خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر پسماني علفکش فورام سولفورون بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا (Brassica napus L) در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر پسماني علفکش فورام سولفورون بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا (Brassica napus L) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر پسماني علفکش فورام سولفورون بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا (Brassica napus L) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر پسماني علفکش فورام سولفورون بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا (Brassica napus L) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ کلزا به اثر پسمانی علفکش فورام سولفورون در قالب روش زیست سنجی آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1389-1388 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار در 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل غلظ تهای پسمانی کاربرد متداول علفکش فورام سولفورون ( 2 لیتر در هکتار) در زراعت ذرت به ترتیب با فرض باقی ماندن 0 و 1 و 5 و 10 و 20 و 40 و 50 و 100 درصد از این علفکش به صورت گرم ماده تجارتی در لیتر بود. برای انجام این آزمایش، گلدان هایی به قطر 7 سانتی متر با خاک بدون کاربرد علفکش پر شدند . 10 عدد بذر کلزا رقم هایولا در این گلدا نها کاشته شد . سپس غلظت های مختلف پسمانی علفکش فورام سولفورون محاسبه شد و به گلدان ها اضافه گردید . گلدا نها تا هشت هفته بعد از جوانه زنی در گلخانه نگه داری شدند. در زمان برداشت درصد جوانه زنی و فراسنجه های رشدی کلزا مانند طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه، تعداد برگ، طول برگ و دمبرگ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که همه غلظت های پسمانی علفکش فورام سولفورون باعث کاهش معنی دار فراسنجه های رشدی کلزا نسبت به شاهد شد . با افزایش غلظت های پسمانی علفکش فورام سولفورون، میزان فراسنجه های رشدی کلزا به طور خطی کاهش یافت. در غلظت پسمانی 100 درصد علفکش فورام سولفورون گیاهان کلزا به طور کامل نابود شدند. غلظ تهای بالای 20 درصد باعث زردی بر گها و کوتاهی گیاهان کلزا شدند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The removal of cibacron yellow FN_2R dye: coagulation with sphingomonas paucimobilis در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The removal of cibacron yellow FN_2R dye: coagulation with sphingomonas paucimobilis در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله The removal of cibacron yellow FN_2R dye: coagulation with sphingomonas paucimobilis در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The removal of cibacron yellow FN_2R dye: coagulation with sphingomonas paucimobilis در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو

تعداد صفحات: 7

چکیده:

Textile dying processes that produce colored effluents have a place a mong the less environmentally friendly industrial techniques. The bioflocculant was effective in flocculating a kind of reactive soluble dyes (Cibacron yellow FN-2R) in aqueous solution. A bioflocculsnt-producing bacterium were isolated from wastewater and sediments of Close Drainage Systems (CDS) located at the Prai industrial area.. Compared with conventional chemical flocculants, bioflocculants are biodegradable and nontoxic, and produce no secondary pollution. Sphingomonas paucimobilis was found to produce a bioflocculant with high flocculating activity for Kaolin suspension and water-soluble dyes. The best temperature flocculation performance was 35C , initial pH 5-6 and shaking speed of 160 rpm. The highest flocculating efficiency achieved for Kaolin suspension was 98.4% at 350C, after 48 hours cultivation.. Various culture temperature were tested between 2 hours in order to investigate their effect on the bioflocculant production when the culture temperature was 35C° which the flocculating activity of Sphingomonas paucimobilis was up to 98.4% According to results, flocculating rate will vary respect to time and temperatures. Determination flocculating activity was shown Sphingomonas paucimobilis is biodegradable and increase in number of bacteria during the time will confirm that. This study was conducted to biologically treat wastewater discharged from the textile industry using sequencing batch reactor (SBR) technology biological flocculation on COD removal and effects of solids detention times and MLVSS on EPS production.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود يک فيلتر کالمن غيرخطي مرتبه کسري گسسته زمان جديد با در نظر گرفتن نويز اندازه گيري رنگي در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود يک فيلتر کالمن غيرخطي مرتبه کسري گسسته زمان جديد با در نظر گرفتن نويز اندازه گيري رنگي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود يک فيلتر کالمن غيرخطي مرتبه کسري گسسته زمان جديد با در نظر گرفتن نويز اندازه گيري رنگي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود يک فيلتر کالمن غيرخطي مرتبه کسري گسسته زمان جديد با در نظر گرفتن نويز اندازه گيري رنگي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت تخمین حالت، در این مقاله یک فیلتر کالمن جدید برای تخمین حالت در سیستم های مرتبهکسری گسسته زمان غیرخطی با حضور نویز رنگی ارائه خواهد شد. برای بدست آوردن این الگوریتم جدید و رفع مشکلرنگی بودن نویز اندازه گیری از روش تفاضل گیری از اندازه گیری استفاده خواهد شد که با بسط روش تفاضل گیری از اندازه-گیری ها در سیستم های مرتبه صحیح می توان آن را به فرمی درآورد که مناسب برای سیستم های مرتبه کسری باشد. درانتها با استفاده از یک مدل مناسب ، کارآیی الگوریتم بدست آمده بررسی خواهد شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پارادوکس حرکت وسکون در مسجد شيخ لطف الله در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پارادوکس حرکت وسکون در مسجد شيخ لطف الله در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پارادوکس حرکت وسکون در مسجد شيخ لطف الله در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پارادوکس حرکت وسکون در مسجد شيخ لطف الله در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

از دیرباز حکما و فلاسفه به تضاد بین حرکت و سکون سخنها گفتهاند. از دید هنرمند ایرانی حرکت و سکون دو مفهوم ویژه و اثرگذار بر معماری اسلامی میباشد. فرد مسلمان با عبور از کوی و برزن و بازار و گاهی توقف،با گذر از دنیای مادی بر نفس غلبه میکند، و قدم در مکانی میگذارد،که خود را برای انجام فرامین الهی، در فضایی روحانی آماده میسازد. حرکتی را آغاز میکند، برای سکون و آرامش و حظور در محراب، که این سکونخود شروع حرکتی معنوی است که همانا پرواز روح بسوی زات الهی است. بسیاری از صاحبنظران در خصوص مسجد بینظیر شیخ لطف الله سخنها گفتهاند، و همیشه مورد توجه هنردوستان داخلی و خارجی بوده است. بااینکه این مسجد بدون صحن و مناره است، شاهکار معماری اسلامی ایران بشمار میرود و همیشه برای علاقمندان به معماری اسلامی تازه و بیبدیل است. سوالی که مطرح میشود، این است که چه معیارهایی موجب حرکت و چه معیارهایی باعث سکون در مسجد میشود؟روش تحقیق در این مقاله پژوهش موردی می- باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانهای و میدانی و همچنین از شیوه بازدید مجازی استفاده شده است. بازدید مجازی این امکان را میدهد که بدون متحمل شدن وقت و هزینه بتوان در هر زمان از سکون خارج شد، و به حرکت درآمد. مسجد مورد مطالعه به طور خاص مسجد شیخ لطف الله است، و مساجد بررسی شده قبل از آن، مسجد فهرج یزد و مسجد امام اصفهان میباشد. حرکت توأمان با سکون در مسجد شیخ لطفالله، دارای ویژگیها و شاخصههایی است که معمار مسلمان با توجه به شریعت، تا آنجا که توانسته آنها را، در ابعادی مانند: نور ، رنگ ، فضا و...تعریف کردهاست، تا روح را هرچه بیشتر جلا دهد. و مسیر عرش الهی را در دنیای مادی تقدس ببخشد. جسم را به حرکت در میآورد، به هشتی میرساندش آنجا که گاهاً سنگ آبه است ، مکث میکند. و با گذر از دالان تاریک، او را از نور دنیایی به نور الهی حرکت میدهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

فناوری اطلاعات وارتباطات، تکنولوژی هزاره جدید می باشدکه باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دقیق ترشدن پردازش داده ها، تبادل اطلاعات، آسان و کم کردن هزینه دادوستد شده است بطوریکه امروزه این فناوری درروستا ها وابعاد مختلف زندگی روستاییان موثر است. هدف این دانلود مقاله بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي در فایل ورد (word) با توجه به برنامه های توسعه کشور می باشد. در سطوح روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بعنوان پدیدههزار ه سوم رویکرد دانش محوری است که دانایی را به توانایی مبدل می سازد. با آمدن فناوری اطلا عات وارتباطات -زندگی بشر دچار تحول بسیار شده است . حرکتهای مجازی و دسترسی مجازی به جای حرکتهای فیزیکی حجم تقاضای سفرهای شهری را تا حد زیادی کم کرده است و مدیریت روستایی منسجم شده است. در ارائه و تدوین اینمقاله از روش اسنادی و کتابخانه ایتحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارت الکترونیک،بهداشت الکترونیک،کشاورزی و فرهنگ ،حقوقی و تجارتی وامنیتیبسیار موثر بوده و از وابستگی آنها به شهر کاسته است . نقش مهم این فناوری در بخش کشاورزی است که می تواند با اصلاح محصول و جلوگیری از بحران سیل و بهتر شدن کاشت وداشت وبرداشت نتایج بهتری بدست آورند. برای نفوذ و گسترش خدمات فناوری اطلاعات به روستا ها همکاری و هماهنگی مدیران اجرایی و برنامه ریزان روستایی اعم ازشوراها ودهداریها و سازمانهایی نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بخشداریها را می طلبد تا توسعه روستاها همگام با توسعه شهرها و تحولات جهانی صورت پذیرد. بنابراین این مسئله ضروریست که باشناسایی و تقویت توانمندیهایروستاها، آشنایی و آموزش آنها با این فناوری توسط کارشناسان مربوطه جهت توسعه عادلانه شهر وروستا گام اساسی برداشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهترين مصالح، سست ترين بنا در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهترين مصالح، سست ترين بنا در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهترين مصالح، سست ترين بنا در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهترين مصالح، سست ترين بنا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
تعداد صفحات: 10
چکیده:
قرآن، کتاب آسمانی و پرمعنویتی است که فراتر از فراز فکری بشر و رأی تدابیر مادی و مجموعهای نورانی از کلامالله مجید استکه بر قلب پاک و شریف اشرف انبیاء، محمد مصطفی (ص) نازل گردید. خداوند متعال در آیه 41 از سوره 29 (عنکبوت) از لانهعنکبوت به عنوان سستترین خانهها نام برده است. علیرغم اینکه تارهای تشکیل دهنده لانهی عنکبوت بسیار قوی و انعطاف پذیراست اما باز هم بدون شک، سستترین خانه ها، خانه ی عنکبوت است، یعنی سستی که خداوند از آن سخن گفته در مورد تار ونخ خانه نیست، بلکه سستی در بنیان خانه ای است که از این رشته ها ایجاد شده اند.این موضوع را که خانه عنکبوت از نظر مادی و معنوی سست ترین خانه هاست؛ مطالعات اخیر حیوان شناسی در زمین به اثباترسانده است و این نکته در روزگار پیامبر مجهول بود و علم حاضر آن را کشف نموده است. نامگذاری سورهای در قرآن مجید به نامعنکبوت – که واژهای مفرد است – به این دلیل است که عنکبوت به صورت فردی زندگی می کند به جز مواقع جفت گیری یا زمانیکه تخمها باز میشوند. اما در دو سوره نمل و نحل، اسم سوره به صورت جمع آمده است تا بر جمعی بودن زندگی این دو حشرهاشاره شود. قرآن در هنگام سخن گفتن از ساختن خانه عنکبوت ، از واژه مونث استفاده نموده و گفته : (اتخذت) واز واژه «اتخذ» که مذکر است استفاده نکرده علم اکنون ثایت نموده که کار ساختن خانه بر عهدهی عنکبوت ماده است. آیه قرآن (عنکبوت /41)به خانه ی عنکیوت صفت سست داده است و نه نخ آن و این حقیقتی فوقالعاده علمی است چرا که نخ آن 5 برابرقویتر از فولاداست. تار عنکبوت محکمترین ماده بیولوژیکی است که تا کنون مورد شناسایی قرار گرفته است. در این پژوهش عنکبوت از لحاظعلمی معرفی و سپس دلایل آنکه با وجود محکم بودن تارهای عنکبوت بطوری که حتی برای ساخت لباسهای ضد گلوله از آناستفاده می شود، لانه عنکبوت در قرآن مجید به عنوان سست ترین خانه (بطور مطلق) معرفی شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندازه گيري برخي عناصر خاک و گياه در تيپ گياهي Agropyron libanoticum در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندازه گيري برخي عناصر خاک و گياه در تيپ گياهي Agropyron libanoticum در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندازه گيري برخي عناصر خاک و گياه در تيپ گياهي Agropyron libanoticum در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندازه گيري برخي عناصر خاک و گياه در تيپ گياهي Agropyron libanoticum در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

حفظ، احیاء توسعه و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده بخصوص پوشش گیاهی مستلزم شناخت دقیق و جامع آنها می باشد. یکی از گونه های مهم مرتعی Agropyron libanoticum می باشد. نمونه ها در سه منطقه ارتفاعی 1730<1730، 1630-1730، 1630-1530 هم در خاک و هم در گیاه اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل، از تجزیه واریانس و گروه بندی دانکن استفاده شد. تجزیه واریانس نتایج در خاک نشان می دهد بین سه طبقه ارتفاعی از لحاظ مقدار ازت، فسفر، پتاسیم و کلسیم تفاوت معنی دار وجود ندارد. طبق آزمون دانکن نیز نتایج نشان می دهد مقدار K, Ca, N در سه طبقه ارتفاعی اختلاف معنی داری ندارد بر این اساس نها مقدار فسفر در طبقه دوم ارتفاعی تفاوت معنی داری در سطح (P<0/01) با دو طبقه دیگر را داراست. در گیاه بین ع ناصر مورد بررسی طبق آزمون دانکن در هنگام رشد رویشی بجز فسفر و پتاسیم تفاوت معنی داری وجود دارد ولی طبق تجزیه واریانس بین گروهها تفاوت معنی داری وجود ندارد. در زمان گلدهی طبق آزمون دانکن و تجزیه واریانس بجز کلسیم بین تمام عناصر در سه ارتفاع اختلاف معنی دار مشاهده شد. در مرحله بذردهی گیاه بین تمام عناصر در سه ارتفاع اختلاف معنی داری مشاهده گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي و بهسازي شبکه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ( مطالعه موردي شبکه توزيع آب شرب شهرسيه چشمه ) در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي و بهسازي شبکه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ( مطالعه موردي شبکه توزيع آب شرب شهرسيه چشمه ) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزيابي و بهسازي شبکه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ( مطالعه موردي شبکه توزيع آب شرب شهرسيه چشمه ) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي و بهسازي شبکه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ( مطالعه موردي شبکه توزيع آب شرب شهرسيه چشمه ) در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اهمیت مسائل اقتصادی در کارهای مهندسی و طراحی به حدی است که باید در طرح ها و اجرای عملیات ساخت و بهره برداری ، مساله هزینه مورد توجه خاص قرار گیرد. به همین منظور محققین همواره به دنبال ایجاد روش های متعدد بهینه سازی در طراحی و بهره برداری شبکه های آبرسانی بوده اند تا بتوانند راه حل بهینه ای را برای اینگونه مسائل ارائه دهند. در این مقاله برای ایجاد مدل شبکه آبرسانی شهر سیه چشمه و بهینه سازی آن از الگوریتم ژنتیک طراحی شده در نرم افزار WaterGEMS که در سه حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد استفاده شده است که شامل بهینه سازی با استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایر و مشخات موجود در بازار، بهینه سازی با استفاده از لوله های آزبست سیمانی و پلی اتیلن مشابه وضعیت موجود و همچنین بهینه سازی با استفاده از لوله های G.R.P می باشد که بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک در حالت اول حدود 24/68 درد کاهش ، حالت دوم حدود 20/66 درصد کاهش و حالت سوم حدود 83 درصد افزایش در هزینه های اجرایی طرح را باعث گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبيهسازي توزيعيدر مکاني سيل با مدل هيدرولوژيکي WetSpaدر حوزه آبخيز طالقان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبيهسازي توزيعيدر مکاني سيل با مدل هيدرولوژيکي WetSpaدر حوزه آبخيز طالقان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شبيهسازي توزيعيدر مکاني سيل با مدل هيدرولوژيکي WetSpaدر حوزه آبخيز طالقان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبيهسازي توزيعيدر مکاني سيل با مدل هيدرولوژيکي WetSpaدر حوزه آبخيز طالقان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

سیل به عنوان یک چالش زیستمحیطی در حوزههای آبخیز و پیشبینی آن با رویک ردهای دقیق و سریع همواره مورد توجه آبخیزنشینان ، مدیران و برنام هریزان بوده است . بدین منظور در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی- مکانیWetSpaشبیهسازی جریان سیل در حوزه آبخیز طالقان از زیرحوزه های سفیدرود صورت گرفت. در این تحقیق، حوزه به پیکسلهای 85×85 مترتقسیم شده و با استفاده از دادههای بارش، تبخیر و تعرق، دما و دبی روزانه یک دوره آماری 10 ساله 1384-1375 همچنین ترکیب سه نقشه اصلی مدلDEMبافت خاک و کاربری اراضی، دبیهای پیک و هیدروگراف جریان را در هر مکان از شبکه آبراهه پیش بینی و توزیع مکانی خصوصیات هیدرولوژیکی شبیهسازی شد. با روندیابی جریان سطحی در طول مسیر توپوگرافی جریان با استفاده از مدل انتقال موج پخشی توابع پاسخ به دستآمد حوزه مورد مطالعه با مساحت804/475 کیلومتر مربع در دامنه جنوبی بخش شمال شرقی رشته کوههای البرز واقع شده و با 591 میلیمتر متوسط بارندگی در سال4/48 درجه سانتیگراد متوسط دمای سالانه و با شیب متوسط40/48%از حوزههای کوهستانی میباشد. ارتفاع میانگین حوزه معادل 2750 متر و حداکثر ارتفاع آن 4362 متر میباشد هیدروگراف های شبیهسازی شده و مشاهداتی به صورت گرافیکی و آماری مقایسه شد. نتایج نشان میدهد تطابق بسیار خوبی بین دادههای شبیه سازی مدل و مشاهداتی وجود دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Application of the variational iteration method to inverse hyperbolic problems در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Application of the variational iteration method to inverse hyperbolic problems در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Application of the variational iteration method to inverse hyperbolic problems در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Application of the variational iteration method to inverse hyperbolic problems در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
تعداد papers.lineblog.ir' target='_blank' style='color:#000;text-decoration:none'>صفحات: 3
چکیده:

In this paper a numerical method consists of inversehyperbolic problems are presented. By using a sensor locatedat a point inside the body and measuring the temperature ata point x = a, 0 < a < 1 and applying Variational iterationmethod to the inverse hyperbolic problems. Numerical resultsshow that a good estimation on the unknown functions of theinverse problems can be obtained within a couple of minutesCPU time at pentium IV-2.53 GHz PC.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,