خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تاثير استراتژي چابکي برچابکي نيروي کاروکارسازماني موردمطالعه سازمان توزيع نيروي برق شهرستان آمل در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثير استراتژي چابکي برچابکي نيروي کاروکارسازماني موردمطالعه سازمان توزيع نيروي برق شهرستان آمل در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تاثير استراتژي چابکي برچابکي نيروي کاروکارسازماني موردمطالعه سازمان توزيع نيروي برق شهرستان آمل در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثير استراتژي چابکي برچابکي نيروي کاروکارسازماني موردمطالعه سازمان توزيع نيروي برق شهرستان آمل در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استراتژی چابکی بر چابکی نیروی کار و کار سازمانی در سازمان توزیع نیروی برق شهرستان آمل صورت گرفته است. استراتژی چابکی، کار سازمانی و چابکی نیروی کار بر اساس نظر شری های و کاروسکی (2014) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی اجرا شده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان توزیع نیروی برق شهرستان امل بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 110 پرسشنامه توزیع و در نهایت 108 پرسشنامه دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است که روایی آن قابل تأیید می باشد. همچنین برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای به دست آمده برای پرسشنامه مقدار 0/8 می باشد. به منظور تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی چابکی و چابکی نیروی کار و کار سازمانی ارتباط وجود دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آشکارسازي و تشخيص خرابي بيرينگ موتور القايي سه فاز با استفاده از تبديل پارک و شبکه عصبي پايه شعاعي در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آشکارسازي و تشخيص خرابي بيرينگ موتور القايي سه فاز با استفاده از تبديل پارک و شبکه عصبي پايه شعاعي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آشکارسازي و تشخيص خرابي بيرينگ موتور القايي سه فاز با استفاده از تبديل پارک و شبکه عصبي پايه شعاعي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آشکارسازي و تشخيص خرابي بيرينگ موتور القايي سه فاز با استفاده از تبديل پارک و شبکه عصبي پايه شعاعي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
همواره این هدف که تجهیز قبل از اینکه دچار آسیب های جدی شود، تشخیص عیب داده شده تا بتوان تعمیراتی موثر و سریع روی آن انجام داد،در سیستم های نگهداری و تعمیرات مطرح بوده است . از علل عمده ی خرابی در موتورهای القایی، آسیب دیدگی بیرینگ آنها می باشد. برای سال ها، سنسورهایلرزش، دما و حرارت به منظور آشکارسازی عیوب موتورهای القایی مورد استفاده قرار گرفته ا ند. اما این روش ها معمولا حساس و گران هستند و در مواردی اصولا تجهیز برای نصب سنسورهای لرزش، دما و حرارت سهل الوصول نیست . بنابراین، امروزه استفاده از جریان استاتور در بین روش های آشکارسازی عیوب موتور القایی، به علت سادگی، هزینه ی پایین و غیر مخرب بودن آن مورد توجه فراوان است . از طرف دیگر تبدیل بردار پارک روشی ساده و موثر برای تشخیص خرابی بیرینگ موتورهای القایی است . در این تحقیق، ا ز تبدیل پارک بر روی جریان استاتور به همراه شبکه عصبی بعنوان روشی برای آشکارسازی و تشخیص خطا در بیرینگ موتور القایی استفاده شده است و کارآیی روش پیشنهادی با انجام و ارائهی نتایج شبی هسازی، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثير هندسه سازه بر پارامتر هاي عملکرد لرزه اي قابهاي خمشي بتنآرمه ويژه در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثير هندسه سازه بر پارامتر هاي عملکرد لرزه اي قابهاي خمشي بتنآرمه ويژه در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثير هندسه سازه بر پارامتر هاي عملکرد لرزه اي قابهاي خمشي بتنآرمه ويژه در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثير هندسه سازه بر پارامتر هاي عملکرد لرزه اي قابهاي خمشي بتنآرمه ويژه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
آئین نامه های زلزله نیروهای طراحی در برابر زلزله ساختمانها را از سطح عملکرد الاستیک توسط یک ضریب کاهشی موسوم به ضریب رفتار، کاهش میدهند. این ضریب در بر گیرنده قابلیت شکل پذیری و مقاومتهای افزون موجود در سازه میباشد. بسته به نوع سیستم باربر لرزه ای ضریب رفتار سازه متفاوت است،ولی آئین نامهها برای سازهها با هندسه متفاوت کماکان عددی ثابت و یکسان را پیشنهاد میدهند. در این تحقیق تأثیر هندسه سازه بر پارامتر های مختلف لرزه ای قابهایخمشی بتنی ویژه بررسی شده است. برای این منظور قابهای دو بعدی مختلف با شرایط هندسی متفاوت از جمله تعداد دهانهها، تعداد طبقات سازه، طول متفاوت دهانهها، و یا ارتفاع متغیر طبقات بررسی شدهاند. کلیه قابها بر اساس آیین نامه های ACI318-05 و ASCE07 طراحی شده و از نرم افزار SEISMOSTRUCT جهت تحلیلهای دینامیکی و استاتیکی فزاینده قابها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش طول دهانه و تعداد طبقات، و در سازه های کوتاه مرتبه متغیر بودن ارتفاع طبقه اول، بیشترین اثر را پارامتر های عملکرد لرزه ای داشته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توريسم مجازي راهکاري براي مقابله باچالش هاي زيست محيطي درياچه اروميه در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توريسم مجازي راهکاري براي مقابله باچالش هاي زيست محيطي درياچه اروميه در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله توريسم مجازي راهکاري براي مقابله باچالش هاي زيست محيطي درياچه اروميه در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توريسم مجازي راهکاري براي مقابله باچالش هاي زيست محيطي درياچه اروميه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دریاچه ی ارومیه، با سواحل کوهستانی، خاصیت شفابخشی، امواج آرام، اقلیم مطبوع، آفتاب دلچسب، آسمان آبی، ‌آبزیان شگفت‌انگیز و دنیایی از حیات وحش و پوشش گیاهی منحصر به فرد، مکانی ارزشمند برای انسان بیمار عصر ماشین است. گردشگری، از جمله مواردی است که به کمک فضای مجازی، در کنار شکل سنتی خود، چهره ی نوینی نیز کسب کرده و آن گردشگری مجازی است. گردشگری مجازی به دلیل بهره گیری از محیط اینترنت، فاقد محدودیت های زمانی و مکانی است. همچنین به دلیل ماهیت اطلاع رسانی اینترنت، این عرصه، بهترین گزینه برای شناساندن ظرفیت های طبیعی و جذب نگاه ها و انسان های عاشق محیط زیست است. به این دلیل، بهره مندی از فضای مجازی در راستای توسعه ی صنعت گردشگری، بسیار راهگشا و مفید است. از طرفی، برای برخورداری از مواهب بی شمار گردشگری طبیعت، نیازمند حفاظت از منابع طبیعی ارزشمند و بی بدیل خود هستیم. از این رو، توسعه ی گردشگری مجازی و به تبع آن، تمرکز نگاه های ملی و جهانی به دریاچه ی ارومیه، به عنوان میراثی ارزشمند، ما را در مسیر حفاظت از آن و رفع عوامل تهدید کننده ی آن قرار می دهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود زنبورهاي خانواده ي Chrysididae موجود در موزه ي حشرات هايک ميرزايانس (موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور) در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زنبورهاي خانواده ي Chrysididae موجود در موزه ي حشرات هايک ميرزايانس (موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود زنبورهاي خانواده ي Chrysididae موجود در موزه ي حشرات هايک ميرزايانس (موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود زنبورهاي خانواده ي Chrysididae موجود در موزه ي حشرات هايک ميرزايانس (موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور) در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

زنبورهای خانواده ی Chrysididae گروه نسبتاً بزرگی از زنبورهای Aculeata را شامل می شوند که به علت جذابیت رنگ متالیک خود و همچنین نقش مهم آنها در کنترل بیولوژیک و تعادل طبیعی، همواره به عنوان گروه جالبی از زنبورها شناخته شده اند. با توجه به این که موزه ها یک میزایانس به عنوان بزرگ ترین موزه ی حشره شناسی خاورمیانه محسوب می شود و نمونه های آن از تنوع گونه ای زیادی برخوردارند، این اولین بررسی جامع روی نمونه های این خانواده در موزه است. در یان تحقیق، تعداد 35 گونه از 14 جنس متعلق به زیر خانواده Chrysidinae مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. از بین آنها، 25 گونه و همچنین از بین جنس های شناسایی شده، جنس های Pentachrysis، Euchroeus، Elampus، Chrysura و Pseudospinolia برای فنون ایران جدید هستند. جنس های Chrysidea با یک گونه، جنس Chrysis با 14 گونه، جنس Chrysura با 3 گونه، جنس Euchroeus با 2 گونه، Pentachrysis با 2 گونه Pseudospinolia با 2 گونه، Spinolia با یک گونه، Stilbum با یک گونه، Trichrysis با یک گونه، Elampus با یک گونه، Hedychridium با 3گونه، Hedychrum با یک گونه، Holopyga با سه گونه و Omalus با یک گونه در این کلکسیون موجود است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي اعتباري موثر با استفاده از تحليل مولفه اصلي و سيستم استنتاج عصبي – فازي تطبيقي در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي اعتباري موثر با استفاده از تحليل مولفه اصلي و سيستم استنتاج عصبي – فازي تطبيقي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي اعتباري موثر با استفاده از تحليل مولفه اصلي و سيستم استنتاج عصبي – فازي تطبيقي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي اعتباري موثر با استفاده از تحليل مولفه اصلي و سيستم استنتاج عصبي – فازي تطبيقي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 5

چکیده:

امروزه در سیستم بانکداری نوین برای ارزیابی اعتباری مشتریان، از روش های مختلفی برای تعیین میزان شایستگی آنها استفاده می شود. از آنجاییکه مسئله ارزیابی اعتباری ماهیت دسته بندی دارد. به لحاظ اهمیت دقت اخیراً این موضوع مورد توجه محققین فراوانی قرار گرفته است و روش های مختلفی برای دسته بندی ارائه شده است در این مقاله با توجه به تعداد ویژگیهای تاثیرگذار در ارزیابی اعتباری استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی به عنوان کاهش دهنده ابعاد و دسته بندی توسط سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی پیشنهاد داده شده است. در این مقاله ضمن معرفی روش پیشنهادی، معیارهای ارزیابی نیز معرفی شده و روش پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده ای استاندارد آلمان و ایران مورد آزمایش قرار گرفته است که از نتایج و بهبود قابل قبولی برخوردار است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بازارهاي ايراني نمودي ازپايداري محيطي درمعماري وشهرسازي بافت قديم کرمانشاه ( نمونه موردي بازار – سراي نو ) در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازارهاي ايراني نمودي ازپايداري محيطي درمعماري وشهرسازي بافت قديم کرمانشاه ( نمونه موردي بازار – سراي نو ) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بازارهاي ايراني نمودي ازپايداري محيطي درمعماري وشهرسازي بافت قديم کرمانشاه ( نمونه موردي بازار – سراي نو ) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بازارهاي ايراني نمودي ازپايداري محيطي درمعماري وشهرسازي بافت قديم کرمانشاه ( نمونه موردي بازار – سراي نو ) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 13
چکیده:
بازاربه عنوان فضایی آشنادرمعماری وشهرسازی ،هسته اصلی شهر ایرانی را تشکیل داده است . بازار واژه ای پارسی است که از زبان پارسی که متعلق به ایرانیان دو هزار و پانصد سال قبل است باقی مانده و از این زبان واردفرهنگ زبانی سایر ملت های دنیا شده و معادل محل تبادلات تجاری به نوعی مارکتینگ با اسلوب و ملاحظات معمارانه ای است که در کشورایران به دلیل سابقه ی دیرینه ی تجارت شکل گرفته و به میراثی با ارزش از تمدنواژه بازار در ادبیات فارسی به معنی محل شلوغ و پر ازدحام ؛اعتبار واهمیت .ایرانی- اسلامی تبدیل شده است اشخاص و غیره به کار می رفته استبازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ( بازاری ) وازرگان ( بازرگان ) وازارگانیه (بازرگانی ) ،وازارید (رئیس بازار به ملک التجار ) و در پارتی به صورت واژا و در زبان پهلوی به شکل واکار،درپارسی باستان به صورت (آباکاری) مورد استفاده قرارگرفته است .این واژه احتمالاًاز صورت مفروض ایرانی باستان در فارسی میانه این واژه به سرزمین های دیگرvaha-wahogگرفته که ترکیبی است ازvaha-cavana. مانند عربی ، ترکی عثمانی ،و برخی از کشورهای اروپایی مانند پرتغال و فرانسه راه یافته است از جنبه های مهم بازار جنبه اقتصادی و اجتماعی و ارتباطی آن است بازار فضایی است که علاوه بر داد و ستد کالا ،تجمع افراد در آن صورت می پذیرد و اغلب مهم ترین محور ارتباطی و فضاهای شهری در شهرهای ایران درگذشته به شمارمی آمدهاست بازارها به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده ی اقتصاد شهر های ایرانی متشکلازراسته یا راسته های اصلی و فرعی متعدد به شکال مختلف در فضا های باز وبسته ،سرپوشیده و سرباز ،در طولمحور ی ثابت یا انشعاباتی شاخه ای و با طاق ها و نورگیر ها وکاربندیها ی زیبا از مهمترین میراث های ملی ایران بوده و به واسطه اصالت ایرانی خود از گنجینه های مهم معماری ایرانی به حساب می آیند که نمودی از معماری پایدار شهری در جهت توسعه تعاملات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند ویک همپیوندی فضایی با کالبد شهری دارد. در این مقاله پیوند و تعامل میان ارزشهای تاریخی فرهنگی و بسط توسعه فضایی – کالبدی بر توسعه پایدار شهری از طریق بازار مورد بررسی قرار می گیرد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير پوزولانهاي ميکروسيليس، متاکائولن و زئوليت بر خواص مکانيکي بتن سبک سازهاي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير پوزولانهاي ميکروسيليس، متاکائولن و زئوليت بر خواص مکانيکي بتن سبک سازهاي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير پوزولانهاي ميکروسيليس، متاکائولن و زئوليت بر خواص مکانيکي بتن سبک سازهاي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير پوزولانهاي ميکروسيليس، متاکائولن و زئوليت بر خواص مکانيکي بتن سبک سازهاي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
استفاده از بتن سبک در اعضای سازهای میتواند به عنوان راهکار مناسبی جهت کاهش خطرات ناشی از زلزله تلقی شود. یکی از محدودیتهای کاربرد عمده بتن سبک مصرف بیشتر سیمان در آن نسبت به بتن معمولی است و یکی از راهکارهای بر طرف کردن این نقیصه استفاده از مواد جایگزین سیمان میباشد. لذا در این تحقیق از سه ماده پوزولانی میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت با میزان جایگزینی5,10,17,25درصدوزنی سیمان استفاده شده و تاثیر این مواد در مقاومت فشاری و کششی بتن سبک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونهها در سنین 7و28و56و91روزمورد آزمایش قرار گرفتند و برای هر آزمایش از سه نمونه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشها نشان دهنده افزایش مقامت فشاری و کششی بتن سبک در صورت استفاده از مواد پوزولانی فوق در درصدهای جایگزینیبهینه هر کدام میباشد. همچنین درصد بهینه هر پوزولان در مقاومت فشاری و کششی بتن سبک و روند کسب مقاومت در این بتن به صورت نمودارها و جداولی ارائه شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير موننسين در جيره حاوي کنسانتره بالا بر عملکرد، متابوليتهاي خون و پارامترهاي تخميري شکمبه بره هاي قزل در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير موننسين در جيره حاوي کنسانتره بالا بر عملکرد، متابوليتهاي خون و پارامترهاي تخميري شکمبه بره هاي قزل در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير موننسين در جيره حاوي کنسانتره بالا بر عملکرد، متابوليتهاي خون و پارامترهاي تخميري شکمبه بره هاي قزل در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير موننسين در جيره حاوي کنسانتره بالا بر عملکرد، متابوليتهاي خون و پارامترهاي تخميري شکمبه بره هاي قزل در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: 9

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مونن سین در پروار گوسفندان به روش تغذیه ای step-upو 20 رأس بره نر نژاد قزل (با میانگین وزن اولیه 4/9 ±24/5 کیلوگرم ) در یک طرح کاملا تصادفی به 5 گروه چهار راسی تقسیم شدند . بعد از دو هفته دوره عادت پذیری به جیره غذایی و سیستم پرورش، دام ها تحت تیمارهای آزمایشی مورد نظر تغذیه گردیدند، . پنج جیره های مورد آزمایش شامل جیره شاهد و جیره دارای صفر ، 10 ، 20 و 30 میلی گرم مونن سین در کیلوگرم ماده خشک بود . در ابتدای آزمایش نسبت علوفه به کنسانتره در جیره شاهد و سایر تیمارها 55:45 ثابت در نظر گرفته شد، ولی، در طی هفته های بعد درصد کنسانتره هر هفته 5 درصد اضافه و معادل آن از درصد علوفه جیره کم گردید . بطوریکه در هفته آخر آزمایش 85 درصد جیره را کنسانتره تشکیل داد . دام ها دو وعده در روز (صبح و عصر) با جیره های فوق بصورت آزاد تغذیه شدند. به منظور بررسی متابولیت های خون (غلظت گلوکز،کلسیم، فسفر، اوره و پروتئین تام سرم ) و فلور شکمبه از دامها نمونه خون و مایع شکمبه در آغاز، اواسط و اواخر دوره تهیه گردید . ماده خشک مصرفی بطور روزانه و اضافه وزن ها بطور هفتگی تعیین گردید . نتایج حاصله از این آزمایش نشان داد که افزایش موننسین به جیره همسو با افزایش درصد کنسانتره، بطور معنی داری(0/01>P) منجر به کاهش ماده خشک مصرفی روزانه (1/25 ، 1/18 ، 1/12 ، 1/09 ، 1/07 کیلوگرم) ، بهبود اضافه وزن روزانه (0/165 ، 0/170 ، 0/174 ، 0/180کیلوگرم ) و ضریب تبدیل غذایی (7/47 ، 6/60 ، 6/30 ، 6/25 و 5/93) به ترتیب در تیمارهای شاهد، صفر، 10 ، 20 و 30 میلی گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی گردیده است . تیمارهای مورد آزمایش تاثیر معنی داری بر متابولیت های خون نداشتند (0/05<P) موننسین تاثیر معنی داری بر اسیدیته تام شکمبه (0/05>P) و pH آن (0/01>P) داشت. بطور کلی از آنجایی که در این آزمایش افزودن موننسین و افزایش درصد کنسانتره جیره منجر به بهبود معنی داری در صفات مهم و اقتصادی و اکوسیستم شکمبه حیوان گردید بنابراین اعمال آنها در جیره، ترجیحاً همزمان، بدلیل صرفه جویی در مصرف علوفه و کاهش احتمالی هزینه های تولید و نگهداری بلاخص در شرایط پرواری زود رس برای دامهای جوان قابل توصیه است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهيه وريستورهاي پايه اکسيد روي با پوشش هاي عايق دما بالا در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهيه وريستورهاي پايه اکسيد روي با پوشش هاي عايق دما بالا در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تهيه وريستورهاي پايه اکسيد روي با پوشش هاي عايق دما بالا در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهيه وريستورهاي پايه اکسيد روي با پوشش هاي عايق دما بالا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 8

چکیده:

پوشش عایق سطح جانبی در وریستورهای اکسید روی به صورت ترموست، لعاب یا پوششهای سرامیکی قابل اعمال می باشند . در پوششهای سربی مرسوم که بر روی قرص زینتر شده اعمال می گردند، با وجود دمای زینتر پایین، دو سیکل حرارتی مجزا مورد نیاز است . از طرف دیگر بخاطر سمی بودن ترکیبات سربی و مشکلات فریت سازی ، همواره حذف سرب از اجزاء پوشش مورد نظر بوده است . مزیت رده جدید پوششهای مورد استفاده، یعنی پوشش های دما بالا، در اعمال دوغاب بر روی نمونه خام و پخت همزمان پوشش و بدنه در همان درجه حرارت زینتر بدنه ZnO میباشد که صرفه اقتصادی و زمانی را به دنبال خواهد داشت . در این مقاله، تهیه و اعمال پوششهای بر پایه SiO2 و Fe2O3 ارائه شده و همچنین تاثیر افزودن Bi2O3 ، B2O3 و Al2O3 بر خواص فیزیکی و الکتریکی پوشش قرصهای بهینه سازی شده، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که تمامی پوشش های تهیه شده ازواکنش پذیری خوبی با سطح بدنه برخوردارمی باشند . تصاویرحاصل از SEM پوشش ها وبدنه بهینه سازی شده نیز نتایج خوبی از نظر واکنش پذیری پوشش و بدنه و وجود تخلخل در نمونه ها ارائه می دهد .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,