خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تجمع زيستي فلز مس در مانگرو خاکستري(Avicennia marina) در منطقه بندر امام خميني در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تجمع زيستي فلز مس در مانگرو خاکستري(Avicennia marina) در منطقه بندر امام خميني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تجمع زيستي فلز مس در مانگرو خاکستري(Avicennia marina) در منطقه بندر امام خميني در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تجمع زيستي فلز مس در مانگرو خاکستري(Avicennia marina) در منطقه بندر امام خميني در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 10

چکیده:

فلزات سنگین جزو آلاینده های پایدار می باشند که قابلیت تجزیه بیولوژیکی ندارند و غلظت های بالای آن ها در اکوسیستم به موجودات زنده آسیب می رساند. مس از جمله فلزات سنگینی می باشد که باعث ایجاد اختلالات عصبی، گوارشی و خونی می گردد. مطالعات نشان داده اند که جنگل های مانگرو در کاهش حرکت فلزات سنگین در اکوسیستم نقش دارند. این مطالعه به منظور ارزیابی نقش زیستگاه های مانگرو در کاهش فلز مس محیط زیست دریایی منطقه انجام گردید. بدین منظور نه ایستگاه در رویشگاه های مانگرو بندر امام خمینی انتخاب شد و از هر رویشگاه نمونه هایی از برگ، ریشه مانگرو به همراه رسوبات منطقه برداشت شد. نمونه ها در اسید غلیظ هضم شدند و غلظت مس در آن ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که میانگین غلظت مس در برگ، ریشه و رسوب به ترتیب 57/5 ،25/10 و 14/25 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. الگوی تجمع زیستی مس در رسوبات و بافت ریشه چنین بود: رسوبات> ریشه> برگ. بین غلظت مس در رسوب و برگ و همچنین غلظت مس در برگ و ریشه درختان حرا همبستگی معنی داری مشاهده نشد(05/0<P)، در حالی که همبستگی مستقیم و معنی داری بین میزان مس در رسوب و ریشه گیاه مشاهده گردید(05/0>P). این مطالعه نشان داد که ریشه گیاه A.marina می تواند بایومانیتور مناسبی برای آلودگی ناشی از مس در نواحی ساحلی باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهيه نرم افزار استخراج منحني هاي رفتاري ديناميک حرکت يک زيردريايي در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهيه نرم افزار استخراج منحني هاي رفتاري ديناميک حرکت يک زيردريايي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تهيه نرم افزار استخراج منحني هاي رفتاري ديناميک حرکت يک زيردريايي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهيه نرم افزار استخراج منحني هاي رفتاري ديناميک حرکت يک زيردريايي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 16

چکیده:

برای تعیین پرفرمانس شناور و نشان دادن دورنمای حرکتی و ما نوری شناور و پاسخ در مقابل ارکان کنترلی، یک نرم افزار نیاز است که بتوان مشخصه های حرکتی و عملکرد شناور نسبت به تغییر در ارکآن کنترلی را نمایش داد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استخراج و استفاده از معيار اطمينان کلمات در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استخراج و استفاده از معيار اطمينان کلمات در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استخراج و استفاده از معيار اطمينان کلمات در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استخراج و استفاده از معيار اطمينان کلمات در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در سالهای اخیر تلاشهایی در جهت محاسبه معیا رهای اطمینان برای کلمات خروجی سیستم های بازشناسی گفتار انجام شده است . این معیارها می توانند جدا از مدلهای زبانی رایج که در
سیستم های بازشناس به کار می روند، با استفاده از اطلاعا ت زبانیدیگر همانند اطلاعات معنایی به بهبود عملکرد این سیستم هاکمک کنند . در این مقاله از روش« آنالیز معنایی پنهان » یا 1 LSAبرای استخراج یک معیار اطمینان که گویای میزان » شباهت معنایی « میان کلمات زبان فارسی است ، استفاده می شود . لازمه انجام این کار دسترسی ب ه بیان برداری هر یک از کلمات وا ژگان مورد بررسی می باشد . در این مقاله 2000 متن فارسی برداشته شده از مقالات روزنامه ها، از نظر تعداد تکرار وا ژگان در این متون مورد بررسی قرار گرفته، یک ماتریس بسیار بزرگ و تُنُک 2 از این تعداد تکرار تهی ه شده است . سپس با استفا ده از تکنیک SVD3 یا » تجزیه به مقادیر تکین « ، یک ماتریس دیگر که شامل بیانهای برداری کلمات وا ژگان می باشد از تجزیه این ماتریس به دست می آید و » میزان شباهت معنایی « که به صورت کسینوس زاویه بین بردارها تعریف شده است، برای همه کلمات محاسبه می گردد ( ماتریسشباهت ). معیار اطمینان مستقیماً با استفاده از این ماتریس استخراج می گردد . برای آ زمایش مفید بودن استفاده از این معیار در بازشناسی گفتار ، از معیار مذکور در سیستم بازشناسی گفتار پیوست فارسی » شنوا « به طور محدود شده استفاده گردید و برای یک مجموع تست 26 جمله ای از جملا ت فارسی، % 2/5 کاهش نرخ خطای بازشناسی کلمات به دست آمد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير نسبتهاي آنيوني کلر به سولفات آب آبياري وکمپوست زباله شهري بر اجزاي عملکرد و عملکرد گياه جو در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير نسبتهاي آنيوني کلر به سولفات آب آبياري وکمپوست زباله شهري بر اجزاي عملکرد و عملکرد گياه جو در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير نسبتهاي آنيوني کلر به سولفات آب آبياري وکمپوست زباله شهري بر اجزاي عملکرد و عملکرد گياه جو در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير نسبتهاي آنيوني کلر به سولفات آب آبياري وکمپوست زباله شهري بر اجزاي عملکرد و عملکرد گياه جو در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 2

چکیده:

کلرید ها همراه سولفات ها مهمترین اجزای خاکهای شور به حساب می آیند که حلالیت وسیع آنها کیفیت منابع آبی را تهدید نموده و نامطلوب می سازد. شوری فعالیت عناصر کم مصرف نظیرCu و Mn ،Zn ،Feرا کاهش داده و گیاهان را دچار کمبود می نماید ( 1). مطالعات متعدد ( 3)نشان داده کاربرد کمپوست علاوه بر بهبود برخی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک می تواند به عنوان منبعی ارزشمند از Mg و Ca ، S ، Pو برخی عناصر میکرو از جمله K برای گیاهان بوده، علاوه بر آنZn و B را نیز تامین کند. لوبو( 6) نشان داد حداکثر عملکرد گیاه جو در تیمارهای دریافت کننده کمپوست همراهK و P ،N به صورت کود شیمیایی مشاهده گردید . اثرات مثبت مصرف کمپوست بر گیاهان در شرایطشور بسیار گزارش شده است ولی به تاثیر نسبت های آنیونی کلر به سولفات بر عملکرد گیاه به همراه مصرف کود آلی (کمپوست) کمتر توجه شده است که این مطالعه به آن پرداخته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش کيفيت خدمات و ارزش درک شده خدمات در رضايت و وفاداري مشتري در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش کيفيت خدمات و ارزش درک شده خدمات در رضايت و وفاداري مشتري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش کيفيت خدمات و ارزش درک شده خدمات در رضايت و وفاداري مشتري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش کيفيت خدمات و ارزش درک شده خدمات در رضايت و وفاداري مشتري در فایل ورد (word) :

چکیده

سازمان ها برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید نیازمند فهم عمیق ابعاد مختلف ایجاد و ارزش برای مشتری می باشد و تنها رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکت ها و سازمان ها باید مطمئن شوند که مشتریان راضی آنها وفادار هم هستند. کیفیت خدمات و ارزش درک شده خدمات، دو مفهوم مهم در بازاریابی هستند که نقش مهمی در رضایت و وفاداری مشتریان ایفا میکنند. تحقیقات انجام شده از سوی محققان مختلف نشان داده است که کیفیت خدمات به عنوان یک عامل تعیین کننده رضایت است که صریحا بر واکنش خرید تاثیر میگذارد. علاوه بر این شرکتها با بهره گیری از ابزارهای جدید باید خود را هرچه بیشتر از سایر رقبا متمایز کنند و این جز با تاکید بر ادراک مشتریان از خدمات دریافتی بعنوان بخشی از رفتار تصمیم گیری آنها، محقق نخواهد شد. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی نقش کیفیت خدمات و ارزش درک شده خدمات در رضایتمندی و وفاداری مشتریان پرداخته شده است.

کلیدواژهها: خدمات، کیفیت خدمات، ارزش درک شده، رضایت، وفاداری.

-1 مقدمه

با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می دهد سازمان ها برای حفظ مشتریان خود باید دست به اقداماتی بزنند که شرایط را برای اثربخش تر کردن عملکرد سازمانی مهیا سازد. رضایت و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات و یا خدمات یک شرکت عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازار یابی می باشد و وفاداری آنان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان هاست وبا توجه به تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنها در این فضا روز به روز مشکل تر گردیده است. سازمان ها برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید نیازمند فهم عمیق ابعاد مختلف ایجاد و ارزش برای مشتری می باشد و تنها رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکت ها و سازمان ها باید مطمئن شوند که مشتریان راضی آنها وفادار هم هستند.

سازمان های امروزی در صدد شناسایی و مدیریت روش ها و الگوهای موثر ایجاد وفاداری می باشند تا با تامین انتظارات مشتریان فراترازارضای نیاز اولیه آنها عمل کرده و به وفاداری آنان از طریق ایجاد ارتباط بلند مدت،دوجانبه و سود آور دست یابند. آنها باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه این امر نمایند؛ چراکه تنها منبع برگشت سرمایه ، مشتریان هستند.از این رو مشتری گرایی به عنوان سنگ بنای نظریه های مدیریت بازارهای نوین شناسایی شده است. بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم های سنجش و پایش وفاداری و رضایت به عنوان مهم ترین شاخص در امر بهبود عملکرد سازمان ها به شمار می آید.

از اینرو در مقالهی حاضر سعی شده است تا به توضیح نقش دو بعد تاثیرگذار در رضایتمندی و وفاداری مشتری یعنی کیفیت خدمات و ارزش درک شده خدمات پرداخته شود.

-2 خدمات

خدمات در مفهوم اقتصادی به فعـالیتی گفتـه مـیشـود کـه انجـام آن مبتنـی بـر وجـود یـک تقاضاسـت و بـرای آن در بـازار مربوطـه قیمتـی وجـود دارد(.(croninetal,2000 خدمت یعنی کالایی اقتصادی و غیرفیزیکی که شخص، بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران تولید می کنـد و هـر بنگـاهی که محصول آن کالای غیر مرئی و غیر ملموس باشد به عنوان بنگاه خدماتی نامیده می شود (جعفری و همکاران،.(1388 خـدمات شـامل فعالیـت هـای نامحسوس و لمس نشدنی هستند و موجب منفعت و ارضاء خاطر می گردد اما مالیکت چیزی را نیز به دنبال ندارد.(اسکندری،.(1392

فیلیپ کاتلر معتقد است خدمت فعالیت یا صنعتی نامحسوس و لمس نشدنی است که یک طرفه مبادله به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.(رجبیون،.(1388 با توجه به این توضیحات 4 ویژگی مهم را میتوان برای خدمات برشمرد:
:1 ناملموس بودن: مقصود اینست هنگام خرید نمی توان خدمات را با چشم دید ، مزه آن را چشید ، آنها را احساس نمود یا شنید.
2: غیر قابل تفکیک بودن: منظور اینست که نمی توان خدمات را از کسی که آنها را ارائه می کند جدا کرد.چه اینکه ارائه کننده خدمت انسان یا دستگاه ( ماشین ) باشد.اگر کارگر یا کارمندی خدمتی ارائه کند در آنصورت وی بخشی از این خدمت به حساب می آید.

3: گوناگون بودن: مقصود اینست که کیفیت خدمت به عوامل زیر بستگی دارد ارائه کننده خدمت ، زمان ، مکان و شیوه ای کـه ایـن خـدمت ارائـه مـی شود.
4: غیر قابل نگهداری بودن: بدین معنی است که نمی توان خدمات را در انبار گذاشت و سپس پس از مدتی آنها را به مصرف رسانید.

-3 کیفیت

کیفیت نیز به عنوان درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است(.(Burnham,etal,2003 کیفیت توسط مشتری تعیین می شود نه توسط تولید کننده و به عبارت دقیق تر کیفیت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالایا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین می کند.(مسچیان،.(1390 از نظر استوارت کیفیت ارزشی است ک انسان درک می کند که چیزی در مقایسه با چیزی در جای دیگر بهتر است.

-4 کیفیت خدمات

با شروع نظریه کلاسیک ها به طریقی به کیفیت توجه شده است زیرا یکی از اصول این مکتب کاهش هزینه بوده که با بهبود در نظام تولید قابل دستیابی می باشد.اما اقدامات پیگیر و اساسی در زمینه دست یابی به بهبود کیفیت به شکل امروز به پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد. دمینگ آغاز کننده تفکر کیفیت با دیدگاه جدید بود و در دهه 1950 دیدگاه ، کنترل کیفیت را در ژاپن معرفی و اجرا نمود.(برزگر،(1389 از آغاز انقلاب صنعتی در سال های نخستین قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول، بسیاری از سازمان ها بر محصولات تمرکز می کردند این فلسفه بر

اساس چنین اعتقادی قرار داشت که اگر محصولی با کیفیت بسیار بالا یا کیفیتی منطقی ارائه شود برای این محصول مشتری کافی و متقاضی وجود خواهد داشت.(سلیم پناهی،.(1388

از دهه 80 میلادی تاکنون، کیفیت خدمات موضوع بسیاری از مطالعات بازاریابی و رفتارسازمانی بوده است.

مطالعات بازاریابی خدمات در دهه 1990 روی انتظارات مشتریان و بهبود کیفیت خدمات به عنوان روشی برای ارتقای رضایت مشتری و وفاداری که منتهی به افزایش قابلیت و سوددهی شود، متمرکز شد. مطالعاتی که در زمینه شناسایی ارتباط بین کیفیت خدمات و عملکرد انجام شده، نشان میدهد کیفیت خدمات، بر سود از طریق افزایش سهم بازار اثر دارد. به این ترتیب در نهایت، عامل کیفیت خدمت به عنوان استراتژی رقابتی مهم در زمینه خدمات و مشتریان آن، مقبول واقع شد(فیضی: .(1383

لوویس(1987)1، جز اولین کسانی بود که کیفیت خدمات را ابزاری برای اندازهگیری این که تا چه اندازه سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان تطابق دارد، تعریف کرد. گلاور(1988)2 کیفیت را ارائهی خدمات مطابق با استانداردهای مورد انتظار مشتریان تعریف کرد. گرونرز(1984)3 نیز در مدل خود تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمت دریافتی و ادراکات وی از خدماتی که واقعا دریافت نموده را مبنایی برای اندازهگیری کیفیت خدمات در نظر گرفت. بیشتر مفاهیم مربوط به

کیفیت خدمات به نوعی با انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارتباط پیدا میکند؛ چرا که درک انتظارات مشتریان مبنایی برای درک و اندازهگیری ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات است(ونوس و صفائیان:.(1381
از مهمترین ویژگیهای کیفیت خدمات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

ــ چند بعدی است.
ــ ابعاد اصولی دارد.

ــ برخی از آنها در طی زمان تغییر می کند.

ــ نامملوس است گرچه اغلب از طریق موارد ملموس ارزیابی می شود.

ــ نتیجه فرایند ها و پیامدهای خدمت است.

ــ به تفاوت بین انتظارات و ادراکات مشتری وابسته است(.(tsoukatos & grahan,2006 لن بری4 در خصوص ابعاد کیفیت خدمات، ده عامل را ارائه میدهد:
-1 قابلیت اعتماد که به معنی استمرار ارائه خدمات طبق تعهدات، با دقت و مطابق مرتبه اول میباشد.

1 . Lewis 2 .Glover 3 . Groinroos 4 . Leonard L. Berry

-2احساس مسئولیت داشتن، به معنی اشتیاق و آمادگی برای ارائه خدمات مطابق آنچه که تعهد شده، میباشد. -3 صلاحیت به معنی دارا بودن مهارت و علم مورد نیاز برای ارائه خدمات است.

-4 دسترسی، که به امکان و سهولت دسترسی در ساعات متفاوت و زمان معطلی برای خدمات اشاره دارد. -5 تواضع به معنی ادب، احترام، ملاحظهکاری و درستی ارتباط کارکنان با مشتری است.

-6 ارتباط با مشتری که آگاه ساختن مشتری به زبان قابل فهم، گوشدادن به مشتری، تنظیم مـراوده براسـاس نیـاز مشـتری، تشـریح خـدمات، تعیـین چگونگی حل مشکل مشتری است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود چرخه عمر محصولات مالي در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چرخه عمر محصولات مالي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چرخه عمر محصولات مالي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چرخه عمر محصولات مالي در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

همه محصولات، از جمله محصولات مالی، دارای چرخه عمر می باشند. با این حال، مراحل چرخه عمر محصول مالی تا حدودی طولانی تر است چون آنها مراحل زندگی کاربران را منعکس می سازند. هر یک از سرمایه گذاران تلاش می کنند یا چیدن طیف گسترده ای از حساب های پس انداز بانکی، سپرده های بلند مدت، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سهام، اوراق مشترک با سود تضمینی، ابزارهای مشتقه، سپرده سازمان یافته و صندوق های مصمون سازی و غیره که برای پاسخگویی به نیازهای خاص طراحی شده اند، به یک ترکیب مناسبی از محصولات در پرتفوی خود برسند. بطور کلی چرخه عمر محصول به چهار مرحله(معرفی یا تولد، رشد، بلوغ، افول و یا مرگ) طبقه بندی شده است. بررسی عوامل مختلف موثر بر چرخه عمر محصول مالی، موجب می شود ارائه دهندگان خدمات مالی از نزدیک بر تغییر نیاز سرمایه گذار و گرایش های اقتصادی و همچنین چرخه عمر محصولات خود نظارت داشته باشند تا تصمیم گیری به موقع در توسعه یک محصول جدید، ترویج یک محصول نوپا و غیره را اتخاذ کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رهيافتي به ايجاد همگرايي مابين سازه و معماري در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رهيافتي به ايجاد همگرايي مابين سازه و معماري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رهيافتي به ايجاد همگرايي مابين سازه و معماري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رهيافتي به ايجاد همگرايي مابين سازه و معماري در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در فرایند ایجاد اثرمعماری، طراحی همگن و همزمان سازه و معماری همواره نتیجه ای شایسته تر از تفکیک این دو مقوله در طراحی یک اثر معماری داشته است. در این روند طراحان معماری و سازه در تلاش برای تجمیع ملاحظات معمارانه و سازه ای به روشها و ایده های متفاوتی دست یازیده اند . از طرفی به دلیل عدم درک صحیح ماهیت فرایند طراحی معماری، کلیت معماری و هدفمند بودن آن به مخاطره افتاده است. از این رو نوشتار حاضر در پی، تبیین رویکردی جامع و در برگیرنده ملاحظات مربوط به فرم، عملکرد، وسازه در فرایند طراحی به منظور همسازی معماری و سازه بر اساس سه محور مطالعه و مکاشفه طبیعت، برنامه ریزی در طراحی معماری و مداقه در نمونه بناهای همگرای معماران سنتی (به لحاظ سازه و معماری) است. در این پژوهش سه محور ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته و به معرفی نمونه های همگرای سازه و معماری در هر یک پرداخته می شود، در نتیجه بر این اساس رویکردی تبیین می شود که با توجه به آن، طراحان بتوانند در بناهای خود همگرایی بین سازه و معماری را ایجاد کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ضرورت ادغام آموزش هاي فعال زيست محيطي در آموزش هاي مهندسي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ضرورت ادغام آموزش هاي فعال زيست محيطي در آموزش هاي مهندسي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ضرورت ادغام آموزش هاي فعال زيست محيطي در آموزش هاي مهندسي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ضرورت ادغام آموزش هاي فعال زيست محيطي در آموزش هاي مهندسي در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي آموزش مهندسي (با تکيه بر فن آوري هاي نوين يادگيري)

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

لئو تولستوی اندیشمند بزرگ روس (1828-1910) می گوید: اساسی ترین و سخت ترین مسئله دوست داشتن زندگی است. دوست داشتن زندگی حتی وقتی که رنج می بریم، زیرا زندگی همه چیز است. اگر از سقراط حکیم استعانت بگیریم که فرمود: من تنها یک چیز می دانم و آن این کههیچ نمی دانم. پژوهشگر این مقاله در صدد است تنها توجه مخاطبان را در پیشگری از تهدید زندگی به فاجعه جلب نماید. چرا که سال هاست برنامه ریزان استراتژیست اظهار می دارند اگر روند تخریب محیط زیست ادامه یابد چند دهه ی دیگر زندگی از کره زمین، این تنها قایق قابل زیست، رخت بر خواهد بست. به راستی حال کره ی زمین خوب نیست و به قول افلاطون: the whole is well, The part can never be well unless ملاحظه می فرماینید چه در ایران و چه در جهان با مسئله ای حیاتی مواجه هستیم و از آنجا که یادگیری حیاتی انسانی است. بشریت پس از اصلاح ساختارها و نیز پس از آنکه نهادها کار خود را دقیق و درست انجام دادند. در اقدامات پیشگیرانه چیزی جز آموزش در اختیار ندارد. یادآور می شود در سال های اخیر یونسکو متولی امر آموزش جهان یادگیری مادام العمر را جایگزین آموزش مادام العمر نموده است. چرا که در نظریات جدید دانش ساختنی است و نه انتقال دادنی و قهرمان میدان یادگیری یادگیرنده است. از این رو پژوهشگر قصد دارد در این مقاله ی تحلیلی- انتقادی اشاراتی به پیامدهای غلفت از آموزش فعال در نظام های آموزشی برخی جوامع انسانی نیز داشته باشد. در این مقاله ی تحلیلی- انتقادی با بهره گیری از روش کیفی و مصاحبه ی عمیق با هفت تن از صاحب نظران فعال در حوزه ی محیط زیست با استفاده از تکنیک دلفی پیشنهادات احیا کنندگان محیط زیست را در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد. تمام پروژه های عمرانی موضفند مسئول H.S.E داشته باشند که اخیراً به H.S.E.Q تبدیل شده است و پژوهشگر به مدت دو سال افتخار طراحی این برنامه را برای پروژه آزادراه قزوین- رشت در کارنامه ی خود دارد. اگر به نقطه ای رسیده این که حفظ محیط زیست که برای همگان است، مسئولیت همگان نیز هست. جز بهره مندی از روش های فعال آموزشی راهی پیش رو نداریم و اگر ضرورت ادغام آموزش های اثربخش در آموزش های مهندسی در دستور کار برنامه ریزان قرار نگیرد. شاهد تخریب روز افزون محیط زیست مام وطن خواهیم بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثير فرهنگ بر فرار مغزها در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثير فرهنگ بر فرار مغزها در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثير فرهنگ بر فرار مغزها در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثير فرهنگ بر فرار مغزها در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات: 13
چکیده:
پدیده فرار مغزها در سال های اخیر، یکی از مهم ترین مسائل بحث برانگیز کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشور پیشرفته کانادا بوده است. اصطلاحفرار مغزها معادل دو کلمه انگلیسی Brain Drain است. سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف عمیق تکنولوژیکی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش نقش مزیت نسبی اکتسابی کشورهای در حال توسعه، محسوب می شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته، مشخص شد که خروج نیروی انسانی متخصص از کشورهای در حال توسعه مبداء آثار منفی بر اقتصاد این کشورها بر جای می گذارد. کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف خود از جمله کاهش فقر به این افراد نیازمندند، در حالی که طبق برخی مطالعات صورت گرفته، مهاجرین با ایجاد آثار بازخوردی مثبت به ویژه وجوه ارسالی که از کشورهای توسعه یافته مقصد به کشورهای مبداء دارند، نقش موثری در کاهش فقر این کشورها داشته اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل موثر فرار مغزها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که عواملی مانند فناوری اطلاعات، آموزش، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بهداشت، نرخ بیکاری و; همه و همه بر افزایش فرار مغزها موثر هستند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اصول طراحي پارامتريک بر پايه ي الگوهاي سنتي معماري در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اصول طراحي پارامتريک بر پايه ي الگوهاي سنتي معماري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اصول طراحي پارامتريک بر پايه ي الگوهاي سنتي معماري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اصول طراحي پارامتريک بر پايه ي الگوهاي سنتي معماري در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه تکنیکهای طراحی پارامتریک، مزایای آشکاری برای فرایندهای مهندسی، تولید و ساخت ارائه میدهد. طبیعتاً معماران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره سعی دارند این روشها را در خلق راه حلهای طراحی در فرایند طراحی خود به کار گیرند.پارامتریک فرایندی برمبنای اندیشه الگوریتمی است که رابطه بین هدف طراحی و پاسخ طراحی را تعریف میکند که با پیدایش این اندیشه طراحان، معماران و برنامه ریزان فرایندهای طراحی بسیار متفاوت از فرایندهای طراحی گذشته را تجربه کردند . فرایندهای طراحی سنتی همواره از نوع خطی بوده اند که در آن توصیف رابطه بین متغیرهای چندگانه توسط تابع خطی ساده در ریاضیبررسی میشود و در نقطه مقابل آنها فرایندهای غیرخطی قرار دارند که با ترکیب ایده ها از مراحل مختلف فرایند طراحی به نتیجه میرسند .طراحی پارامتریک در تمام مقیاس ها از معماری تا طراحی داخلی و شهری و مباحث سازه ای به چشم می خورد . هدف از این مقاله بررسی و تطبیق خصوصیات و ساختار الگوهای سنتی ایران با طراحی پارامتریک در معماری است که به گونه ای ترکیبی از معماری مدرن و طراحی اصیل ایرانی می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,