش برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تیزهوشان شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تیزهوشان شهر اصفهان در سال 94-95 تشکیل داده بودند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی حصیلی)زاژاکووا و همکاران، 2005 (استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این بود که آموزش برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تیزهوشان شهر اصفهان اثر بخش می باشد P<0/05. نتایج پژوهش حاضر بیان گر این است که آموزشراهبردهای یادگیری مستقل هاروی و وولف، سبب ارتقای انگیزش درونی و در نتیجه ی آن افزایش احساس خود کارآمدی تحصیلی شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي و ارائه پيشنهادات اصلاحي سيستم و سازه هاي کنترل و پخش سيلاب در راستاي افزايش بهره وري ايستگاههاي آبخوانداري جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و ارائه پيشنهادات اصلاحي سيستم و سازه هاي کنترل و پخش سيلاب در راستاي افزايش بهره وري ايستگاههاي آبخوانداري جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي و ارائه پيشنهادات اصلاحي سيستم و سازه هاي کنترل و پخش سيلاب در راستاي افزايش بهره وري ايستگاههاي آبخوانداري جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي و ارائه پيشنهادات اصلاحي سيستم و سازه هاي کنترل و پخش سيلاب در راستاي افزايش بهره وري ايستگاههاي آبخوانداري جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: 8
چکیده:
ایستگاههای تحقیقاتی پخش سیلاب برآبخوان با اهداف چند منظوره، در مناطق مختلف کشور که از لحاظ اقلیمی، توپوگرافی، زمین ساخت، ژئومورفولوژیکی، خاک و پوشش گیاهی دارای تفاوتهای محسوسی بوده، با شیوه ی تقریبا مشابه اجرا گردید. با توجه به تنوع سازه ها و امکان ارزیابی از عملکرد آنها درایستگاههای پخش سیلاب بر آبخوان، سعی شده تا نکات اساسی درباره بهبود عملکرد و افزایش عمر سازه ها مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین پیشنهادات اصلاحی در طراحی سیستم و سازه ها عبارتند از: 1- مکانیابی صحیح محل احداث سیستم پخش سیلاب براساس مطالعات ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژیکی، اقلیمی و زمین شناسی و با هماهنگی با ادارات مجری طرح های سازه ای درمناطق جنگلی، مرتعی و بیابانی. 2- برنامه ریزی مناسب جهت کنترل رسوبات ریزدانه. 3- ترمیم و اصلاح کانال های آبرسان – گسترش وگسترشی با استفاده از احداث دیواره های عرضی در محدوده بین دروازه های انتقال سیلاب.4- مطالعه، بررسی و دقت در جانمایی دروازه ها. 5- احداث سیستم غلام گردشی به منظور کنترل بیشتر سرعت سیلاب و افزایش طول مسیر، افزایش میزان نفوذ پذیری، رسوبگیری، کنترل و هدایت مناسب سیلاب. 6- لوله گذاری عمودی در کف کانال های گسترشی جهت نفوذ دادن سیلاب به اعماق بیش از 4 متر پس از تجمع سیلاب در آنها و ته نشین شدن رسوبات ریزدانه. 7- آبگیری و هدایت سیلاب از سایر مسیلهای منتهی به ایستگاهها بدون استفاده از سازه های تجمع دهنده سیلاب. 8- استفاده از کاشت گونه های درختی چندمنظوره در محدوده تاثیرپذیر از سیلاب کنترل و پخش شده. 9- برنامه ریزی و پیش بینی وضعیت عرصه پس از پایان عمر مفید سیستم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي امکان تغيير جنس و حساسيت خستگي ترمو مکانيکي تيغ متحرک رديف اول يک توربين گازي به جنس سوپر آلياژ GTDدر111 در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي امکان تغيير جنس و حساسيت خستگي ترمو مکانيکي تيغ متحرک رديف اول يک توربين گازي به جنس سوپر آلياژ GTDدر111 در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزيابي امکان تغيير جنس و حساسيت خستگي ترمو مکانيکي تيغ متحرک رديف اول يک توربين گازي به جنس سوپر آلياژ GTDدر111 در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي امکان تغيير جنس و حساسيت خستگي ترمو مکانيکي تيغ متحرک رديف اول يک توربين گازي به جنس سوپر آلياژ GTDدر111 در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

توربین های بازی امروز به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و کارکرد تیغه های ثابت و متحرک آن ها معمولاً با تغییر شکل های بیش از حد مجاز، ترک یا جدا شدن قسمت هایی از دیده ها همراه است. به همین جهت در پژوهش حاضر تحلیل اجزاء محدود تنش و پیش بینی عمر خستگی یک تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار در شرایط تقیه جنس ازIN738LC به سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 50 می شود. همچنین حساسیت عمر خستگی تیپ 10 برابر افزایش نسبی بار مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدل تیم پس از اسکن سه بعدی و طراحی هندسی در محیط نرم افزار سالیدورکز به نرم افزار تحلیلگر اجزاء محدود انسیس ورکینج وارد می شود. میدان های دما و فشار به ازای گام های مختلف فرایند شروع به کار توربین ترتیب اعمال می گردند و از مقدار کرنش معادل فون مایزز منطقه بحرانی تیم برای پیش بینی عمر خستگی ترمو مکانیکی بر اساس معیار کافین مانسون بهره گرفته می شود. با توجه به نتایج به دست آمده حداکثر تنش فون مایزز تیغه به مقدار 388 مگاپاسکال در محل تماس ویژه به دیسک ایجاد گردیده و عام جوانه زنی و ترک خستگی در این ناحیه معادل 163280 دوچرخه برآورد می شود . بدین ترتیب با توجه به چرخه های کم روشن، خاموش این توربین در طول سال، تغییر جنس تیپ به سوپر آلیاژ GTD-111 محدودیتی از لحاظ جوانه زنی و ترک خستگی ایجاد نمی کند. بر اساس تحلیل حساسیت خستگی انجام شده، در صورت افزایش کرنش تا 1/5 برابر حالت موجود نیز جوانه زنی و ترک خستگی عامل محدود کننده امور تیم نخواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طبقه بندي شدت بيابانزايي دربخشي ازاستان خراسان شمالي بجنورد ـ جاجرم ـ اسفراين در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طبقه بندي شدت بيابانزايي دربخشي ازاستان خراسان شمالي بجنورد ـ جاجرم ـ اسفراين در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طبقه بندي شدت بيابانزايي دربخشي ازاستان خراسان شمالي بجنورد ـ جاجرم ـ اسفراين در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طبقه بندي شدت بيابانزايي دربخشي ازاستان خراسان شمالي بجنورد ـ جاجرم ـ اسفراين در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

گسترش خصوصیات مناطق بیابانی یکی ازمهمترین چالشهای است که مناطق خشک و نیمه خشک دنیا ازجمله کشور ما را تهدید می کند سازمان ملل چالش بیابانی شدن را یکی ازسه چالش اصلی درمیان 37 چالش مهم جهانی اعلام کرده است که جهان درقرن بیست و یکم با آن مواجه است نتیجه بررسی های انجام شده دراین پژوهش نیز نشان میدهد 78درصد ازمنطقه مورد بررسی درمعرض بیابانی شدن تحت تاثیر فرایندهای مختلف بیابانی شدن با شدت های مختلف قراردارد فرایند بیابانی شدن با درجه شدید با 31/2درصد 5259/9 کیلومتر مربع وسعت منطقه بیشترین گسترش را به خود اختصاص داده است بیابانی شدن باشدت متوسط با 26/1 درصد 4397/8 کیلومترمربع باشدت جزئی ناچیز با 12/9 درصد 2161/9 کییلومترمربع با شدت خیلی شدید با 0/8 درصد 1338/6 کیلومترمربع درردیفهای بعدی قراردارند فقط درسطحی معادل 93 درصد 15721 کیلومترمربع ازکل سطح منطقه فاقد هرگونه اثار و ظواهربیابانی شدن هستند که عمدتا مناطق جنگلی یامرتعی باپوشش مناسب دره های سرسبز کوهپایه ای مناطق پوشیده ازباغات و یا مناطق مستعد کشاورزی است درمجموع حدود 127 درصد 21310 کیلومترمربع ازمنطقه جز اراضی نامناسب بیابانهای طبیعی ازنظر کشاورزی وباپوشش بسیاراندک می باشد که درتپه ماهورهای سیستم کوه های کپه داغ شرقی درشمال شهرستان بجنورد اراضی شورجنوب شهرستان اسفراین و شوره زارها و شن های روان شهرستان جاجرم را شامل میشود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رويکردي کمي به ارزيابي عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رويکردي کمي به ارزيابي عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رويکردي کمي به ارزيابي عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رويکردي کمي به ارزيابي عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 15

چکیده:

توجه به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبهـا و متـدولوژی هـایی نظیـر کـارت امتیـازدهی متوازن، مدلهای تعال ی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ; گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده اند اما مبحـث ذی نفعان چندگانه در بخش دولتی ، در مقایسه با بخش خصوصی که بیشترین توجه را برمشتریان متمرکز می کننـد ، موجـب بـروز
مشکلاتی در بکارگیری این تکنیکهای جدید در ب خش دولتی گشته است که پس از ارزیـابی مـدلهای مختلـف مـدیریت عملکـرد، چارچوب منشور عملکرد ) ) Performance Prism قادر است تا نیازهای ذی نفعان چندگانه را در بخش دولتی پوشش دهد . از طرفی یکی از متدهای موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمین کارایی » تحلیل پوششی داده ها « می باشد که با وجود برخی محـدودیتها، یک متدولوژی توانمند، استاندارد و شفاف است که به مدیران اجازه می دهد تا تعداد نسبتا زیادی ورودی و خروجی، با مقیاس هـای متفاوت را بطور همزمان مورد تحلیل قرار دهند .
در این تحقیق، عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از سازمانهای تابعه شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار خواهـد گرفت که با توجه به مزایا و معایب مدلها و چارچوبهای گوناگون در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی، مـدل منـشور عملکـرد بعنـوان چارچوب کلی انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از دیگر تحقیقات در زمینه انتخا ب شاخص ها نیـز کمـک گرفتـه شـده
است . از آنجا که هر یک از مناطق عملیات انتقال گاز دارای تعدادی ایستگاه تقویت فشار بعنوان سـازمانهایی وابـسته هـستند، بـه DEA مـدل شـبه » منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و اندازه گیری کارایی هر یک از واحدها و زیر واحدها، از مدلی تحت عنـوان واحدهای چند بخشی ) DEA-Like Model for Multiple Decision Making Unit ) « استفاده شده و به منظور رتبه بندی کامـل واحدها و زیرواحدها، این مدل با برنامه ریزی چندهدفه تلفیق گردیده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و خصوصي سازي در کشورهاي منتخب نفتي در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و خصوصي سازي در کشورهاي منتخب نفتي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و خصوصي سازي در کشورهاي منتخب نفتي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و خصوصي سازي در کشورهاي منتخب نفتي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
تعداد صفحات: 13
چکیده:
رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و در بین عواملی که در تعیین رشد اقتصادی موثر هستند، خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و بهره وری ،افزایش اشتغال ، از اهمیت ویژه ای برای سیاست گذاران و برنامه ریزان برخوردار است. در این مطالعه رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از روش OLS و داده های پانل برای دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد، که خصوصی سازی ، تولید ناخالص داخلی سرانه ، اشتغال نیروی کار، شاخص آزاد سازی تجاری ، میزان تحصیلات و بهره وری دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی هستند و حجم ذخایر نفتی و اندازه دولت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي رويتگر براي سيستم هاي PWA پيوسته و دوبعدي با استفاده از تحليل پايداري مبتني بر تابع PWQ پيوسته در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي رويتگر براي سيستم هاي PWA پيوسته و دوبعدي با استفاده از تحليل پايداري مبتني بر تابع PWQ پيوسته در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي رويتگر براي سيستم هاي PWA پيوسته و دوبعدي با استفاده از تحليل پايداري مبتني بر تابع PWQ پيوسته در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي رويتگر براي سيستم هاي PWA پيوسته و دوبعدي با استفاده از تحليل پايداري مبتني بر تابع PWQ پيوسته در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 11
چکیده:
در این مقاله برای اولین بار یک رویتگر برای سیستم های تکه ای آفین (PWA) پیوسته و دوبعدی به وسیله تحلیل پایداری مبتنی بر مبنای تابع لیاپانوف مجذوری (PWQ) با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است و فرض بر آن است که سیستم مورد نظر رویت پذیر باشد. منظور از طراحی رویتگر، پایدارسازی سیگنال خطاست. پایدارسازی سیگنال خطا بر مبنای روش های مبتنی بر تابع لیاپانوف بررسی شده، و در انتها پایدارسازی سیگنال خطا بر مبنای تابع لیاپانوف مجذوری پیوسته پیشنهاد شده است. معادلات به دست آمده برای پایدارسازی سیگنال خطا به فرم نامساوی ماتریسی دو خطی (BMI) بوده که حل آن بسیار پیچید است. برای محاسبه پاسخ این دسته مسائل در این مقاله، مسئله BMI در قالب یک مسئله بهینه سازی غیرخطی چند هدفه بیان شده و سپس زورش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای محاسبه بهره رویتگر استفاده شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله يک برنامه ريزي آموزشي پويا براي تربيت مهندسان برق در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله يک برنامه ريزي آموزشي پويا براي تربيت مهندسان برق در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله يک برنامه ريزي آموزشي پويا براي تربيت مهندسان برق در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله يک برنامه ريزي آموزشي پويا براي تربيت مهندسان برق در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس آموزش مهندسی در 1404

تعداد صفحات: 11

چکیده:

دانشکده مهندسی برق، در پی احساس نیاز به تجدید نظر اساسی در برنامه ریزی آموزشی خود در سال 1383 به کمیته ای تحت عنوان "کمیته برنامه ریزی آموزش مهندسی برق" ماموریت داد تا نقیصه موجود در آموزشهای حاضر را شناسایی نموده و با مطالعه نیازهای آموزشی جهت پاسخگویی به انتظارات صنعت روز و نیز برنامه های آموزشی دانشگاه های پیشرفته جهان، برنامه ای پاسخگوی نیازهای کشور خودمان را که با رسالت دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف وفق داشته باشد، ارائه نماید این رسالت ، اهداف دوره، خطوط کلی برنامه ریزی و برنامه ریزی جدید را ارائه می نماید. در این مقاله هدف ارائه اصولی است که در این برنامه ریزی و اجرای آن مورد نظر بوده است و در بحث های امکان پرداختن به آن وجود نداشته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مثلثات در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مثلثات در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مثلثات در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مثلثات در فایل ورد (word) :

مثلثات
واژه مثلثات «Trigonomently» در زبان یونانی از دو کلمه «Tplypuoo» و «tpov» که به ترتیب «مثلث» و«اندازه‌گیری» هستند، مشتق شده است.
موضوع این رشته از ریاضیات، بررسی روابط اضلاع و زاویه‌های مثلث می‌باشد.
نمونه زاویه:
زاویه توسط دوران یک خط مستقیم حول یک نقطه ثابت روی آن خط، مرسوم به راس بدست می‌آید.
در این مرحله سه واحد که برای اندازه‌گیری زاویه بکار می‌روند، می‌پردازیم.
الف) درجه ب) گراد ج) رادیان
الف) درجه: یک درجه، زاویه‌ای است که از دوران نیم‌خطی مانند OA حول نقطه O به اندازه 1:360 یک دوران کامل بدست می‌آید. برای نشان دادن اندازه یک زاویه از علامت o استفاده می‌کنیم.
ب) گراد: ‌یک گراد،‌ زاویه‌ای است که توسط دوران نیم‌خطی مانند OA حول نقطه O به اندازه 1:400 یک دوران کامل بدست می‌آید. برای نشان دادن اندازه یک زاویه به گراد از علامت gr استفاده می‌کنیم.
ج) رادیان: فرض کنید که در دایره‌ای به مرکز O، OB از دوران حول نقطه O از شعاع OA بدست می‌آید. به طوری که طول کمان AB برابر با شعاع دایره گردد. زاویه دلیل اینکه رادیان نامیده می‌شود، این است که این واحد مستقل از شعاع است، زیرا چنانچه که می‌دانید نسبت محیط دایره به قطر آن، مقداری است ثابت و این مقدار ثابت را به « » نشان می‌دهند. اگر شعاع دایره L فرض شود، (L بر حسب یکی از واحدهای اندازه‌گیری طول مثلاً متر می‌باشد)، خواهیم داشت:
محیط دایره == محیط دایره = اندازه محیط دایره بر حسب رادیان

طول کمانی برابر با شعاع دایره

بنابراین محیط در دایره رادیان می‌باشد و یا هر رادیان محیط دایره است. برای نوشتن اندازه زاویه بر حسب رادیان از علامت اختصاری rad استفاده می‌شود.
تبدیل واحدهای اندازه‌گیری به یکدیگر:

نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه:
در دایره مثلثاتی داریم:

در مثلث قائم‌الزاویه OHM داریم:

یادآوری: در مثلق قائم‌الزاویه ABC داریم:


0 کمان تابع مثلثاتی
0 -1 0 1 0

1 0 -1 0 1

0
0
0


0
0


جدول زیر تغییرات نسبت‌های مثلثاتی یک کمان (زاویه) را وقتی از تا تغییر کند، نشان می‌دهد.
روابط بین نسبت‌های مثلثاتی
در مثلث قائم‌الزاویه OHM داریم:

با توجه به تشابه دو مثلث قائم‌الزاویه OAC, OHM داریم:

با توجه به تشابه دو مثلث قائم‌الزاویه OBD, OH'M داریم:

با توجه به روابط (1)، (2) و(3) داریم:

با فرض اینکه sina0 دو طرف رابطه sin2a + cos2a=1 را بر sin2a و با فرض cosa0 دو طرف رابطه را بر cos2a تقسیم می‌کنیم. داریم:

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,