خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)
تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي کيفيت خاک در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي کيفيت خاک در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي کيفيت خاک در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي کيفيت خاک در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

چکیده:

مدیریت گذشته اراضی کشاورزی به واسطه افزایش جمعیت، بر توانایی خاک برای حفظ تعادل ماده و انرژی فشار وارد آوردهاست . جنگلتراشی، چرای بیش ازحد، تبدیل مراتع و جنگلها به اراضی دیم و سیستمهای نامناسب خاکورزی منجر به تخریب شدید خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی منابع خاکی در ایران ( حاجعباسی و همکاران، (1997 و دیگر نقاط جهان شده است ( دوران، ).1998 استفاده مناسب از تکنولوژی تولیدات زراعی و سیستم – های مدیریتی مربوطه، می تواند باعث بهبود و یا حفظ کیفیت خاک شود و از طرفی کشت و کار غیراصولی منجر به تخریب خاک از طریق فرسایش، اتلاف مواد آلی، تراکم خاک و تجمع املاح و عناصر مضر میشود . بنابراین یکی از مهمترین فاکتورها در توسعه مدیریت پایدار اراضی، ارزیابی کیفیت خاک میباشد . ارزیابی کیفیت خاک از طریق ارزیابی شاخصهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک صورت میپذیرد . به عنوان مثال استروگل و اسمالینگ (1990) تخلیه عناصر غذایی در 38 کشور آفریقایی را مورد بررسی قرار داده و متوجه شدند که متوسط تخلیه عناصر غذایی ازت، فسفر و پتاسیم توسط فرسایش به ترتیب 10 ، 4 و 10 کیلوگرم در هکتار در سال میباشد . وندنبوش و همکاران، (1998) اتلاف عناصر غذایی توسط فرسایش را در حدود 28 کیلوگرم ازت، 10 کیلوگرم فسفر و 33 کیلوگرم پتاسیم در هکتار در سال در خاکهای کنیا گزارش کردند . هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش اقدامات حفاظتی به کار رفته در ایستگاه تحقیقاتی آب و خاک دانشگاه تهران در کنترل فرسایش و تخلیه عناصر غذایی میباشد . اقدامات حفاظتی صورتگرفته در این منطقه در طی سی سال گذشته عبارت است از احداث تراسهای آبراههای، شخم بر روی خطوط تراز، شخم عمود بر شیب و کنترل چرای دام میباشد . بدین منظور آزمایشی با 4 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت . فسفر قابل جذب، ازت کل، ماده آلی خاک و مقدار فرسایش اندازهگیری و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و تدوين استانداردهاي آموزشي درمهارت آموزي و اشتغال زايي با هدف گسترش آموزش شهرسازي و معماري پايدار در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و تدوين استانداردهاي آموزشي درمهارت آموزي و اشتغال زايي با هدف گسترش آموزش شهرسازي و معماري پايدار در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و تدوين استانداردهاي آموزشي درمهارت آموزي و اشتغال زايي با هدف گسترش آموزش شهرسازي و معماري پايدار در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و تدوين استانداردهاي آموزشي درمهارت آموزي و اشتغال زايي با هدف گسترش آموزش شهرسازي و معماري پايدار در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات: 7
چکیده:
آموزش ومهارت اموزی درتمام سطوح نقش بسیارمهمی درتحقق توسعه پایداردارد اهداف اصلی اموزش بالا بردن سطح دانش تحلیل و اخلاق درافراد و افزایش حس مسئولیت پذیری آنها دربرابر جامعه می باشد دراین مقاله به بررسی نقش سازمان اموزش فنی و حرفه ای درتدوین استانداردهای اموزشی مهارت درحوزه صنعت و درشاخه شهرسازی پرداخته شده است که به این شاخه کمتر ازدیگرشاخه ها توجه شده است و دردفتر طرح و برنامه ریزی درسی کمبود این استانداردهاباتوجه به نیازروزافزون جامعه به این دانش و تربیت نیروی متخصص و کاراموخته کاملا مشهود است لذا تدوین استانداردهای بیشتردراین حوزه و تربیت نیروهای مهارتی دراین رشته ها منجر به اشتغال افراد درحوزه های معماری وشهرسازی می بشود دراین نوشتار به تدوین استانداردهایی تحت عناوین شهرسازی و معماری پایدار دربرنامه درسی که درآن کاراموزان با مبانی و اصول طراحی پایدار درطراحی اشنا میشوند که منجر به تغییر نگرش کاراموزان مهندسی ازطراحی سنتی به طراحی پایدار میشود که درآن مبانی توسعه پایدار مدنظر طراح قرار میگیرد که ازاهداف اصلی پیشنهاد این استانداردها می باشد این پژوهش ازطریق روش اسنادی و پرسشنامه صورت گرفته است پرسشنامه ها دردو گروه اماری توزیع شدهاند گروه اول فاقد تخصص و دانش درزمینه توسعه پایدار بوده و گروه دوم افرادی هستند که تحت اموزش دراین زمینه قرارگرفته اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تجزيه ژنتيکي مقاومت به بيماري لکه برگي در چغندرقند در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تجزيه ژنتيکي مقاومت به بيماري لکه برگي در چغندرقند در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تجزيه ژنتيکي مقاومت به بيماري لکه برگي در چغندرقند در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تجزيه ژنتيکي مقاومت به بيماري لکه برگي در چغندرقند در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

بمنظور مطالعات توارث پذیری و تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بکله برگی در شش رگه منوژرم دیپلوئید چغندرقند تلافی های یک طربه به صور تدی آلل انجام گرفتچ.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مدلهاي اتحاد مجازي و حرکت بسوي مجازي سازي سازمان ها در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مدلهاي اتحاد مجازي و حرکت بسوي مجازي سازي سازمان ها در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مدلهاي اتحاد مجازي و حرکت بسوي مجازي سازي سازمان ها در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مدلهاي اتحاد مجازي و حرکت بسوي مجازي سازي سازمان ها در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

تعداد صفحات: 8

چکیده:

بسیاری از سازمان ها به طور بین المللی کار می کنند و اعضایشان از لحاظ جغرافیایی توزیعی هستند و از تیمهای مجازی تشکیل شده اند و به این سازمان ها در ادبیات جدید سازمان های مجازی سازمان های توزیعی و سازمان های شبکه ای اطلاق می شود تغییرات وسیع در الگوهای سازمانی پدیدار شده است و ساختار شبکه ای در حال شکل گیری است به همان اندازه که ساختارهای سلسله مراتبی و استاتیک در حال زوال هستند ودر مقابل نگرشهای مبتنی بر پروژه در حال گسترش هستند در دنیایی که رقابت بسیار پیچیده تر و حیاتی تر از گذشته است دراین مقاله سازمان مجازی مورد بررسی قرارگرفته و به این نکته اشاره می شود که مفاهیم اساسی و اولیه مدیریت مجازی انقدر کم درک می شوند که به نظر می رسد تعداد معدودی از این دست سازمان ها وجود داشته باشند که ازمجازی بودن خود بهره استراتژیک ببرند دراین راستا مدلهای اتحاد مجازی و مدل تحول سازمان مجازی تشریح می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود کاهش آلودگي محيط زيست از طريق جايگزيني بسته بنديهاي پلاستيکي با بسته بنديهاي زيست تخريب پذير در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کاهش آلودگي محيط زيست از طريق جايگزيني بسته بنديهاي پلاستيکي با بسته بنديهاي زيست تخريب پذير در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کاهش آلودگي محيط زيست از طريق جايگزيني بسته بنديهاي پلاستيکي با بسته بنديهاي زيست تخريب پذير در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کاهش آلودگي محيط زيست از طريق جايگزيني بسته بنديهاي پلاستيکي با بسته بنديهاي زيست تخريب پذير در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بدون شک در عصر حاضر، آلودگیهای زیست محیطی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی بشر در سراسر جهان است. تجمع انواع مواد سنتزی غیرقابل تجزیه به خصوص انواع مختلف مواد بستهبندی و ترکیبات مضر ناشی از تجزیه طولانی مدت برخی از آنها در طبیعت سبب افزایش نگرانیها در رابطه با آلودگیهای زیستمحیطی شده است. از طرف دیگر، نگرانی مصرف کنندگان در مورد ایمنی مواد بسته بندی به خصوص برای مواد غذایی سبب شده تا طبیعی، تجزیهپذیر و قابل بازیافت بودن مواد بستهبندی بکار رفته در حفاظت غذاها به طور جدی مطرح شود. از این رو در سالهای اخیر مطالعات زیادی برای جایگزینی پلاستیکهای سنتزی مشتق شده از ترکیبات نفتی با پلاستیکهای به- دست آمده از منابع تجدیدپذیر صورت گرفته است و پلیمرهای زیستی مختلفی مانند پروتئینها و پلی ساکاریدها به عنوان فیلم های بستهبندی توسعه یافتهاند. هدف از مقاله حاضر مروری بر مضرات و مزایای بسته بندیهای سنتزی و روشهای اطفاء آنها و همچنین طبقهبندی و بررسیقابلیتهای بیوپلیمرها در بستهبندی بهویژه مواد غذایی است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي انتقال ليپوپروتئين هاي کم دانسيته (LDL) در جريان خون در دوشاخگي شريان کاروتيد به روش ديناميک سيالات محاسباتي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي انتقال ليپوپروتئين هاي کم دانسيته (LDL) در جريان خون در دوشاخگي شريان کاروتيد به روش ديناميک سيالات محاسباتي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي انتقال ليپوپروتئين هاي کم دانسيته (LDL) در جريان خون در دوشاخگي شريان کاروتيد به روش ديناميک سيالات محاسباتي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي انتقال ليپوپروتئين هاي کم دانسيته (LDL) در جريان خون در دوشاخگي شريان کاروتيد به روش ديناميک سيالات محاسباتي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

شریان کاروتید یکی از مهمترین سایتهای تشکیل پلاک آتروسکلروز می باشد، این پدیده در ارتباط مستقیم با دینامیکسیال و الگوهای انتقال جرم می باشد . هدف این مقاله مطالعه چگونگی انتقال ذرات چربی در جریان خون در یک مدل ازشریان کاروتید بوده است، که تاثیرات موضعی هندسه و فاکتورهای همودینامیک بر انتقال چربی از خون به سمت دیوارهو تجمع آنها بر سطح داخلی دیواره شریان مورد بررسی قرار گرفته است . افزایش 26 درصدی غلظت ذرات چربی نسبتبه مقدار مرجع ورودی بر روی دیواره شریان در ناحیه جدایش از جمله نتایج این شبیه سازی می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحليل غيرخطي سازه هاي خرپايي با استفاده از رويکرد لاگرانژي در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحليل غيرخطي سازه هاي خرپايي با استفاده از رويکرد لاگرانژي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحليل غيرخطي سازه هاي خرپايي با استفاده از رويکرد لاگرانژي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحليل غيرخطي سازه هاي خرپايي با استفاده از رويکرد لاگرانژي در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زيرساخت هاي شهري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در جهان حاضر، سازه های خرپایی بسیاری از جمله پل های عظیم وجود دارند. تحلیل این سازه ها معمولاً براساس روش اجزا محدود با رفتار الاستیک و تغییرشکل های کوچک انجام شده است. این سازه ها ممکن است در طول عمرخود با بارهای غیرمنتظره بزرگی به دلیل بلایای طبیعی مواجه شوند. بارهای وارده ممکن سازه را وارد فاز پلاستیک کنند و یاباعث بوجود آمدن تغییرشکل های بزرگ شوند. بنابرین ضروری به نظر می رسد که تحلیل خطی با در نظر گرفتن تغییرشکل های بزرگ و درجات بالاتر کرنش و یا تحلیل غیر الاستیک این سازه ها انجام شود. هدف از این تحقیق تحلیل سازه های خرپایی با در نظر گفتن اثر کرنش های بزرگ، تغییرشکل های بزرگ و رفتار غیر الاستیک می باشد. بدین منظور رویکرد کلی لاگرانژی و رویکرد بهنگام شده ی لاگرانژی استفاده گردید. پس از محاسبه ی روابط لازم، برنامه ای تهیه گردید و روش نیوتن رفسون برای حل معادله غیرخطی بار تغییرمکان استفاده گردید. در انتها دقت برنامه تهیه - - شده با چند مثال از مراجع معتبر مورد ارزیابی قرار می گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود Investigate the empact of lean and agile supply chain strategies on organizational performance Abadan Oil Refining Company در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Investigate the empact of lean and agile supply chain strategies on organizational performance Abadan Oil Refining Company در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Investigate the empact of lean and agile supply chain strategies on organizational performance Abadan Oil Refining Company در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Investigate the empact of lean and agile supply chain strategies on organizational performance Abadan Oil Refining Company در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي اقتصاد و مديريت

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

The present study was conducted in 2015 with the aim Investigate the empact of lean and agilesupply chain strategies on organizational performance Abadan Oil Refining Company. Thestatistical population of this study is composed of all employees of Abadan Oil RefiningCompany. Whose number is equal to 300. Which according to Morgan’s table, the sample size is169, which were selected by convenience sampling method and questionnaires were distributedamong them. In this study,Three standard questionnaires Lean supply chain(Moghimiet.al,2011)questionnaire of agile supply chain (Toorang Lee et.al,2005)and questionnaire oforganizational performance( Hersey and Goldsmith,1981) were used. Questionnaire validity wasconfirmed in terms of content validity, diagnostic validity, construct validity and convergentvalidity - by the Lisrel software and Questionnaire reliability was confirmed by a Cronbach'salpha test.The Shapiro–Wilk test was conducted in order to test the normality of the variablesand, structural equation modeling and was conducted in order to test the hypotheses. Resultsshowed that Lean and agile supply chain strategies Abadan Oil Refining Company has a positiveimpact on organizational performance. Also, The impact of Lean supply chain on organizationalperformance was equal to 0.513 and impact of agile supply chain on organizational performancewas equal to 0.506.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قيمت گذاري اختيار معاملات با چند دارايي پايه بوسيله شبيه سازي در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قيمت گذاري اختيار معاملات با چند دارايي پايه بوسيله شبيه سازي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قيمت گذاري اختيار معاملات با چند دارايي پايه بوسيله شبيه سازي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قيمت گذاري اختيار معاملات با چند دارايي پايه بوسيله شبيه سازي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

تعداد صفحات: 5

چکیده:

اختیار معامله با چند دارایی پایه (MAO) جزء اختیار معاملات نامتعارف می باشد. جربانات نقدی خروجی در این نوع قرارداد بر خلاف اختیار معاملات معمولی به چند دارایی پایه بستگی دارد. این نوع اختیار معاملات به وفور در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. برای نمونه چند نوع MAO عبارتند از: الف)اختیار معامله شاخص: که در آن دارایی پایه ظاهراً یک متغیر (شاخص) است. ولی در عمل دارایی پایه از ترکیب کلیه سهم های مورد معامله بر روی آن شاخص تشکیل شده است ب)اختیار معامله مبادله ای: در این نوع قرارداد جریانات نقدی خروجی به قیمت دارایی دیگری که از قبل توافق شده است بستگی دارد. از این نوع اختیار معاملات بیشتر در بازار ارز استفاده می شود. ج)اختیار معامله سبد: که در آن دارایی پایه برابر با ارزش سبد سهام است و اختیار معامله بیشینه که در آن مجموعه ای از سهام درنظر گرفته شده و جریانات نقدی خروجی در این نوع اختیار معاملات برابر [Max[S(1), S(2), ;, S(n))-K,0 می باشد. به دلیل عدم وجود روشی صریح برای قیمت گذاری این نوع اختیار معاملات به ناچار باید از شبیه سازی استفاده کنیم. در این مقاله سعی شده است مقدمه ای بر شبیه سازی این نوع اختیار معاملات ارائه شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی؛ آفات و بیماری گیاهان در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی؛ آفات و بیماری گیاهان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی؛ آفات و بیماری گیاهان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی؛ آفات و بیماری گیاهان در فایل ورد (word) :

توضیحات:

گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی با موضوع آفات و بیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز، در قالب فایل Word و در حجم 50 صفحه.

بخشی از متن:

موارد مختلف استفاده از چمن: چمن از گیاهانی است كه از دیرباز شناخته شده است و در تزئین گیاهی فضای باز، از آن سوی سده ها تا امروز مورد استفاده قرار می گرفته است. هم اكنون نیز یكی از عناصر لازم و جزء لاینفك تزئینات گیاهی به شمار رفته.

از چمن امروزه برای پوشش دادن زمین قلعه های تاریخی، زمینهای بازی گلف، فوتبال، باغها و پتاركها بصورت وسیع بهره گرفته. در حال حاضر شركت هایی حرفه ای بزرگ موجود هستند كه تنها مشغله آنها اصلاح بند و بهبود بخشدین به كشت چمن در صنعت فضای سبز است و در این زمینه توانائی های كسب كرده اند كه در مجمع زیباسازی محیط از طریق كشت چمن و مراقبت های اصولی آن. بهترین دستاورد آن است. (1998, Jake.E.ingueis)

موارد استفاده از چمن:

• در محل های مسكونی، در خانه های شخصی، حیاط و محوطه بیرون آپارتمانها همراه با انواعی از گیاهان دیگر كه در مجموعه تركیبی زیبا پدید می آید.

• در محوطه های وسیع، مانند دانشگاه ها، پادگانهای نظامی.

• استفاده تجاری استفاده توسط شهرداریها

• در تزئینات مكانهایی چون پاركها و زمین ورزشی خصوصی و عمومی مانند استودیومهای ورزشی و غیره...

دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی؛ آفات و بیماری گیاهان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

تاریخچه پارک

موقعیت جغرافیایی

کروکی پارک

مشکلات

مراکز فرهنگی

وضعیت روشنایی

سرویس و تجهیزات رفاهی و بهداشتی

امکانات تفریحی کودکان

امکانات و خدمات شهری همجوار

نکات و موارد دیگر

نقشه و مشخصات پارک

وضعیت خیابانهای پارک به صورت سنگی است

گلکاری و چمن کاری

چارت زمانی پارک

فصل دوم

موارد مختلف استفاده از چمن

تهیه زمین چمن

مقدار بذر در واحد سطح

نگهداری چمن

کودپاشی

آبیاری چمن

علفهای هرز چمن بر دو نوع می باشند

علف های هرز چمن و مبارزه با آن ها

توضیح علفکش D

کاربرد تزئینات چمن

بررسی گیاهان در طراحی فضای سبز و مباره با آفات آنها

نارون

نگهداری گیاهان

کود دهی

مالچ پاشی

هرس درختان و درختچه ها

زمان مناسب هرس

الف: هرس زمستانه

ج: هرس پائیز

د: هرس بهاره

روش های هرس

هرس تنک

زمستانگذارانی فضای سبز

روش کاهش خسارات زمستانی

باد سوختگی

کاهش شدید دما

آفتاب سوختگی

برآمدن یا آماس خاک

آسیب ناشی از برف و یخ

خسارت ناشی از نمک

خسارت ناشی از برف روبی

پوسیدگی چمن

نشانه های بیماری

عامل بیماری

زیست شناسی

عامل بیماری

تاریخچه، انتشار و اهمیت

نشانه بیماری

منابع و مآخذ مورد استفاده

این فایل کاملا ویرایش شده و شامل: صفحه نخست، دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی؛ آفات و بیماری گیاهان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب و متن اصلی است و با فرمت
word در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,