خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توزيع مکاني کادميوم در برخي از خاکهاي زراعي و جنگلي در جلگه گيلالان در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توزيع مکاني کادميوم در برخي از خاکهاي زراعي و جنگلي در جلگه گيلالان در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله توزيع مکاني کادميوم در برخي از خاکهاي زراعي و جنگلي در جلگه گيلالان در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توزيع مکاني کادميوم در برخي از خاکهاي زراعي و جنگلي در جلگه گيلالان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: 10

چکیده:

روند تخریب محیط زیست طبیعی با سرعتی سرسام آور با تراکم فزاینده جمعیت بشر و در نتیجه نیاز غذایی به طور خطرناکی نگران کننده شده است..، ما با تخریب منابع طبیعی اقدام به گسترش اراضی کشاورزی نموده که این تغییرات تاثیرات جبران ناپذیری بر محیط م یگذارد.. در این رابطه در روند این تغییرات، تجمع عناصر سنگین در آب و خاک نقش مهمی در تحولالات نامطلوب محیطی دارند.. حوضه انزلی یکی از حوضه های مهم جنوبی دریای خزر بوده که کاربر یهای جدید به شدت از وسعت مراتع و جنگلها آن کاسته و نجمع برخی عناصر سنگین از جمله کادمیوم در آب و خاک حوضه نگرانی های را برانگیخته است.. لذا، هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر کاربری بر توزیع مکانی کادمیوم در برخی از خاکهای زراعی و جنگلی این حوضه قرار گرفت.. از 19 نقطه 57 نمونه خاک از اعماق 10-0 ، 20-10 و 30-20 سانتیمتری خاک سطحی اراضی زراعی و جنگلی به صورت ترکیبی برداشته شدند.. پس از آماده سازی نمونه ها، خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد ماده آلی و درصد رس و همچنین غلظت کادمیوم قابل عصاره گیری با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.. داده های خام ابتدا با نرم افزارExcelپردازش و سپس با نرم افزارSPSSتحلیل های روی داده ها انجام شدند.. نقشه های توزیع مکانی این عناصر با استفاده از نر مافزارهایILWIS و GS+ تهیه شدند.. میانگین غلظت کادمیوم قابل دسترس خاک 0/22 میلی گرم در لیتر بود.. متوسط غلظت کادمیوم قابل دسترس در کاربری جنگل از کاربری کشاورزی کمتر بوده و مقایسه میانگین ها بین کاربری کشاورزی و جنگل نشان داد که غلظت کادمیوم به طور معنی داری در کشاورزی افزایش نشان می دهد.. از نتایج چنین استدلالال می شود که تغییرات کاربری موجب بارگذاری کادمیوم در خاک های کشاورزی در جلگه گیلالان شده است.. از رو روند تجمعی کادمیوم در شمال باید با دقت بیشتری به دلیل عوارض بهداشتی آن مورد بازنگری و پایش قرار گیرد..


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي امکان افزايش درصد جوانه زني بذر گياه دارويي پنج انگشت Vitex pseudo negundo با استفاده از پيش تيمارهاي مختلف بذري در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي امکان افزايش درصد جوانه زني بذر گياه دارويي پنج انگشت Vitex pseudo negundo با استفاده از پيش تيمارهاي مختلف بذري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي امکان افزايش درصد جوانه زني بذر گياه دارويي پنج انگشت Vitex pseudo negundo با استفاده از پيش تيمارهاي مختلف بذري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي امکان افزايش درصد جوانه زني بذر گياه دارويي پنج انگشت Vitex pseudo negundo با استفاده از پيش تيمارهاي مختلف بذري در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور افزایش درصد جوانه زنی بذر گیاه پنج انگشت Vitex pseudo-negundo آزمایشی با استفاده از تیمارهای زیر در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت تیمارها عبارت بودند از خیساندن در اسید جیبرلیک 400ppm به مدت 10 ساعت، خراش دهی بذر، خیساندن در آب جوش 100 درجه سانتیگراد به مدت یک ، دو ، چهار و هشت دقیقه ، قرار دادن در دمای خشک 50، 90، 130 و 170 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه قرار دادن در سرمای 5 درجه سانتیگراد به مدت دو هفته و قرار دادن در سرمای 19- درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت بذور پس از تیمار در دمای 30 درجه سانتیگراد و در تاریکی نگهداری شدند نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری (0/01>P) بین تیمار ها از لحاظ درصد جوانه زنی بذور وجود دارد مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که خراش دهی بذر، تیمار جیبرلیک اسید و سرمای 5 درجه سانتیگراد به ترتیب با میانگین درصد جوانه زنی 48، 40 و 32 بهترین تیمارها بوده و علیرغم اینکه با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشتند (005>P) اما بین این تیمارها اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. تمار شاهد (20% جوانه زنی) نیز با تیمار سرمایی 19- درجه سانتیگراد (17%) و دمای خشک 50 درجه سانتیگراد (17%) اختلاف معنی داری نشان نداد. در سایر تیمارهای به کار رفته در آزمایش درصد جوانه زنی بذور بسیار کم ارزیابی گردید به طور کلی به نظر می رسد هر دو عامل فیزیکی و فیزیولوژیک در جوانه زنی بذر این گیاه دارویی نقش دارند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Numerical analysis on the rockburst in coal roadway under stressدرwave disturbance در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Numerical analysis on the rockburst in coal roadway under stressدرwave disturbance در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Numerical analysis on the rockburst in coal roadway under stressدرwave disturbance در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Numerical analysis on the rockburst in coal roadway under stressدرwave disturbance در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 9
چکیده:

Rockburst is a common dynamic disaster of mine in deep surrounding rock, which occurs with rock fracture and falling even casting phenomena during or after the roadway excavation. With the increase of mine depth, rockburst becomes one of the serious disasters which bothering the safety of the coal mine production. Nowadays the analyses of rockburst mostly focus on its mechanism and prediction also the prevention measures three aspects, which have achieved lots of progress. But fewer analyses pay attention on the whole procedure of rockburst which contains its occurrence and development. Analysis on the whole procedure of deep surrounding rock coal roadway responses under dynamic disturbance which based on the surrounding rock initial stress environment and the dynamic disturbance intensity and dynamic disturbance duration three related factors are constructed respectively by using the discrete element method software UDEC, moreover the transfer and dissipation rules of energy in the surrounding rock are concluded from the simulation. Those all discover a more profound and visual image of rock burst


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحي فرودگاه با رويکرد روش هاي نوين در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحي فرودگاه با رويکرد روش هاي نوين در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود طراحي فرودگاه با رويکرد روش هاي نوين در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحي فرودگاه با رويکرد روش هاي نوين در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

معماران و مهندسان همواره در پی یافتن راه حل های جدیدبرای حل مسئله فضاهای محصور بوده اند. با صنعتی شدن وتوسعه د نیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت.دراین میان صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است.حمل نقل هوایی در قرن حاظر سریعترین راه جابجایی بار و مسافر است بدین ترتیب هدف از برنامه ریزی حمل ونقل ایجاد سیستم حمل ونقلی است که بتواند حرکت انسان و کالا را با ایمنی کافی وبطور اقتصادی فراهم سازد به علاوهآنکه سفرها باید راحت وساده باشند.لذا این حوزه نیازمند توجه و توسعه بیشتر می باشد در همین راستا طراحی فرودگاه بوکان با رویکرد روش های نوین با توجه به شرایط خاص شهرستان و موقعیتاستراتژیک ان در منطقه ضروری به نظر می رسد پژوهش حاضر، از روش توصیفی تحلیلی به منظور جمع آوری اطلاعات و برقراری ارتباط بین متغیرها استفاده شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي جايگاه رهبري و انديشه سياسي حضر آيت الله خامنه اي در مردم سالاري ديني در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي جايگاه رهبري و انديشه سياسي حضر آيت الله خامنه اي در مردم سالاري ديني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي جايگاه رهبري و انديشه سياسي حضر آيت الله خامنه اي در مردم سالاري ديني در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي جايگاه رهبري و انديشه سياسي حضر آيت الله خامنه اي در مردم سالاري ديني در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
در تفکر حضرت آیت الله خامنه ای مردم سالاری دینی اصولی دارد که با آن اصول ساخته می شود (حاکمیت الهی، آرمان گرایی، شایستگی و ;) رهبر انقلاب رسیدگی به امور مردم، رفاه و حل مشکلات آنان را در چنین نظامی یک اصل مهم دانسته و تأکید دارند که در چنین نظامی رضایت مخلوق منجر به رضایت خالق می شود. ایشان مردم سالاری دینی را هدیه امام خمینی (ره) می دانند. اندیشه سیاسی رهبری درخصوص مردم سالاری دینی، حاکمیت را از آن خداوند دانسته و مردم را تصمیم گیران سرنوشت اداره کشور می داند و دخالت مردم در امر حکومت را نشأت گرفته از حق الهی آنها به شمار می آورد این مقاله می کوشد تا به بررسی جایگاه رهبری در مفهوم مردم سالاری دینی و همچنین در اندیشه سیاسی حضرت آیت الله حامنه ای بپردازد و همچنین تلاش بر آن است تا نشان دهیم که میان مردم سالاری دینی با دموکراسی و مردم سالاری موجود در غرب از دیدگاه رهبر انقلاب تفاوت وجود دارد، چنان که رهبر انقلاب معتقدند که مردم سالاری دینی نباید با لیبرال دموکراسی اشتباه گرفته شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي جذب شيميايي و جذب سطحي دياکسيد کربن حاصل از نيروگاههاي پسا احتراقي در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي جذب شيميايي و جذب سطحي دياکسيد کربن حاصل از نيروگاههاي پسا احتراقي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي جذب شيميايي و جذب سطحي دياکسيد کربن حاصل از نيروگاههاي پسا احتراقي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي جذب شيميايي و جذب سطحي دياکسيد کربن حاصل از نيروگاههاي پسا احتراقي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گرمای جهانی در نتیجه انتشار گازهای گلخانهای مخصوصا دیاکسیدکربن، در سالهای اخیر به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. تکنولوژیهای مختلفی برای جذب 2CO مورد نظر است که جذب شیمیایی و جذب سطحی در حال حاضر مناسبترین آنها برای نیروگاههای پسا – احتراق است. عملکرد جذب شیمیایی و جاذبهایی مثل آلکانولآمینها و مایعات یونی در این مقاله بررسی شده است. بزرگترین نگرانی برای این روش، بازده جذب 2CO ، میزان جذب، انرژی مورد نیاز بازیابی است. برای جذب سطحی هم، علاوهبر جاذبهای فیزیکی، جاذبهای جامد مزومتخلخل مختلف آغشته با پلیآمینها و پیوند شده با آمینوسیلانها در این مقاله بررسیشدهاست. نگرانیهای عمده برای انتخاب جاذب، از جمله هزینه، میزان جذب، ظرفیت جذب 2CO و ثبات حرارتی مقایسه و بحث شدهاست. کارهای آینده برای هردو جذب و جذب سطحی پیشنهاد شدهاست


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود رقابت در زنجيره تامين از منظر قيمت گذاري و سطح سبز بودن با رويکرد نظريه بازي ها در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رقابت در زنجيره تامين از منظر قيمت گذاري و سطح سبز بودن با رويکرد نظريه بازي ها در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود رقابت در زنجيره تامين از منظر قيمت گذاري و سطح سبز بودن با رويکرد نظريه بازي ها در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رقابت در زنجيره تامين از منظر قيمت گذاري و سطح سبز بودن با رويکرد نظريه بازي ها در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این مقاله رقابت در یک زنجیره تامین یا ساختار یک تولید کننده و یک خرده فروش را تحت سه سناریو زیر بررسی میکند 1- تولید کننده و خرده فروش بجز ارائه محصول هیجکدام خدماتی به مشتری ارائه نمیکنند. 2- فقط تولید کنننده به عنوان رهبر خدمات سبز ارائه میکند و خرده فروش پیرو است. 3- حالت متمرکز که تولید کننده و خرده فروش با یکدیگر ادغام میشوند. درنهایت قیمتهای تعادلی و سطوح خدمات بهینه تحت شرایط بهینگی در هز سه سناریو رقابت بدست آوده شده و باهم مقایسه می شوند و شرایط مناسب تر تشریح میگردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي نقش شاخص‎هاي موثر بر روابط تجاري با تاکيد بر نقش شبکه‎هاي سازماني در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي نقش شاخص‎هاي موثر بر روابط تجاري با تاکيد بر نقش شبکه‎هاي سازماني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي نقش شاخص‎هاي موثر بر روابط تجاري با تاکيد بر نقش شبکه‎هاي سازماني در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي نقش شاخص‎هاي موثر بر روابط تجاري با تاکيد بر نقش شبکه‎هاي سازماني در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی نقش شاخص‎های موثر بر روابط تجاری با تاکید بر نقش شبکه های سازمانی صورت گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‎باشد که روایی و پایایی آن مورد آزمون و تایید قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق ارائه کنندگان خدمات تجاری آنلاین هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 300 مورد برآورد گردید. نرم افزار آماری spss, lisrel ابزار تجزیه و تحلیل داده‎ها بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش مشخص گردید که روابط بین متغیرها مثبت و مستقیم بوده و وضعیت مولفه‎ها در جامعه مورد مطالعه به نسبت میانگین مناسب می‎باشد. علاوه بر آزمون روابط متغیرها بصورت خطی و تایید فرضیه‎ها، نتایج تحلیل عاملی و شاخص‎های برازش مدل نشان‏دهنده قابلیت تعمیم و استفاده مدل مفهومی تحقیق در جامعه مورد مطالعه بعنوان الگو می‎باشد. آنچه از نتایج این پژوهش و تحقیقات پیشین مشخص گردید اهمیت عوامل مرتبط با شبکه سازمانی یعنی کسب اطلاعات، ایجاد فرصت، منافع و محدودیتهای بسیج منابع به عنوان متغیرهای مستقل بر شبکه سازمانی و همچنین نقش شبکه سازمانی بر همکاری رقبا و میزان رقابت بوده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تعيين تاثير خدمت گرايي دانشگاه ها با رضايت شغلي و رفتار شهروندي کارکنان مطالعه دانشگاه هاي استان مرکزي در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعيين تاثير خدمت گرايي دانشگاه ها با رضايت شغلي و رفتار شهروندي کارکنان مطالعه دانشگاه هاي استان مرکزي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تعيين تاثير خدمت گرايي دانشگاه ها با رضايت شغلي و رفتار شهروندي کارکنان مطالعه دانشگاه هاي استان مرکزي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعيين تاثير خدمت گرايي دانشگاه ها با رضايت شغلي و رفتار شهروندي کارکنان مطالعه دانشگاه هاي استان مرکزي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بازارگرایی و خدمت گرایی یک عامل کلیدی برای ماندگاری سازمان ها در محیط متلاطم امروزی است.این پژوهش به بررسی تاثیر خدمت گرایی بر رضایت شغلی و رفتارشهروندی در دانشگاه ها پرداخته است؛ رهبری خدمات ، عملکرد سیستمخدمات، آموزش منابع انسانی و عملکرد متقابل خدمات ، به عنوان شاخص های خدمت گرایی در نظر گرفته شده اند و تاثیر آنها بر رضایت شغلی و رفتارشهروندی ؛ سنجیده شده است.روش تحقیق توصیف-علی و روش گردآوری اطلاعات میدانی بوده و گردآوری دادهها توسط پرسشنامه از کارکنان دانشگاه های استان مرکزی صورت گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده ازمدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد: رهبری خدمات و عملکرد سیستم خدمات بر رضایت شغلی و رفتارشهروندی تاثیر ندارند ولی سایر فرضیات تایید شده اند.در انتها پیشنهادات ارائه شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Evaluation and Selection of Strategic Suppliers using MBSC/GRA Combinational Model در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Evaluation and Selection of Strategic Suppliers using MBSC/GRA Combinational Model در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Evaluation and Selection of Strategic Suppliers using MBSC/GRA Combinational Model در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Evaluation and Selection of Strategic Suppliers using MBSC/GRA Combinational Model در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
چکیده:

Strategic planning in selection of suppliers has attracted growing interests in the recent years.The existing evaluation methods are based on performance records and most of them may not beobjective. Therefore their analysis can not result in a precise, reliable outcome. In our study, weuse two distinct approaches: Balanced Scorecard and Grey Relational Analysis which are used to create a precise, comprehensive model needed for selection of strategic suppliers. The former one which has been dealt with in many studies focus on an individual organization. Here in thisstudy, taking the inter-organizational relations are into account, enhanced and performance evaluation criteria are identified and they are priorized using grey relation analysis and Shannon Entropy weighting method. For this purpose, a case study is provided which has been carried out on an active company in auto-making industry.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,