خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پايداري حرارتي کامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات بين فلزي دي سيليسيدموليبدن در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پايداري حرارتي کامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات بين فلزي دي سيليسيدموليبدن در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پايداري حرارتي کامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات بين فلزي دي سيليسيدموليبدن در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پايداري حرارتي کامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات بين فلزي دي سيليسيدموليبدن در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
دراین پژوهش پایداری حرارتی ماده کامپوزیتی حاوی زمینه الیاژ الومینیوم AA2124تقویت شده با ذرات بین فلزی دی سیلیسید مولیبدن موردمطالعه قرارگرفته است نمونه مورداستفاده دراین تحقیق به شکل استوانه ای بقطر5mm و ارتفاع 20mm تراشکاری شداین نمونه 20سیکل درمحدوده ی دمایی 30-350درجه بانرخ گرمایش و سرمایش مساوی 15C/min تحت فرایند حرارت دادن نوسانی قرارگرفت ازدستگاه دیلاتومتربه منظور اعمال سیکلهای فرایندحرارت دادن نوسانی و تعیین تغییرطول نمونه کامپوزیتی درطی سیکل ها استفاده شد به منظور بررسی اثرفرایند برروی ریزساختارتصویرsemازسطح مقطع نمونه و انالیز EDS گرفته شد نتایج نشان داد که فرایند حرارت دادن نوسانی موردمطالعه دراین تحقیق اثری برفصل مشترک زمینه /تقویت کننده ندارد ولی پس ازسیکل تعریف شده دراین تحقیق رسوباتی درشت حاوی الومینیوم و مس درزمینه خصوصادرنزدیکی ذرات تقویت کننده مشاهده میشود که ناشی ازبیش ازحدپیرشدن زمینه الیاژی می باشد مقدارضریب انبساط حرارتی محاسبه شده برای کامپوزیت دراین پژوهش کمتر ازمقدارپیش بینی شده توسط قانون مخلوط ها است و ضریب انبساط حرارتی کامپوزیت نسبت به زمینه کاهش یافته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي نقش هوش معنوي در کاهش استرس شغلي کارکنان مطالعه موردي: بانک رفاه کارگران استان ايلام در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي نقش هوش معنوي در کاهش استرس شغلي کارکنان مطالعه موردي: بانک رفاه کارگران استان ايلام در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي نقش هوش معنوي در کاهش استرس شغلي کارکنان مطالعه موردي: بانک رفاه کارگران استان ايلام در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي نقش هوش معنوي در کاهش استرس شغلي کارکنان مطالعه موردي: بانک رفاه کارگران استان ايلام در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص درمورد ابعاد، و ویژگیهای آن علاقهمند بوده است، امروزه نیرویاانسانی به عنوان مهمترین دارایی هر سازمان به شمار میرود و سازمانهایی موفقترند که دارای کارکنان توانمند و وفادار میباشند. استرس شغلی زندگی فرد را از جنبههای شناخری، عاطفی، روانی و حری جسمی تحت تاثیر قرار میدهد. و در محیط سازمان باعث بروز غیبتهای مکررو فرسودگی شی ی میشود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی در کاهش استرس شغلی کارکنان بانک رفاه کارگران استان ایلام میباشد، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبسرگی میباشد، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران استان ایلام در سال 5931 میباشند که تعدادشان 46 نفر بوده و بعد از توزیع پرسشنامههای استاندارد هوش معنوی ) 93 سوال و استرس شغلی 12 سوال( در بین جامعه آماری، 60 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان داد مولفه های هوش معنوی تأثیر معکوس و معناداری براسترس شغلی کارکنان دارند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش قارچهاي بيمارگر در کنترل جمعيت بالشتک دراز اندام Pulvinariafloccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) در باغهاي چاي شمال ايران در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش قارچهاي بيمارگر در کنترل جمعيت بالشتک دراز اندام Pulvinariafloccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) در باغهاي چاي شمال ايران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش قارچهاي بيمارگر در کنترل جمعيت بالشتک دراز اندام Pulvinariafloccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) در باغهاي چاي شمال ايران در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش قارچهاي بيمارگر در کنترل جمعيت بالشتک دراز اندام Pulvinariafloccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) در باغهاي چاي شمال ايران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: 7

چکیده:

بالشتک دراز اندام چای Pulvinaria floccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) از آفات مهم مرکبات و چای در حاشیه خزر محسوب میشود. تراکم جمعیت آن در شهرستان تنکابن بیش از سایر نقاط استان مازندران است.حدود 1860 هکتار از زمین های شهرستان تنکابن زیر کشت گیاه مفید و اقتصادی چای است. تغییرات جمعیت مراحل سنی مختلف بالشتک دراز اندام و روند فعالیت قارچهای بیمارگر آن با نمونه برداریهای هفتگی از اول شهریور 1387 تاپایان دی ماه 1388 در باغ های کوهپایه و دشت تنکابن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که قارچهای Lecanicillium cf. lecanii و Lecanicillium muscarium (Petch) ،Lecanicillium lecanii (Zimmere) ازجملهبیمارگرهای مهم این آفت بوده و نقش مؤثری در کنترل جمعیت آن دارند. میزان تلفات ناشی از حمله قارچ در کوهپایه بیشتراز دشت بود. به طور کلی میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن یک در کوهپایه و دشت در سال 87 به ترتیب 9/91و2/061 درصد و میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن دو در این مناطق به بیمارگرهای مهم این آفت بوده و نقش مؤثری در کنترل جمعیت آن دارند. میزان تلفات ناشی از حمله قارچ در کوهپایه بیشتراز دشت بود. به طور کلی میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن یک در کوهپایه و دشت در سال 2 درصد و میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن دو در این مناطق به ترتیب12/793و4/17درصد میباشد. این مقادیر در سال 88 برای پوره سن یک، دو و سه به ترتیب 6/34و4/05و42/46درصد در کوهپایه و 1/64و1/16و65/36درصد در باغ های دشت محاسبه گردید..


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معرفي ماکروفسيل هاي تبديل شده به آبومينو سيليکات در نهشته هاي دونين مناطق سه و آباده در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معرفي ماکروفسيل هاي تبديل شده به آبومينو سيليکات در نهشته هاي دونين مناطق سه و آباده در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله معرفي ماکروفسيل هاي تبديل شده به آبومينو سيليکات در نهشته هاي دونين مناطق سه و آباده در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معرفي ماکروفسيل هاي تبديل شده به آبومينو سيليکات در نهشته هاي دونين مناطق سه و آباده در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 7

چکیده:

مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی واحدهای خاک نسوز (آلومینوسیلیکات) در دو منطقه سه و آباده منجر به شناخت انواع متنوعی از خانواده های ماکروفسیل جانوری و گیاهی گردید که پوسته های آهکی، کیتیوفسفات، آگلوتینه و سلولوزی آنها به آلومینوسیلیکات تبدیل شده اند. در برش سه (دره نچفت) جنس های مهم فسیلی شامل:Heliopyge sp از خانواده تریل.بیت ها،Cyphoterorrhnchus koraghensis, Leptaena sp.,.Cyrtospirifer sp را می توان نام برد. در این محل آثاری از ارتوسراتیدا، کرینوئید، دو کفه ای، اسکافوپود و قطعات چوبی (Sigilaria sp. Lepidodendron sp) نیز دیده شده است. اسید شوئی لایه های آهکی مابین این توالی منجر به شناسایی کنودنت هایی گردیده که از مهمترین آنها: Neopanderodus aequabilis, Bipennatus bipennatus bipennatus می باشند که سن ژیوتین را برای این توالی مشخص می کند، در این محل وجود گیاه (حمل شده توسط رودخانه) در کنار تریلوبیت با محیط دریایی و دیگر جانوران حکایت از یک محیط بسیار کم عمق و لبه ساحلی در زمان دونین دارد. در آباده این مجموعه فسیلی شامل تریلوبیت هایی از خانواده فاکوپیدائه Phacops sp، دو کفه ای ها و سر پایان (Orthoceras sp. & Gamphoceras sp) است که این مجموعه فسیلی آلومینوسیلیکاته شده توسط لایه های آهکی حاوی کنودنت پوشیده شده اند. از کنودنت های یافت شده می توانکIcridus iowaensis iowaensis, Polygnathus semicostatus, Icridus alternatus alternatus, Palmatolepis perlobata helmsi را نام برد. با توجه به نسبت فراوانی ایکربودوس و پلی گناتوس به پالماتولپیس ها می توان این نتیجه را گرفت که محیط زندگی این جانواران یک محیط کم عمق تا شیب قاره بوده است. مقایسه دو توالی بر اساس تربلوبیت ها و مجموعه ماکرو و میکگرو فسیل نام برده در نهایت به این نکته اشاره دارد که دریای دونین در سه نسبت به آباده کم عمق تر بوده است و همچنین از نظر سنی قدیمی تر است به طوری که مجموعه ماکروفسیل در سه متعلق به ژوتین-فرازنین و در آباده متعلق به فرازنین-فامنین می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Effect of Nano Silica on Mechanical Properties of Chlorosulfonated polyethylene compounds در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Effect of Nano Silica on Mechanical Properties of Chlorosulfonated polyethylene compounds در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Effect of Nano Silica on Mechanical Properties of Chlorosulfonated polyethylene compounds در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Effect of Nano Silica on Mechanical Properties of Chlorosulfonated polyethylene compounds در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها

تعداد صفحات: 4

چکیده:

In this study we prepared Chlorosulfonated polyethylene (CSM)/nano and micro-silica nanocomposites. Two series of (CSM)/nano and micro-silica nanocomposites were prepared using a base formulation. The difference between each series was only the used amount of MBT and sulfur in curing system. The effects of the nano and micro-silica content (5-20 phr) on the physico-mechanical properties such as tensile strength, elongation at break and hardness of all the nanocomposites were investigated. The morphology of the fracture surface and dispersion of filler in the rubber matrix of filled cross-linked systems was carried out by field-emission gun emitter scanning electron microscope (FEG-SEM). The result of first sulfur cure formulation showed that with increasing of nano silica content up to 15 phr, tensile strength fiddling increased to 25.9 MPa and then showed decreasing trend, therefore; there was not observed significant improvement in results. In the second sulfur cure formulation, efficient vulcanization (EV), with increasing of cure system content (MBT content from 0.5 to 1 phr and sulfur content from 0.75 to 1.25 phr), results showed that with increasing of nanosilica content up to 15 phr and microsilica content at 5 phr tensile strength increased to 37.1 and 28.2 MPa respectively, beyond which tensile strength decreases trend whereas hardness and modulus gradually increases with the filler loading. The nano-silica filled composites have higher mechanical properties and have better interaction between rubber and filler than that of microsilica filled composites.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تکنيک ليبرتي و تعيين تعداد نفرات توليدي جهت بهبود ارگونومي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تکنيک ليبرتي و تعيين تعداد نفرات توليدي جهت بهبود ارگونومي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تکنيک ليبرتي و تعيين تعداد نفرات توليدي جهت بهبود ارگونومي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تکنيک ليبرتي و تعيين تعداد نفرات توليدي جهت بهبود ارگونومي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

تعداد صفحات: 8

چکیده:

ارگونومی یعنی تناسب کار با انسان. ارگونومی یعنی داشتن پرسنل سالم و پویا در تمام شرکت و دستیابی به این مهم فقط با فرهنگ سازی و رعایت مسائل ارگونومی امکان پذیر میباشد. یکی از این فرهنگ سازیها ، رعایت اصول ارگونومی در واحدهای مهندسی چه در طراحی و چه در فرآیند تولید میباشد. واحدهای مهندسی اشنا به مفاهیم ارگونومی میتوانند عامل مهمی در بهبود شرایط کاری پرسنل در امر سفارش تجهیزات ، طراحی تجهیزات و دستگاهها ، طراحی فرایند تولید ، بهبود در فرآیند تولید ، کارسنجی و زمان سنجی باشند. این مقاله در مورد تاثیر یکی از مفاهیم ارگونومی بنام تکنیک لیبرتی در حمل و جابجایی بار و کاربرد آن در کارسنجی و زمان سنجی میباشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحي يک نانو ترکيب گياهي جديد از اسانس گياه زرد چوبه براي ترميم سوختگي پوست در موش هاي سوري نر از نژادآلبينو در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحي يک نانو ترکيب گياهي جديد از اسانس گياه زرد چوبه براي ترميم سوختگي پوست در موش هاي سوري نر از نژادآلبينو در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود طراحي يک نانو ترکيب گياهي جديد از اسانس گياه زرد چوبه براي ترميم سوختگي پوست در موش هاي سوري نر از نژادآلبينو در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحي يک نانو ترکيب گياهي جديد از اسانس گياه زرد چوبه براي ترميم سوختگي پوست در موش هاي سوري نر از نژادآلبينو در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زمینه وهدف:از قدیم زرد چوبه جهت ترمیم زخم سوختگی مورد استفاده قرار می گرفته است که خواص آنتی اکسیدانی و ترمیم کنندگی ضایعات پوستی راداراست.دراین تحقیق به بررسی یک نانو ترکیب گیاهی جدید ازاسانس زرد چوبه ونانو سیلورنقره در ترمیم سوختگی پوستی درموش هایسوری نر نژادآلبینو پرداخته شده است. مواد و روش ها:در این تحقیق موش های سوری نر از نژاد آلبینو به ترتیب در 6گروه 6تایی به وزن تقریبی5± 03 گرم انجام شد. پس از ایجاد زخم های سوختگی به مساحت 2سانتی متر مربع،موش هادر 6گروه کنترل، تحت درمان با نانو ذرات نقره با غلظت ppm 525 ، تحت درمان با اسانس1/5% و 0% زرد چوبه و مخلوط نانو ذرات با اسانس1/5و3درصد زردچوبه تقسیم شدند در گروه های تحت درمان 5گرم ژل روزی 2 بار تا التیام کامل استعمالشد.یافته ها:بر اساس آزمون kruskal wallis تفاوت معنی داری بین درصد بهبودی زخم در 6 گروه وجود داشت . بر اساس آزمون تعقیبی دان درصد بهبودی زخم درگروه مخلوط نانو ذرات واسانس زرد چوبه 0% ،نسبت به گروه کنترل و گروه نانو ذرات نقره بیشتر بود.نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که نانو ذرات نقره در غلظت ppm 525 مخلوط با اسانس زرد چوبه 0% باعث تسریع در روند التیام زخم سوختگی در موش می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي هندسه زهد راستين از منظر اميرالمومنين بر اساس آموزه هاي نهج البلاغه در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي هندسه زهد راستين از منظر اميرالمومنين بر اساس آموزه هاي نهج البلاغه در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي هندسه زهد راستين از منظر اميرالمومنين بر اساس آموزه هاي نهج البلاغه در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي هندسه زهد راستين از منظر اميرالمومنين بر اساس آموزه هاي نهج البلاغه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تعداد صفحات: 24
چکیده:
زهد از جمله مهمترین عناصر اعتقادی و اخلاقی در آموزه های اسلامی است که در ساحات فردی و اجتماعی موضوعیت دارد.تعاریف و الگوهای متفاوتی از زهد ارائه شده است که ریشه در جهان بینی و نظام غایات مکاتب و نحله های مذهبی، اخلاقی وعرفانی متبوع دارد. الگوی راستین زهد در آموزه های ناب اسلامی تصویر متفاتی از حقیقت زهد به دست می دهد که بابسیاری از الگوهای دیگر از اساس در تعارض است. در این تحقیق که رویکردی توصیفی-تحلیلی داشته و استنادات آن باروش کتابخانه ای تهیه شده است، بر آن بوده ایم تا هندسه تعریف زهد و الگوی وجودی آن را در نهج البلاغه، به عنوان یکی ازمنابع وثیق از معارف و حکمت اسلامی، به بررسی بگذاریم. حاصل پژوهش الگویی منسجم از تعریف و تحلیل زهد درمی رسد و در نتیجه عمق و اعتلای زهد راستین، تا عالی ترین « انقطاع » نهج البلاغه است که در نهایت به عنصر محوریمبادی اعتقادی مکتب اسلام، روشن می گردد؛ در حالی که هرگز به انزوا و رهبانیت محدود نمی شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تکيه بر تکنيک گشتاورهاي تعميم يافته در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تکيه بر تکنيک گشتاورهاي تعميم يافته در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تکيه بر تکنيک گشتاورهاي تعميم يافته در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تکيه بر تکنيک گشتاورهاي تعميم يافته در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر اقتصادی بوده و می باشد و شناسایی عوامل موثر بر آن همواره دغدغه اقتصاددانان بوده است. در این بین، نقش و جایگاه دولت همواره از اهم مباحث کلیدی اقتصاد توسعه می باشد. تا حدی که به عقیدهبرخی از اقتصاددانان، بدون دخالت دولت در اقتصاد، رشد اقتصادی روند کاهنده تری را طی خواهد نمود. از سوی دیگر، تورم و اثرات زیانبارآن، یکی دیگر از مباحث مطرح در فرآیند رشد اقتصادی جوامع و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد و مباحث تئوریک و تجربی متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. در این مطالعه تلاش بر این است، که اثرات هزینه های دولت و تورم بر رشد اقتصادی، مورد بررسی قرار بگیرد. جهت نیل به این منظور، از شیوه داده های پانلی با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته ) GMM ( استفاده شده و 45 کشور منتخب درحال توسعه البته با لحاظ ایران طی دوره زمانی 1022 1002 مورد بررسی قرار گرفته است. البته شاخصهای مربوط به متغیرهای آزادسازی - تجاری، سرمایه فیزیکی و توسعه انسانی نیز به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شدند. نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته به روش گشتاورهای تعمیم یافته گویای آن است، که هزینه های دولت، سرمایه فیزیکی، شاخص توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی دارای تأثیرات مثبت بر فرآیند رشد اقتصادی می باشند، ولی تورم اثر خود را در قالب علامت منفی نمایان کرده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين اثر بخشي درمان عقلاني – عاطفي بر کاهش تنيدگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصيلي 93در94 در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين اثر بخشي درمان عقلاني – عاطفي بر کاهش تنيدگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصيلي 93در94 در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين اثر بخشي درمان عقلاني – عاطفي بر کاهش تنيدگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصيلي 93در94 در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين اثر بخشي درمان عقلاني – عاطفي بر کاهش تنيدگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصيلي 93در94 در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی درمان عقلانی – عاطفی بر کاهش تنیدگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان 43 صورت گرفته است. با توجه به آنکه جامعه آماری پژوهش حاضر 017 پسر بودند براساس جدول – صحنه در سال تحصیلی 46 مورگان 216 دانش آموز پسر را به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه تنیدگی تحصیلی عداد 37 نفر از افرادی که دارای بالاترین میزان تنیدگی تحصیلی بودند به صورت تصادفی انتخاب و سپس به صورت قرعه کشی این نفر به عنوان گروه آزمایشی 11 نفر گروه کنترل و 11 نفر انتخاب گردیدند. پس از آن گروه آزمایشی آموزش شناختی عقلانی-هیجانی الیس را به مدت دو ماه دریافت نمودند در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. نهایتاً پس آزمون اجرا گردید. نتایج بوسیله آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داده است که بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که درمان شناختی عاطفی توانسته است میانگین تنیدگی تحصیلی را در مرحله پس آزمون کاهش دهد. و درمان شناختی عاطفی توانسته است میانگین دشواری عملکرد تحصیلی در کلاس را در مرحله پس آزمون کاهش دهد. درمان شناختی عاطفی توانسته است میانگین دشواری عملکرد تحصیلی در بیرون از کلاس را در مرحله پس آزمون کاهش دهد. همچنین درمان شناختی عاطفی توانسته است میانگین دشواری تعامل در مدرسه را در مرحله پس آزمون کاهش دهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,