خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسهي انگيزش دروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسهي انگيزش دروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسهي انگيزش دروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسهي انگيزش دروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
هدف از این پژوهش مقایسه ی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه شهیدچمران اهواز از لحاظ سطح انگیزش درونی و میزان پیشرفت تحصیلی آنها می باشد. جامعه ی آماری این مطالعه را تمامدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده است. ازاین جامعه ی آماری نمونه ای به تعداد 179 نفر( 69 نفر پسر و 110 نفر دختر) به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش نامه ی انگیزش درونی لپر و همکاران( 2005 ) ومعدل ترمگذشته ی آنها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران از لحاظ انگیزش درونی تفاوت معناداریوجود ندارد،اما پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران بوده است.همچنین بین دانشجویان متأهل و دانشجویان مجرد ازلحاظ سطح انگیزش درونی تفاوت معنیداری یافت شد و سطح انگیزش درونی دانشجویان متأهل از دانشجویان مجرد بیشتربوده است. بین دانشجویان مجرد و دانشجویان متأهل از لحاظ پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری یافت نشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي حس تعلق به مکان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويکرد پديدارشناسي در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي حس تعلق به مکان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويکرد پديدارشناسي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي حس تعلق به مکان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويکرد پديدارشناسي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي حس تعلق به مکان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويکرد پديدارشناسي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
تعداد صفحات: 16
چکیده:
یکی از معانی مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محیط، حس تعلق می باشد. همچنین حس تعلق ازمعیارهای ارزیابی محیط های باکیفیت بوده و در معماری و رشته های طراحی محیطی، ویژگیهایکالبدی و روابط اجزاء کالبدی با تأمین و تأکید بر فعالیتهای اجتماعی محیط، نقش مهم و مؤثر درشکل گیری حس تعلق دارا می باشد. با نگاهی به معماری سنتی ایران حضور حس تعلق در اکثر آثاراصیل به خوبی مشهود است. در این پژوهش، حس تعلق در خیابان چهارباغ، به عنوان یک نمونهشاخص معماری صفوی که با گذشت زمان بیش از پیش ارزش های نهفته خود را هویدا می کند موردبررسی قرار گرفته است.هر بنا و اثر معماری اصیل بر ارزشهایی استوار است که تأثیر گذر زمان بر آنکمرنگ است و همچنان با حفظ ارزشهای خود میتواند به حیات خود ادامه دهد. هنگامی کهصحبت از معماری فردا میشود این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان ارزشهای اصیلآثارگذشته را شناسایی و با مصالح و تکنیک های جدید در هم آمیخته و سیر نزولی و معماری بی-هویت امروز را تغییر جهت داده و در مسیر تازهای قرار داد که آنچه که تشکیل دهنده فضاهای معماریو شهرسازی فردا است هویت و معنای اصیل خود را بازیابد.از آنجا که اصطلاح معنا، آشکارا بر چیزیدلالت دارد که نمیتواند کمی باشد و از سویی دیگر، توانایی رویکرد پدیدارشناسی، در ایجاد محیطواجد معنا و هویت از طریق خلق مکانهای سرشار از حس و روح مکان می باشد، چنین به نظر می-رسد که میبایستی در رویکردی پدیدارشناسانه، مکانها را مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان به ادراک وتعیین معنا در معماری و شهرسازی دست یافت. در همین راستا به بررسی دیدگاه رلف، به عنوان یکپدیدارشناس، در مورد حس تعلق پرداخته و مؤلفه های موردنظر رلف در خیابان چهارباغ اصفهانبررسی و تحلیل خواهد شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگرشي بر نحوه ساماندهي حاشيه کلان شهرها در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگرشي بر نحوه ساماندهي حاشيه کلان شهرها در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نگرشي بر نحوه ساماندهي حاشيه کلان شهرها در فایل ورد (word)

چکیده  
معرفی ناحیه مورد مطالعه  
مفاهیم، اهداف کلی و الزامات ساماندهی  
2- معرفی موضوع و تدوین مسأله تحقیق و تبیین موقت آن  
الف) نحوه گسترش و رشد فیزیکی شهر:  
ب) ساخت و بافت جمعیت:  
ج) آسیب پذیری اجتماعی و شهری:  
د) فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری  
ه) فضای کالبدی حاشیه شهر  
ویژگیهای حاشیه شهر مشهد  
4 استراتژی کلی طرحها:  
1-4 برنامه های کوتاه مدت:  
2-4 برنامه های میان مدت:  
3-4 برنامه های طولانی مدت  
5- اهداف  
6- سیاستها  
7- راهبردها و نتایج  
ب) ساخت و بافت جمعیت  
ج) آسیب شناسی اجتماعی و شهری  
د) وضع فعالیت اقتصادی اشتغال و بیکاری  
ه) فضای کالبدی حاشیه شهر  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نگرشي بر نحوه ساماندهي حاشيه کلان شهرها در فایل ورد (word)

3- رحمانی، عباسعلی و همکاران، طرح راهبردی ساماندهی حاشیه شهر مشهد، مطالعات و بررسیهای اجتماعی و ; ، سال 1380، ص 78

5- جواهرپور، مهرداد و داورپناه، بابک، سکونتگاههای ناپایدار اقشار کم درآمد شهری، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ص 82

6- جوان، جعفر، طرح ساماندهی حاشیه مشهد، منتشر نشده، ساماندهی حاشیه شهر مشهد، سال 1381

7- پیران، پرویز، هفت شهر، سال سوم، شماره 9و 10، ص 13

8- صرافی، مظفر، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ص 5

9- ائتلاف برای شهرهای فاقد آلونک نشین، هفت شهر، سال سوم، شماره 9و 10، ص 79

10- جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه به گزارش بررسی شرایط اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینان شهر مشهد، استانداری خراسان، سال 1371، تألیف حاتمی نژاد، و محمد زمردیان، مراجعه شود

11- رک، منبع شماره 6، ص 11

12- رک، منبع شماره 3، ص 20 تا 25

13- رک، منبع شماره 3، ص 4 تا 38

14- این مسأله خاص کلانشهر مشهد نیست بلکه غالب کلانشهرهای ایران با این دغدغه روبرو هستند. برای اطلاع بیشتر به منبع ارزشمند زیر مواجه شود

شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران، 1378، ص 90

15- کاظمیان، غلامرضا، شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ص 71

16- جواهری پور، مهرداد، رک، منبع شمار، 5، ص 84

17- جوان جعفر، منبع شماره 6، ص 43

18- جوان، جعفر، رک، منبع شماره، 6، ص 11

19- میرفندرسکی، و همکاران، طرح راهبردی ساماندهی حاشیه شهر مشهد، منتشر نشده، سال 1381، ص 4-5- الف

20- کاظمیان، غلامرضا، هفت شهر، سال سوم، شماره 8، ص 76

21- پیران، پرویز، هفت شهر، سال سوم، شماره 9 و 10، ص 13

22- صرافی، مظفر، هفت شهر، سال سوم، شماره 8، ص 5

 

چکیده

          ساماندهی مکانی و فضایی حاشیه کلان شهرها، به ویژه کلان شهرهای مذهبی، با کارکردهای مشخص و معین اگر همراه با نگرشی ژرف و همه جانبه به عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده آن نباشد، نه تنها مفید نیست، بلکه با گذشت زمان مسائل حاشیه نشینی را تشدید و مشکلان ناشی از آن را هم برای نواحی حاشیه ای و هم برای شهرهای مرکزی آنها افزایش می دهد. حتی در صورت نبود برنامه ریزی دقیق و منطقی به صورت ریشه ای آنرا از یک معضل و مشکل اجتماعی به یک بحران همه جانبه تبدیل خواهد کرد. این نوشتار به دنبال کشف اطلاعات و ابعاد مختلف زندگی حاشیه نشینان مشهد نیست بلکه دیدگاهی است نسبت به نحوه مطالعه حاشیه و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، همانند شهر مشهد، که تکامل آن نقد و بررسی صاحب نظران و اندیشمندان سایر رشته های جنبی را می طلبد


معرفی ناحیه مورد مطالعه

            با توجه به این که مشخصات هر شهر همانند: علت پیدایش، موقعیت و جایگاه آن در میان شهرهای دیگر، نحوه زندگی، متابولیسم شهری، چگونگی تحول و تعامل آنها با هم در چگونگی جذب مهاجر و حاشیه نشین نقش عمده و اساسی دارد. بنابراین بی مناسبت نیست که مشهد و حاشیه آن به صورت گذرا معرفی شود

آرزوی میلیونها تن در سال، موجب سفر حدود دوازده میلیون مسافری می شود که برای زیارت عاشقانه امام هشتم شیعیان- علیه آلاف التحیه و الثتاء- و گذراندن اوقات فراغت خویش، راهی شهر مشهد می شوند

شهر مشهد، در شمال شرق کشور به فاصله 900 کیلومتری تهران، در منتهی الیه دامنه کوههای البرز شرقی قرار گرفته است که شمال و جنوب آن را تا هزاران کیلومتر صحاری گرم و خشک آسیای مرکزی، ایران و آفریقا، احاطه کرده است

مشهد در بین شهرهای کشور و دنیا ویژگی منحصر به فردی دارد. این ویژگی آن را به اولین کلان شهر مذهبی جهان تبدیل کرده است. بزرگترین شهر شرق کشور که بالاترین درصد جمعیت پذیری در سطح استان، بیشترین سهم ایرانگردی در سطح کشور را در اختیار دارد

مشهد با جمعیتی برابر 8/1 میلیون تن در سال 1375 پس از تهران بزرگترین کلان شهر کشور بوده است. این شهر در طول سالهای 75-1355 پس از کرج بالاترین میزان نرخ رشد جمعیت را در میان کلان شهرهای کشور دارا بوده است، که مسلماً بخش عمده این نرخ رشد بالا به حاشیه شهر مشهد اختصاص دارد. حاشیه ای که متجاوز از دویست کیلومتر مربع وسعت دارد. جمعیتی حدود ششصدو پنجاه تن را در هفت شهرک و دویست و سیزده روستا در خود جای داده و دور تا دور شهر مشهد را در برگرفته است. این جمعیت از جمعیت استانهای ایلام، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد بیشتر است؛ افزون بر این، جمعیت حاشیه شهر مشهد از جمعیت 19 مرکز استان کشور بیشتر است. بخشهای شمالی و شمال غرب آن هم از نظر وسعت بیشتر و هم از حیث جمعیت بزرگترین لکه های حاشیه نشین شهر مشهد به شمار می رود. بیشتر ساخت و سازه ها در این منطقه بدون برنامه بوده و اغلب آنها غیر قانونی و غیر مجاز بوده است. که بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های شهرداری را این مناطق به خود اختصاص می دهند. خلاصه آن که حاشیه، کانون هزینه ها، کمبودها، نارضایتی ها، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و مسائل ضدامنیتی است، علی رغم اینکه دارای پتانسیل بالایی در بسیاری از زمینه ها نیز می باشد. بدیهی است در آینده ای نه چندان دور در صورت بی توجهی به آن، این حاشیه با چنین ویژگیهایی سبب ناامن شدن شهر مشهد خواهد شد. این موضوع به لحاظ ماهیت و ویژگیهای خود می تواند بالقوه حیات شهر مشهد را به مخاطره اندازد، بنابراین مقابله با این معضل، ساماندهی شهر مشهد، به ویژه حاشیه آنرا ضروری می سازد

مفاهیم، اهداف کلی و الزامات ساماندهی

اصطلاح حاشیه نشینی یا سکونتگاههای غیر رسمی بر فرایند تاریخی دلالت دارد که شکلهایی از تأمین مسکن و اسکان گروههای کم درآمد را به صورت غیر رسمی و غیرقانونی در برمی گیرد. با توجه به ساختیابی این پدیده در زمان و مکانهای گوناگون اصطلاحات دیگری نیز مانند زاغه یا آلونک نشینی؛ اجتماعات آلونکی، سکونتگاههای خودرو (spontaneous) برنامه ریزی نشده، (unplanned)، غیرقانونی (illegal)، غیر رسمی (informal)، نابسامان و یا غیرمنظم (irregular) و ; برای آنها بکار برده اند که هیچکدام از آنها نمی توانند الزاماً به تنهایی تمامی وجوه آنرا بیان بکنند و فضای مفهومی آن را بصورت دقیق مشخص کنند. در اینجا حاشیه را به سکونتگاههایی اطلاق می کنیم که در محدوده قانونی شهر مشهد ولی در خارج از محدوده خدماتی آن بصورت غیررسمی و خودجوش پا گرفته اند. مشهد در بین کلانشهرهای کشور جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به نقش مهم آن، به عنوان شهری سیاحتی و زیارتی، نه تنها در داخل بلکه در سطح بین المللی دارای عملکرد خاص خود است، بنابراین در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی، نه تنها نگرش ملی، بلکه رویکردی فراملی را می طلبد، لذا مشی و مرام برنامه ریزی و اهداف کلی آن در سطح کلان، نه تنها باید معطوف به تأمین زندگی مرفه و مطلوب شهروندان مشهدی باشد، بلکه باید شرایط مطلوب و مناسب زندگی را برای دوازده میلیون تن زوار و مسافری که هر ساله با هزاران امید به این شهر وارد می شوند، نیز تأمین کند. این موضوع نه تنها مستلزم سوق دادن سرمایه گذاریهای کلان در زمینه های مختلف اقتصادی است، بلکه تأمین امنیت، ایجاد فضاهای مطلوب زندگی، بسترسازی برای ایجاد آرامش فکری و روحی مسافران از طریق توزیع مطلوب امکانات و خدمات رفاهی در سطح شهر و از بین بردن اختلافات ناحیه ای و جلوگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح کلان شهر مشهد را نیز مطلوب می کند. بدیهی است بی توجهی به این موضوع و کم ارزش دانستن مسائل بالا، نه تنها مسائل و مشکلات زیادی را موجب خواهد شد، بلکه به تدریج پایداری کلان شهر مشهد را مورد تهدید قرار خواهد داد. بنابراین جهت پشت سر گذاشتن این مشکلات و رسیدن به یک بستر هموار برنامه ریزی و دادن بروکف به آن، مستلزم نگرش ویژه به کلیت موضوع و ساماندهی فضای مجموعه شهری مشهد است که در برگیرنده خود مشهد، حاشیه مشهد و فضاهای روستایی و شهری اطراف آن است، زیرا عملکرد مطلوب این فضاهاست که شرایط زیست مطلوب انسانی را در فضای مجموعه شهری مشهد فراهم می آورد. بر این اساس به نظر می رسد سازمانهای اجرایی و شهرداری مشهد ناگزیر از

1-       تدوین برنامه پنج ساله شهر مشهد و انطباق آن با برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور خواهد بود که مشهد را نه تنها به صورت یک شهر، بلکه به صورت یک فضای شهری گسترده در نظر می گیرد که برنامه بالا دست برای کلیه فعالیت ها و طرحهای اجرایی در فضای شهری مشهد خواهد بود. به عنوان مثال می توان به طرحهای زیر اشاره کرد

-                                  طرح مطالعات گردشگری.

-                                  طرح تحول اداری.

-                                  طرح جامع مطالعات حمل و نقل.

-                                  طرحهای جلب مشارکت مردمی و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی.

-                                  طرح توسعه فضای سبز.

-                                  طرح ساماندهی حاشیه شهر و طرحهای دیگر ;

2-       تودین برنامه اصلاح مدیریت کلان شهری مشهد در انطباق با سایر مراکز شهری استان به عنوان دومین کلان شهر مدهبی دنیا، بزرگترین کلان شهر شرق استان با رویکردی آمایشی، تنسیق محیط طبیعی و انسانی و فعالیتهای منطبق بر آن

اصل مسلم این که عملکرد مطلوب شهر مشهد را نمی توان تنها در درون آن جستجو کرد، بلکه برخی سازوکارهای آن در سایر نقاط شهری و روستایی استان و کشور نهفته است. بنابراین طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد بدون داشتن ارتباط منطقی با طرح جامع مشهد و آن هم در راستای برنامه های توسعه کلان ملی و استانی، مفید نبوده و حتی در بهترین شرایط پیش بینی و اجرا نیز ناهماهنگیهایی را در فضای شهری مشهد و استان موجب خواهد شد. اکنون برای چیده شدن بر مشکلات و برآورد برخی از اهداف بالا، طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد به صورت پیشنهادی با مشخصات و ویژگیهایی ارائه می شود

2- معرفی موضوع و تدوین مسأله تحقیق و تبیین موقت آن

            حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی یا اجتماعات آلونکی، زاغه نشینی و ; در ایران که در دهه های گذشته به آنها گودنشینی می گفتند برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در تهران پای به عرصه نهادند اما رشد خیره کننده آن به واسطه دهه 40 شمسی بازمی گردد. امروزه در اکثر شهرهای بزرگ کشور که رشد جمعیتی بالایی دارند اسکان غیررسمی (حاشیه نشینی) پدیده ای متداول است که فرایند رشد آن سر باز ایستادن ندارد. حتی در دهه های اخیر رشد اسکان غیررسمی با رشدی سریعتر از رشد شهرنشینی مواجه بوده است

            در صورتی که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور به شکل کنونی ادامه یابد و تمهیداتی جهت کاهش روند آنها اندیشیده نشود افزایش شمار ساکنان غیررسمی چهره شهرها را دگرگون خواهد ساخت. این امر با توجه به روستایی شدن حاشیه شهرها، مسائل و مشکلات جدی گوناگونی را فراروی مدیریت شهری کشور قرار خواهد داد که از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فیزیکی گوناگونی برخوردار است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد

الف) نحوه گسترش و رشد فیزیکی شهر

            به موازات رشد شهرنشینی در کشور و گسترش چشمگیر آن در دهه های اخیر سکونتگاههای نامتعارف و خودانگیخته ای درون یا مجاور شهرها- با تقدم در مجموعه های شهری بزرگ و پرتوان، به سرعت ایجاد شده و رشد یافته اند. این رشد و گسترش بدون داشتن ارتباط منطقی و سنجیده با توانهای محیطی شهرها، فضای کالبدی و فیزیکی آنها را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیدایش لکه های جمعیتی با مشخصات ویژه خود از قبیل پیوستگی عملکردی با شهر اصلی ولی گسست کالبدی از آن، محیطی با کیفیت پایین زندگی، مساکن شتاب زده و نابسامان و بافت مسکونی غیرمتعارف ; گردیده است

            فضای شهری مشهد نیز تحت تأثیر عوامل فوق الذکر، به دلیل وجود محدودیت های مرفولوژیک و جغرافیایی از سمت جنوب شرق و شرق، محدودیت های اقتصادی از سمت جنوب، وجود امکانات توسعه و گسترش در سمت غرب و شمالغرب، نه تنها به لحاظ مرفولوژیکی بلکه از نظر اقتصادی و وجود عوامل تشدید کننده جذب جمعیتی در محور مشهد- قوچان گسترش بی سابقه ای یافته است. که عمده جمعیت حاشیه نشین یا اسکان غیررسمی مشهد نیز در این قسمت قرار داشته و روز به روز در حال گسترش نیز می باشد. لازم به یادآوری است که حاشیه نشینی در شهر مشهد نه بصورت امروزی آن بلکه عمدتاً بصورت زاغه نشینی سابقه بس طولانی دارد که در حاشیه و یا در دل شهر سکنی گزیده بودند. در هر حال تداوم این روند گسترش که ناشی از شرایط ویژه این منطقه است، کم کم مشهد را به یک متروپل خطی تبدیل خواهد کرد که تا کیلومتر 25 جاده مشهد- قوچان کشیده خواهد شد. تحقق چنین شرایطی خدمات رسانی را به لحاظ برنامه ریزیهای شهری با مشکلات زیادی روبرو خواهد ساخت

ب) ساخت و بافت جمعیت

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فراتحليل علل تصادفات جادهاي در طي پانزده سال اخير در ايران در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فراتحليل علل تصادفات جادهاي در طي پانزده سال اخير در ايران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فراتحليل علل تصادفات جادهاي در طي پانزده سال اخير در ايران در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فراتحليل علل تصادفات جادهاي در طي پانزده سال اخير در ايران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 15
چکیده:
تصادفات جادهای در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعدادزیادی از مردم را گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگ و گزافی را برای جامعه به ارمغان میآورد. با توجه به اهمیتموضوع حوادث رانندگی، در این تحقیق برآنیم فراوانی علل مورد بررسی توسط پژوهشهای انجام شده در زمینهتصادفات جادهای را بیابیم و مهم ترین راهکارهایی که موجب کاهش تصادفات جادهای در ایران می شودرا ذکر نماییم.بدین منظور با روش فراتحلیل، و از طریق جستجو، تحقیقات و مطالعات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجیپژوهشگران مختلف در خصوص موضوع مورد بحث مورد شناسایی و جمع آوری گردید و از مهمترین نتایج فراوانیعلل تصادفات جادهای در ایران میتوان به عدم رعایت قوانین رانندگی (سرعت غیر مجاز، عدم توجه به توصیه هایایمنی، عدم رعایت فاصله) . مخاطرات طبیعی (سقوط بهمن، ریزش برف و باران، یخبندان) خواب آلودگی و پایگاهاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی( تحصیلات، پایین بودن درآمد، عدم اعتقاد به رعایت مقررات رانندگی)، اشاره نمود. بهطور کل، عوامل انسانی و فرهنگی از قبیل: سن، تحصیلات، درآمد، ویژگیهای شخصیتی و روانی، و اجتماعی افراد،نقش بسیار مهمی در کاهش یا افزایش تصادفات جادهای در ایران دارد. در این راستا افزایش تحصیلات نیز می-تواندگامی مؤثر در بهبود وضعیت رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیکی باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش فيلم ها و پوشش هاي خوراکي در ايمني مواد غذايي در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش فيلم ها و پوشش هاي خوراکي در ايمني مواد غذايي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش فيلم ها و پوشش هاي خوراکي در ايمني مواد غذايي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش فيلم ها و پوشش هاي خوراکي در ايمني مواد غذايي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
امروزه در صنعت بسته بندی مواد غذایی استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی مورد توجه بوده و کاربرد آنها به ویزه به جهت آنکه زیست تخریب پذیر می باشند روز افزون است. فیلم ها و پوشش های خوراکی لایه نازکی از بیوپلیمرهای قابل خوردن می باشند که علاوه بر نقش های عمومی که می بایست یک نوع بسته بندی ماده غذایی داشته باشد، می توانند در فرم بسته بندی فعال دارای ترکیبات حاوی مواد ضد میکروبی، آنتی اکسیدان و مواد افزودنی دیگر (مانند مواد طعم دهنده، رنگ دهنده و غیره) باشند که در مجموع باعث حفظ ارزش غذایی، خواص ارگانولپتیک، افزایش زمان ماندگاری و ایمنی مواد غذایی می گردند. فیلم ها و پوشش های خوراکی در صنایع مختلف غذایی از میوه و سبزیجات تازه گرفته تا لبنیات و فرآورده های گوشتی و غیره کاربرد دارند و ویژگی های آنها وابسته به فرمولاسیون و روش تولید شان می باشد. در این بررسی سعی شده است ضمن معرفی فیلم ها و پوشش های خوراکی، بطور مختصر درباره انواع، روش های تولید و ویزگی های آنها توضیح داده شده، سپس به بیان نقش این بسته بندی ها در ایمنی مواد غذایی پرداخته شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندازه گيري چريان تخليه دستگاه پلاسماي کانوني UIPF با استفاده از پيچه روگوفسکي در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندازه گيري چريان تخليه دستگاه پلاسماي کانوني UIPF با استفاده از پيچه روگوفسکي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندازه گيري چريان تخليه دستگاه پلاسماي کانوني UIPF با استفاده از پيچه روگوفسکي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندازه گيري چريان تخليه دستگاه پلاسماي کانوني UIPF با استفاده از پيچه روگوفسکي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: 6

چکیده:

موضوع تخلیه های الکتریکی قدرتمند همزمان با توسعه دانش گداخت هسته ای و پلاسما ، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر پیدا کرده اند. دستگاه پلاسمای کانونی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی جهت بررسی تخلیه های الکتریکی و فشرده سازی پلاسما امروزه در آزمایشگاههای سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل فرآیند پیچیده تنگش پلاسما ، اندازه گیری جریان تخلیه دستگاه با دقت بالا از جنبه تحلیل فرآیندهای فیزیکی داخل دستگاه اهمیت بسیار زیادی دارد. دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی kJ 5 و با طراحی نوع Mather در دانشگه اصفهان طراحی و ساخته شده است. باری اندازه گیری جریان تخلیه در این دستگاه از پیچه روگوفسکی استفاده شده است. از آنجا که مدار معادل الکتریکی دستگاه پلاسمای کانونی یک مدار RLC است سیگنال خروجی حاصل از پیچه روگوفسکی دارای شکل سینوسی میرا شنومده می باشد. با تحلیل این سیگنال و انجام محاسبات کالیبراسیون علاوه بر مشخصات جریان تخلیه می توان پارامترهای مدار معادل الکتریگی دستگاه را نیز استنتاج کرد . نتایج حاصل از اندازه گیری های انجام شده در این دستگاه نشان می دهند که دامنه جریان تخلیه kA191 ، دوره تناوب جریان تخلیه ،s 8/96 اندوکتانس کل دستگاه nH 169 و مقاومت الکتریکی کل مسیر تخلیه خازن m 15/54 می باشد. ضریب کالیبراسیون پیچه روگوفسکی برای اندازه گیری جریان دستگاه ، با میانگین گیری از نتایج 5 آزایش تخلیه در شرایط اتصال کوتاه ، در حدود kA/V 12/2 به دست آمده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر بنزيل آدنين روي رشد pyrus communis cv.dargazyدر شرايط درون شيشه اي در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر بنزيل آدنين روي رشد pyrus communis cv.dargazyدر شرايط درون شيشه اي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر بنزيل آدنين روي رشد pyrus communis cv.dargazyدر شرايط درون شيشه اي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر بنزيل آدنين روي رشد pyrus communis cv.dargazyدر شرايط درون شيشه اي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 4
چکیده:
با توجه به اهمیت روز افزون پایههای رویشی و به منظور گسترش استفاده از پایههای رویشی در درختان میوه، در این پژوهش ازدیاد درون شیشهای پایه رویشی گلابی درگزی مورد ارزیابی قرار گرفت.به منظورپرآوری، جوانه های انتهایی و جانبی در محیط کشت موراشیک و اسکوک تغییریافته بادو غلظت هورمونی 1 و 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین BA مورد ارزیابی قرار گرفتند.در غلظت 1mg/lبیشترین طول ساقه را داشتیم،ودر غلظت 2mg/l بیشترین تعداد برگ مشاهده شد.در هیچکدام از تیمارها شیشهای شدنمشاهده نشد،و قهوهای شدن در اثر تولید فنل رخ نداد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي جايگاه سيستم هاي آناليز کامپيوتري اسپرم در تشخيص و درمان ناباروري مردان در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي جايگاه سيستم هاي آناليز کامپيوتري اسپرم در تشخيص و درمان ناباروري مردان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي جايگاه سيستم هاي آناليز کامپيوتري اسپرم در تشخيص و درمان ناباروري مردان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي جايگاه سيستم هاي آناليز کامپيوتري اسپرم در تشخيص و درمان ناباروري مردان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

دستیابی به یک تخمین درست و دقیق از قدرت باروری یک مرد، یکی از اهداف مهم محققین در زمینه باروری و ناباروری می باشد. آنالیز منی ساده ترین و غیرتهاجمی ترین روش های آزمایشگاهی است که از قدیم الایام برای این تخمین بکار می رود. اما از دهه 1980 که اولین نسخه از دستورالعمل WHO برای استاندارد کردن این روش آزمایشگاهی انتشار یافت تا این زمان که پیشرفته ترین روش های تزریق یک اسپرم در داخل سیتوپلاسم تخمک برای درمان ناباروری بکار می رود، همواره بحث بر میزان اهمیت این روش در تشخیص وضعیت بیمار، تعیین نوع و روند درمان و قدرت پیش بینی آن برای موفقیت در حصول بارداری، میان محققین وجود داشته است. در این میان ظهور سیستم های کامپیوتری آنالیز منی خصوصا در دهه 1990 بر گسترش این بحث ها افزوده است. در واقع این سیستم ها (CASA) ابزاری بالقوه قوی برای فعالیت های پژوهشی و کلینیکی هستند و قابلیت های خود را خصوصا در دهه گذشته نشان داده اند. با این حال تنها پس از به دست آوردن شناخت کافی از ویژگی ها و محدودیت های این سیستم ها است که می توان از آنها به طور مؤثر در تشخیص های بالینی استفاده کرد و ما در این مقاله در صدد هستیم علاوه بر بررسی مشخصات و محدودیت های روش های آنالیز کامپیوتری که تا کنون مطرح بوده است، ایده ها و روش های جدیدی را نیز بیان کنیم.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مکان يابي پارکينگهاي عمومي بامدل AHP درمحيط GIS مطالعه موردي: منطقه 1شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکان يابي پارکينگهاي عمومي بامدل AHP درمحيط GIS مطالعه موردي: منطقه 1شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مکان يابي پارکينگهاي عمومي بامدل AHP درمحيط GIS مطالعه موردي: منطقه 1شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مکان يابي پارکينگهاي عمومي بامدل AHP درمحيط GIS مطالعه موردي: منطقه 1شهرداري اصفهان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 10
چکیده:
امروزه معضل محل توقف و پارک وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها از مهمترین مشکلات کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور می باشد. تمرکز فعالتیهای تجاری، مراکز عمده اقتصادی، بانکها، موسسات بیمه، مراکز فرهنگی تفریحی، بهداشتی- درمانی و; در مراکز شهرها این مناطق را به محل اصلی رفت و آمد و تولید سفرهای شهری مبدل نموده است. البته معضل فضای پارک فقط خاص مناطق مرکزی شهرها نیست و سایر مناطق شهری نیز کم و بیش با این معضل مواجه هستند. شهر اصفهان نیز به عنوان یکی از کلانشهرهای ایران با مشکل پارکینگ در اکثر مناطق چهارده گانه خود روبرو است، اما این مشکل در منطقه 1، بحرانی تر و اهمیت کاربری پارکینگ در این منطقه بدلیل تمرکز شدید جمعیت و کاربری ها، وجود آثار تاریخی فراوان، مراکز متعدد فرهنگی- تفریحی، تجاری، پزشکی و درمانی، بازارهای عمده، بازارچه ها و سراها در محورهای عمده ترافیکی شهر مانند خیابانهای چهارباغ، طالقانی و محور طبیعی جنوبی این منطقه یعنی رودخانه زاینده رود دو چندان می باشد. یکی از دلایل اصلی معضل پارکینگ در سطح این منطقه مکانیابی ناصحیح و توزیع نامتعادل پارکینگ های عمومی می باشد. این مهم موجب شده تا بخش زیادی از وقت شهروندان و مسافرین در هنگام دسترسی به خدمات، تلف شده و در نتیجه آرامش روحی و روانی آنها مختل شود. در این راستا مقاله حاضر با دیدگاه جغرافیایی و با استفاده از مطالعه میدانی و روش های آماری، از طریق بکارگیری مدل تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS که قابلیت ترکیب و همپوشانی معیارهای متعدد دخیل در امر مکانیابی را دارند، به مکانیابی پارکینگ در بحرانی ترین منطقه شهر اصفهان یعنی منطقه یک می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر توزیع نامتعادل کاربری های جاذب سفر و پارکینگ های عمومی در سطح منطقه می باشد و نقشه نهایی مدل مکانیابی، پهنه های مناسب جهت ساخت پارکینگ های عمومی را نشان می دهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي چينهنگاري سازندهاي منطقه ده ملا واقع در زون البرزشرقي (جنوب غرب شاهرود) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي چينهنگاري سازندهاي منطقه ده ملا واقع در زون البرزشرقي (جنوب غرب شاهرود) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي چينهنگاري سازندهاي منطقه ده ملا واقع در زون البرزشرقي (جنوب غرب شاهرود) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي چينهنگاري سازندهاي منطقه ده ملا واقع در زون البرزشرقي (جنوب غرب شاهرود) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
تعداد صفحات: 6
چکیده:
منطقه دهملا در 20 کیلومتری جنوب غرب شهرستان شاهرود در مختصات جغرافیایی 54 درجه و 37 دقیقه تا 54 درجه و 46 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 18 دقیقه تا 36 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. از نظر تقسیمات زمینشناسی ایران این محدوده جزیی از زون البرزشرقی میباشد. ناحیه مورد نظر از سنگهای دگرگونه و سنگهای آذرین تهی میباشد و این منطقه تنها شامل توالی از رسوباتی است که از نظر چینهشناسی با سازندهای سلطانیه، باروت، زاگون، لالون، میلا، قلی، جیرود، شمشک، دلیچای و لار مطابقت دارد. از نظر سنی این واحدها محدوده زمانی پرکامبرین تا ژوراسیک را شامل میشوند. شایان ذکر است که تنها توده نفوذی در منطقه، دایک بازالتی در ابتدا و انتهای سازند قلی میباشد. از نظر اقتصادی، محدوده تحت پوشش زغال سنگهای سازند شمشک میباشد که از دید سطحی پراکندگی خوبی دارند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,