خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه علاقمندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به عنوانبزرگترین نهاد ارائه دهنده خدمات نوین آموزشی با توجه به اهمیت خاصرویکرد ارزش گذار شاخص های علمی واحدهای آموزشی، سبب توجهخاص این نهادها به بهبود خدمات خود شده است. از اینرو در این پژوهشمحقق برآن بوده تا به ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان وبررسی رضایت بخشی آنان از ابعاد کارکردی،تصویر ذهنی و تکنیکیخدمات ارائه شده بپردازد. بر این اساس جامعه آماری این تحقیق را کلیهدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبادان تشکیل داده اند که برایجمع آوری داده های مورد نظر از یک نمونه 387 نفری از دانشجویان18 دانشکده این مرکز در این تحقیق کاربردی-تحلیلی، از پرسشنامهاستاندارد پاراماسون برای سنجش بعد کارکردی خدمات و دو پرسشنامهمحقق ساخته براساس شاخص های کلی مدل 3 وجهی گرونز از ارزیابیکیفیت خدمات به منظور سنجش ابعاد تکنیکی و تصویر ذهنی سازماناستفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل این داده ها با نرم افزارSpss و استفاده از آزمون T یک گروهی با میانگین متوسط 3 به منظور آزمون فرضیه درباره میانگین جامعه نشان داده است که دانشجویان کیفیتخدمات ارائه شده و نیز بعد کارکردی خدمات را رضایت بخش ندانسته وتنها نتایج تایید کننده رضایت بخشی ابعاد تکنیکی و تصویر ذهنیخدمات ارائه شده از منظر پاسخ گویان بوده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه يک الگوريتم تکاملي چندمنظوره براي انتخاب قواني و سازگاري در سيستمهايمبتني بر قوانين فازي در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه يک الگوريتم تکاملي چندمنظوره براي انتخاب قواني و سازگاري در سيستمهايمبتني بر قوانين فازي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه يک الگوريتم تکاملي چندمنظوره براي انتخاب قواني و سازگاري در سيستمهايمبتني بر قوانين فازي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه يک الگوريتم تکاملي چندمنظوره براي انتخاب قواني و سازگاري در سيستمهايمبتني بر قوانين فازي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

الگوریتم تکاملی چندمنظوره درتوسعه معاوضه سخت بین تفسیر پذیری و صحت قوانین فازی در سیستم هست به هرحال یک الگوریتم ژنتیک چند منظوره می تواند یک مجموعه از راه حلها را با درجه های گونهاگونی بدست آورد در حداقل رساندن تعداد قانون ها و خطاهای سیستم این مدل یک فانون انتخابی و یک میزان سازی عضویت تابع درمجموعه اولیه بوسیله انتخاب قانون فازی زبان شناختی را اجرا می سازد دراین مقاله به بررسی سیستم تکاملی چند منظوره پرداخته و چند الگوریتم رایج برای سیستمهای سازگار با قوانین فازی معرفی شده و الگوریتمی برای بهبود آن پیشنهاد می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر استفاده از پساب هاي حاوي نيترات بر عملکرد ذرت علوفه اي در سامانه هاي مختلف زهکشي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر استفاده از پساب هاي حاوي نيترات بر عملکرد ذرت علوفه اي در سامانه هاي مختلف زهکشي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر استفاده از پساب هاي حاوي نيترات بر عملکرد ذرت علوفه اي در سامانه هاي مختلف زهکشي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر استفاده از پساب هاي حاوي نيترات بر عملکرد ذرت علوفه اي در سامانه هاي مختلف زهکشي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: 8

چکیده:

کم بودن راندمان آبیاری، استفاده بیش از اندازه از کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن در کشاورزی و خاصیت ذاتی آبشویی یون نیترات باعث آلودگی منابع آب می شود. همچنین میزان آبشویی نیترات در سامانه های زهکشی آزاد نسبت به سامانه های زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی بیشتر است. در پژوهش حاضر، استفاده از زه آب های کشاورزی حاوی نیترات به منظور تأمین نیاز آبی و کودی گیاه ذرت علوفه ای از طریق سامانههای مختلف زهکشی (آزاد، کنترل شده و آبیاری زیرزمینی) بررسیشد. بدین منظور در یک مطالعه لایسیمتری در کرج، اعمال سه تیمار زهکشی آزاد، زهکشی کنترل شده در عمق 60 سانتی متری و آبیاری زیرزمینی در عمق 60 سانتیمتری در نظر گرفته شد. آبیاری با آب حاوی نیترات با غلظت 50 میلیگرم در لیتر (حد استاندارد آب شرب) به عنوان پساب کشاورزی انجام شد. نتایج نشان داد که راندمان مصرف آب در تیمار آبیاری زیرزمینی نسبت به تیمار زهکشی کنترل شده 17 درصد و نسبت به تیمار زهکشی آزاد 35 درصد بیشتر است. همچنین تولیدماده خشک در تیمار آبیاری زیرزمینی نسبت به تیمار زهکشی کنترل شده 42 درصد و نسبت به تیمار زهکشی آزاد در حدود 50 درصد بیشتر است. لذا استفاده از منابع آبی حاوی نیترات در سامانه های زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی ضمن برآوردن نیاز گیاه به آب و کود، می تواند عملکرد بیشتر محصول را به دنبال داشته باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي و رتبه بندي موانع پيش روي کارآفريني با استفاده از رويکرد DEMATEL فازي در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي و رتبه بندي موانع پيش روي کارآفريني با استفاده از رويکرد DEMATEL فازي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي و رتبه بندي موانع پيش روي کارآفريني با استفاده از رويکرد DEMATEL فازي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي و رتبه بندي موانع پيش روي کارآفريني با استفاده از رويکرد DEMATEL فازي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: 20

چکیده:

امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی، راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود. در واقع کارآفرینی به عنوان بخشی حیاتی در فرایند تخریب خلاق برای پویاگرایی های مستمر در اقتصادهای مدرن حائز اهمیت است. همچنین کارآفرینی در ایران نیز به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. اما توسعه ی کارآفرینی در ایران نیازمند شناسایی و رفع موانع و مشکلات پیش رو کارآفرینان می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی و بازنگری مبانی نظری و نظرات خبرگان، عوامل بازدارنده و موانع کارآفرینی شناسایی و با استفاده از روش DEMATEL فازی، رتبه بندی شوند. تکنیک DEMATEL علاوه بر تبدیل روابط علت و معلول میان عوامل به یک مدل ساختاری مشهود، می تواند وابستگی های داخلی مجموعه ای از عوامل را مشخص نماید. اما این تکنیک قادر به رفع ابهام و عدم قطعیت از ارزیابی های کلامی صورت گرفته توسط خبرگان نمی باشد، از این رو در این تحقیق روشی مبتنی بر تلفیق این تکنیک با نظریه مجموعه های فازی مورد استفاده قرار می گیرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شعب بانک صادرات اصفهان در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شعب بانک صادرات اصفهان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شعب بانک صادرات اصفهان در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شعب بانک صادرات اصفهان در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا سرمایه فکری می تواند بر عملکرد مالی شعب بانک صادرات اصفهان تاثیر داشته باشد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 ارایه شد، استفاده شده. ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را است اندازه گیری می کند. سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. این مطالعه به صورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده بر عملکرد مالی شعب بانک صادرات اصفهان در سال های 88 تا 92 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد که بین سرمایه فکری و شاخص های عملکرد مورد بررسی ارتباط معنی داری وجود دارد و سرمایه فکری بر روی این شاخص ها تاثیر گذار است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مهندسي و بيان پپتيد باکتريوسيدال بکتنسين در باسيلوس سوبتيليس و ارزيابي فعاليت بيولوژيک آن در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مهندسي و بيان پپتيد باکتريوسيدال بکتنسين در باسيلوس سوبتيليس و ارزيابي فعاليت بيولوژيک آن در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مهندسي و بيان پپتيد باکتريوسيدال بکتنسين در باسيلوس سوبتيليس و ارزيابي فعاليت بيولوژيک آن در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مهندسي و بيان پپتيد باکتريوسيدال بکتنسين در باسيلوس سوبتيليس و ارزيابي فعاليت بيولوژيک آن در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

فعالیت باکتری های احیا کننده سولفات، موجب خوردگی سطوح فلزات و آلیاژ ها شده و در نتیجه زیان های اقتصادی فراوان بدنبال دارد. لذا تا کنون جهت کنترل و م هار فعالیت این دسته از میکروارگانیزم ها از استراتژی ه ای مختلفی استفاده شده است که یکی از موفق ترین آنها پوشش دهی سطوح با بایوفیلم های زنده Bsubtilis WB600 است که جهت بیان اختصاصی عوامل مختل باکتریوسیدال و ترح آنها به محیط خارج سلولی استفاده می ود. در تحقیق حاضر، از زنجیره پپتیدی بکتنسین به عنوان الگو استفاده شده است. این بایومولکول یک پپتید کاتیونی کوتاه است در زمره پپتیدهای آنتی باکتریال دسته بندی شده است و به عنوان عامل حفاظت کننده در مقابل خوردگی نقش مؤثری را ایفاء می کند. ابتدا با توجه به ترادف آمینواسیدی این پپتید، سایت های مورد نظر جهت موتاسیون و اینزرشن هدفمند انتخاب گردید لذا با افزایش اسیدامینه آرژینین در دو انتهای C- ترمینال و N- ترمینال آن تعداد شارژ مثبت در این ناحیه از مولکول افزوده گردید و نیز در طی موتاسیون هدفمند، اسید امینه والین موجود در طول زنجیره به تریپتوفان تغییر داده شد. پیشگویی ساختار هر یک از دو ترادف مذکور نیز با یکدیگر برابری نشان می داد. در ادامه ترادف الیگوهای موتانت و نان موتانت بطور سنتتیک تهیه گردید و از سیستم B.subtilis WB600/pWB980 جهت بیان ترشحی پپتیدهای آنتی باکتریال استفاده شد و فعالیت آنها ارزیابی گردید و مشاهده شد که در شرایط ایجاد شده، پپتید مهندسی شده در غلظت های 50-150 g.ml قادر به کاهش رشد باکتری Desulfovibrio vulgaris می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي کيفيت منابع آب در منطقه افيوليتي رباط سفيد با استفاده ازشاخص آلودگي MI در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي کيفيت منابع آب در منطقه افيوليتي رباط سفيد با استفاده ازشاخص آلودگي MI در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي کيفيت منابع آب در منطقه افيوليتي رباط سفيد با استفاده ازشاخص آلودگي MI در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي کيفيت منابع آب در منطقه افيوليتي رباط سفيد با استفاده ازشاخص آلودگي MI در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 7

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژِی کاربردی بررسی کیفیت آب است. محدوده رباط سفید واقع درمسیر جاده مشهد به تربت حیدریه توسط رخنمون های افیولیتی بشدت سرپنتینیتی شده احاطهشده است که می توانند به عنوان منشاء زمین زاد آلودگی آبهای منطقه به فلزات سنگین در نظرگرفته شوند. با توجه به اهمیت موضوع تعداد 7 نمونه آب از مناطق مختلف جهت مقایسه با میزان استاندارد های جه انی برداشت گردید . سپس نمونه ها به روش ICP-MSدر آزمایشگاه Acme کانادا مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمی آب نشان می دهد که میزان کروم در منابع آب مورد مطالعه بر اساس استاندارد IRAN ,ADWG ,WHO در 5 ایستگاه و بر اساس استاندارد EPA در یک ایستگاه بیشتر از حد مجاز بوده و آلوده تشخیص داده می شوند . از طرف دیگر با بررسی شاخصMI آب روستاهای منطقه از لحاظ مصرف قابل شرب می باشند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير دما بر مدول يانگ يک نوع فولاد ضد زنگ آستنيتي پايدار شده با نايوبيوم در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير دما بر مدول يانگ يک نوع فولاد ضد زنگ آستنيتي پايدار شده با نايوبيوم در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير دما بر مدول يانگ يک نوع فولاد ضد زنگ آستنيتي پايدار شده با نايوبيوم در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير دما بر مدول يانگ يک نوع فولاد ضد زنگ آستنيتي پايدار شده با نايوبيوم در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این تحقیق تأثیر دما بر مدول یانگ یک نوع فولاد ضد زنـگ آسـتنیتی پایـدار شـده بـا نـایوبیوم مـورد بررسی قرار گرفت . تعداد یازده نمونه آزمایش طبق استاندارد BS تهیه شده و مورد آزمایش کشـش داغ قرار گرفتند . در مجموع پنج دما ی 003، 024، 005، 075 و °C 026 و سه نرخ کـرنش 50 / 0، 5 / 0 و 5 بـر دقیقه برای آزمایش این نمونه ها انتخاب گردید . نتایج این آزمایشها نشان داد که مـدول یانـگ ایـن نـوع فولاد به میزان کمی به درجه حرارت بستگی دارد . میزان این وابستگی به صورت یک مدل ریاضی بدست آمد که با مدل ارائه شده قبلی در مورد این فولاد مطابقت دارد .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي پديده تناوب باردهي در زرشک بي دانه (Berberis vulgaris L.) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي پديده تناوب باردهي در زرشک بي دانه (Berberis vulgaris L.) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي پديده تناوب باردهي در زرشک بي دانه (Berberis vulgaris L.) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي پديده تناوب باردهي در زرشک بي دانه (Berberis vulgaris L.) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
سال آوری پدیده شناخته شده ای است که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا عدم تولید یکنواخت سالیانه محصول باعث ایجاد نوساناتی در بازار فروش آن محصول می گردد. علاوه بر تولید غیر یکنواخت محصول در سال های مختلف، کیفیت میوه در سال هایی که میزان تولید بالا می باشد به مقدار زیادی کاهش می یابد. یکی از مهمترین پدیده های فیزیولوژیکی که سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول زرشک می گردد پدیده تناوب باردهی است. در این پژوهش تأثیر میزان باردهی بر برخی خصوصیات میوه، شاخه و برگ در زرشک بی دانه در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی گردید. براساس نتایج این پژوهش برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اندازه گیری شده تحت تاثیر باردهی درختچه زرشک بی دانه واقع شدند. در این بررسی در درختچه کم بار میزان TSS ، طول و قطر حبه بیشتر و میزان TA و طول شاخه میوه دهنده کمتر از درختچه پربار بود. همچنین بین درختچه های پربار و کم بار زرشک بی دانه ازنظر قطر شاخه و سطح برگ شاخه میوه دهنده تفاوت معنی داری وجود نداشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود چه وب سايتي براي انتشار تبليغ مناسب است ؟ ارائه يک مدل مفهومي در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چه وب سايتي براي انتشار تبليغ مناسب است ؟ ارائه يک مدل مفهومي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود چه وب سايتي براي انتشار تبليغ مناسب است ؟ ارائه يک مدل مفهومي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چه وب سايتي براي انتشار تبليغ مناسب است ؟ ارائه يک مدل مفهومي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

این مطالعه ارائه دهنده یک مدل مفهومی برای انتخاب وب سایت مناسب جهت انتشار یک تبلیغ در اینترنت است در این مطالعه ابتدا با بررسی پژوهش های گذشته و انجام یکتحلیل محتوا از 125 مطالعه بین المللی 31 مشخصه ای که در انتخاب یک وب سایت مناسب تاثیر گذار هستند شناسایی و در قالب 6 عامل اصلی دسته بندی شدند. عوامل اصلی عبارتند از: نوع مدل کسب و کار، رضایتمندی الکترونیکی ، کیفیت خدمات الکترونیکی، طراحی کاربرگرا، تعامل و نوع درگیری کاربر، براساس مشخصه های شناسایی شده یک مدل مفهومی طراحی شده است که نشان دهنده ی عوامل تاثیر گذار در انتشار تبلیغ از طریق اینترنت است جهت آزمون صحت و سقم مدلی مفهومی؛ هریک از 6 عامل اصلی به عنوان یک فرضیه مطرح و در قالب پرسشنامه ای به خبرگان ارائه شد تا از این طریق مصداق داشتن این عوامل مورد بررسی قرارگیرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,