خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيش بيني متغييرهاي ژني آنزيم امگادر3 فتي اسيد ديسچوراز براساس مدل هاي بيوانفورماتيک در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيش بيني متغييرهاي ژني آنزيم امگادر3 فتي اسيد ديسچوراز براساس مدل هاي بيوانفورماتيک در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيش بيني متغييرهاي ژني آنزيم امگادر3 فتي اسيد ديسچوراز براساس مدل هاي بيوانفورماتيک در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيش بيني متغييرهاي ژني آنزيم امگادر3 فتي اسيد ديسچوراز براساس مدل هاي بيوانفورماتيک در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

اسیدهای چرب غیر اشباع براساس موقعیت اولین پیوند دوگانه شان به امگا-3، 6 و 9 تقسیم بندی می شوند. هدف این تحقیق پیدا کردن مهم ترین مولفه های ژنی اختصاصی ارگانیزمی آنزیم امگا-3 فتی اسید دیسچوراز (FAD8) با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی و طراحی مدل های پیش بینی (برای اولین بار) جهت تعیین ارگانیزمهای این آنزیم ها می باشد. روش کار توسط ابزار های متفاوت بیوانفورماتیکی که تعداد 43 مشخصه ی ژنی را از نظر تعداد، تکرار نوکلئوتیدها و عناصر متفاوت ژن ها مورد محاسبه قرارمی دهند. همچنین توسط برنامه Rapidminer درخت های تصمیم گیری و دسته بندی متغیرهای ژنی استخراج می کند. براساس نتیجه مهم ترین متغیر ژنی در تشخیص ساختارهای ارگانیزمی آنزیم FAD8 فراوانی هیدروژن بوده است. مدل های پیش بینی طراحی شده نشان دادند که مدلNeural Network با معیار Relief با دقت 8467% می تواند ارگانیزم آنزیم های جدید را براساس خصوصیات ژنی پیش بینی نماید. دو یافته فوق برای اولین بار در این مطالعه گزارش می شوند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر اسانس پونه و کلريذکلسيم بر مانذگاري گل شاخه بريذه رز (رقم کرونوس) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر اسانس پونه و کلريذکلسيم بر مانذگاري گل شاخه بريذه رز (رقم کرونوس) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر اسانس پونه و کلريذکلسيم بر مانذگاري گل شاخه بريذه رز (رقم کرونوس) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر اسانس پونه و کلريذکلسيم بر مانذگاري گل شاخه بريذه رز (رقم کرونوس) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: 10
چکیده:
افزایش طول عمر گل های بریده، یکی از مباحث مهم پس از برداشت در صنعت گلکاری است. به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسانس بوته کوهی (Penny royal) با ترکیب شیمیایی کلرید کلسیم بردوام گل بریده رژ رقم (Rosa hybrida cv crunus) آزمایشی در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شهرستان روانسر، روستای قوری قلعه و در مکانی با شرایط دمایی 22-18 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65% و شرایط فتوپریود 10 ساعت روشنایی و 14 ساعت تاریکی انجام شد. فاکتورها شامل: A ((آب مقطر) a(0)=0 ، a(1)=50 ، a(2)=100 ، a(3)=150 ، ppm )؛ B کلرید کلسیم (ppmb(2)=4b(1)=2 b(0)=0) بودند. ساکارز 2% به عنوان پایه به همه تیمارها اضافه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت های مختلف اسانس بوته و مصرف نمک شیمیایی کلرید کلسیم بر روی عمر گلجای بسیار معنی دار بود (p<0/01) همچنین اثر متقابل غلظت های مختلف اسانس پونه و غلظت های مختلف کلرید کلسیم بر روی این صفت معنی دار بود (p<0/05)، و مصرف غلظت های مختلف اسانس پونه و اثر متقابل اسانس پونه در ماده شیمیایی کلرید کلسیم بر روی قطر ساقه معنی دار بودند (p<0/05) و اثر اصلی ماده شیمیایی کلرید کلسیم بر روی این صفت بسیار معنی دار بود (p<0/01). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس پونه در کلرید کلسیم نشان داده که بیشترین عمر گلجایی (11 روز) مربوط به تیمار (a(2)b(1 (اسانس پونه 150ppm در 2ppm کلرید کلسیم) و کمترین عمر گلجایی (8/33 روز) مربوط به تیمار (a(2)b(0 (اسانس پونه 50ppm در عدم مصرف کلرید کلسیم) است. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس پونه در کلرید کلسیم روی صفت قطر ساقه نشان دهنده آن بود که بیشترین قطر ساقه (6/02 میلی متر) در تیمار (a(0)b(0 (تیمار شاهد) (عدم مصرف اسانس و کلرید کلسیم) مشاهده گردید. مطابق نتایج اسانس پونه و کلرید کلسیم برای افزایش عمر گلجا در رقم رز کرنوس مفید باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

تعداد صفحات: 15

چکیده:

با توجه به این امر که همیشه تفکرات و جهان بینی افراد بر زندگی آنها تاثیرگذار می باشد و آرامش انسان در گرو هماهنگ بودن با جهان بینی و ایدئولوژی خود می باشد، لزوم حکمفرمایی ارزش های اسلامی و دینی بر شهرسازی و معماری اسلامی امری حیاتی محسوب می گردد. همچنین مصنوعات هر جامعه باید مبتنی بر فرهنگ آن جامعه باشد تا بتواند حافظ هویت و ریشه جامعه گردد؛ پس در شهرسازی و معماری ایران،باید هم ارزش های اسلامی و هم فرهنگ اصیل ایرانی ، در طراحی شهری مورد توجه قرار گیرد تا کشور ایران نمونه بارزی از شهری اسلامی و ایرانی باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی از صفحه 124 تا 130 منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش گروهی
مقاله دوران بارداری
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله انتخاب
مقاله نوع زایمان
مقاله زنان نخست زا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یكی از دلایل افزایش عمل سزارین، عدم آگاهی مادران در انتخاب نوع زایمان است. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه كننده به مراكز بهداشتی- درمانی قائم شهر صورت گرفت.
روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. تعداد 170 خانم باردار نخست زا كه هیچ ممنوعیتی برای زایمان طبیعی نداشتند، انتخاب شدند. نمونه گیری چند مرحله ای و مبتنی بر هدف بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. زمان شروع آموزش از پایان هفته 27 حاملگی در نظر گرفته شد و با فواصل منظم تا انتهای بارداری ادامه یافت. پرسشنامه ها یك بار قبل از آموزش و یك بار بعد از آموزش به عنوان پیش آزمون و پس آزمون توسط واحدهای پژوهشی تكمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آمارهای توصیفی و آزمون های t، ویل كاكسون و Z استفاده شد.
نتایج: تفاوت آماری معنی داری بین آگاهی و نگرش زنان پس از آموزش نسبت به قبل از آن دیده شد. انتخاب نوع زایمان طبیعی، قبل و بعد از آموزش در ارجحیت بود، ولی پیگیری عملكرد زنان نشان داد كه فقط 576 درصد آنها نوع زایمان طبیعی انتخاب برگزیدند. در حقیقت، قبل از آموزش، 618 درصد و بعد از آن 806 درصد زنان، زایمان طبیعی را انتخاب كرده بودند
تیجه گیری: آموزش در دوران بارداری در كاهش انتخاب سزارین موثر است. ایجاد امكانات و ترویج روش های مختلف زایمان كم درد و آموزش كاركنان زایشگاه برای انجام زایمان طبیعی مورد انتظار است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثير کشف مسير شغلي بر زندگي حرفه اي در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثير کشف مسير شغلي بر زندگي حرفه اي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثير کشف مسير شغلي بر زندگي حرفه اي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثير کشف مسير شغلي بر زندگي حرفه اي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی مشاوره
تعداد صفحات: 14
چکیده:
در مطالعه حاضر سعی بر آن شده تا به بررسی مفهوم کشف در مشاوره ی مسیر شغلی پرداخته شود. کشف مسیرشغلی به عنوان بخش مهمی ا ز رفتار شغلی است که شامل یادگیری در مورد خود و محیط جهت کمک به تصمیم گیری در زمینه مسیرشغلی برای سهولت سازگاری برای کار و برای افزایش کاراست. در این مقاله به بررسی ماهیت کشف مسیر شغلی، تاثیر اطلاعات شغلی برزندگی حرفه ای و نقش اطلاعات شغلی در نظریه ها و تصمیم گیری ها قرار می گیر د و در نهایت مطالعات و تحقیقاتی که پیرامون این متغیر صورت پذیرفته و سپس نتیجه گیری بیان می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود Design a model based on wavelet transform for quantitative simultaneous determination of Methamphetamine and 3,4درmethylen dioxy methamphetamine (Ecstasy) in mixtures. در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Design a model based on wavelet transform for quantitative simultaneous determination of Methamphetamine and 3,4درmethylen dioxy methamphetamine (Ecstasy) in mixtures. در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود Design a model based on wavelet transform for quantitative simultaneous determination of Methamphetamine and 3,4درmethylen dioxy methamphetamine (Ecstasy) in mixtures. در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Design a model based on wavelet transform for quantitative simultaneous determination of Methamphetamine and 3,4درmethylen dioxy methamphetamine (Ecstasy) in mixtures. در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

In this study a zero crossing technique based on continuous wavelet transform (CWT) aswell as classical derivative spectrophotometry (CDS) is presented for simultaneousdetermination of Methamphetamine (MA) and 3,4-methylendioxymethamphetamine(MDMA , ecstasy) in binary mixtures, without using prior chemical pre-treatment.Absorption spectra were recorded in the wavelength range 200–400 nm. Absorbancedata were subjected to various mother wavelets from continuous wavelet transform family to find the optimum point of the Wavelet signal processing (MATLAB 7.1) bior3.3, 3.7 and 1.5 with scaling factors a = 60, 40 and 15 while first derivative was 10 nm. The validation of proposed methods was investigated by several synthetic mixtures and obtained results were successfully compared among each other. Mean recovery values were found 102.9% for CWT and 98.7% for DS, for the determination of MDMA and 97.4% and 99.9% for CWT and 101.6% for DS, for the determination of MA in synthetic mixtures..


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Opportunistic Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Radio Networks در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Opportunistic Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Radio Networks در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Opportunistic Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Radio Networks در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Opportunistic Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Radio Networks در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:

Spectrum leasing issue is investigated by an opportunistic cooperative approach. The scenario includes a multi-antenna primary user (working as a Base Station) and anumber of single-antenna primary and cognitive radio users (CR users). The core aim of the paper is to maximize the data rate inthe downlink, from base station (PU BS) to the desired primary user (PU RX), taking advantage of the cooperation of opportunistically selected CR users. Cooperating CR users willenjoy the benefits of transmitting to their intended CR receivers in a portion of time, allocated by PU BS. The main contributionof this work is proposing the opportunistic cooperative approach. Meanwhile the interference imposed on other PUs, due tocooperation of selected CR users, is removed. Moreover, as the opportunistically selected CR users form a virtual antenna array, it becomes feasible to utilize zero-forcing beamforming to remove the interference on other PUs


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در پایش از صفحه 435 تا 442 منتشر شده است.
نام: وضعیت سلامت جسمی و روانی و میزان استفاده از خدمات و مراقبت های سالمندی در بین سالمندان ایرانی مقیم استرالیا و سایر سالمندان استرالیایی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله خدمات سالمندی حمایتی
مقاله اضطراب و افسردگی
مقاله عملکرد فیزیکی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر وضعیت سلامت و میزان استفاده از خدمات و مراقبت های اساسی و حمایتی سالمندی در بین سالمندان ایرانی مهاجر و نیز بررسی تفاوت های شاخص های سلامتی و استفاده از مراقبت ها و خدمات سالمندی در بین سالمندان ایرانی و استرالیایی می پردازد. دستاوردهای این مطالعه می تواند به سیاست گذاری های بهداشتی ملیت های مختلف در استرالیا و همچنین عدالت اجتماعی و افزایش برابری حقوق سالمندان ایرانی مهاجر و دسترسی بیشتر آنان به خدمات و مراقبت های سالمندی کمک خواهد نمود. در این تحقیق تعداد 302 سالمند ایرانی مهاجر که سن آنها 65 سال و بیشتر بوده و حداقل شش ماه در سیدنی استرالیا زندگی می کردند، شرکت نمودند. این بررسی یک مطالعه مقطعی بوده که در سال های 2007-2005 میلادی انجام شده است. روش گردآوری داده ها به شکل مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه تلفنی و ارسال پرسشنامه از طریق پست و عودت فرم تکمیل شده توسط سالمندان بوده است. یافته های پژوهش نشان دادند كه سالمندان مهاجر ایرانی در مقایسه با سالمندان استرالیایی، مشکلات روحی و روانی (اضطراب و افسردگی) بیشتری داشتند. محدودیت بیشتری در عملکرد فیزیکی داشته و نیاز بیشتری به کمک یا نظارت در انجام فعالیت های روزانه زندگی داشتند. احساس خوب بودن روانی در سالمندان ایرانی کمتر بود. همچنین میزان استفاده از خدمات و مراقبت های اساسی و حمایتی سالمندی در بین ایرانیان در حدود سه برابر کمتر از سالمندان استرالیایی بود. ایرانیانی که در خانه به زبان انگلیسی تکلم نمی کردند از اضطراب و افسردگی بیشتری رنج می بردند و نیز محدویت های فیزیکی عملکردی بیشتری داشتند. سالمندان ایرانی که سطح زبان انگلیسی بهتری داشتند، از اضطراب و افسردگی کمتری برخوردار بوده و نیاز کمتری به کمک یا فرد مراقب در انجام فعالیت های روزمره زندگی داشته و نیز تمایل بیشتری در استفاده از خدمات و مراقبت های پزشکی و بهداشتی داشتند. نتایج نشان دادند که متغیرهای سلامت جسمی و روانی به جز متغیر احساس رفاه روانی، عامل تعیین کننده ای در استفاده از مراقبت های پزشکی و بهداشتی در بین سالمندان ایرانی هستند. همچنین هیچیک از متغیرهای سلامت جسمی و روانی عامل تعیین کننده در استفاده از خدمات سالمندی پایه و اساسی در بین سالمندان ایرانی نبودند و تنها متغیر انجام فعالیت های روزانه زندگی عامل تعیین کننده در استفاده از خدمات سالمندی حمایتی بود. نتیجه این كه سالمندان ایرانی مهاجر، وضعیت بدتری از نظر اختلالات اضطراب و افسردگی و عملکرد فیزیکی در مقایسه با سالمندان استرالیایی داشتند و در این بین آنهایی که به زبان انگلیسی تسلط کمتری داشتند، در معرض خطر بیشتری بودند. بطور کلی متغیرهای سلامت جسمی و روانی عامل تعیین کننده در استفاده از مراقبت های پزشکی و بهداشتی در بین سالمندان ایرانی هستند. در حالی که در استفاده از خدمات سالمندی پایه و اساسی و حمایتی، متغیرهای سلامت جسمی و روانی عامل تعیین کننده نیستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه مسائل کالبدي و عملکردي مجتمع هاي خدماتيدر رفاهي بين راهي و ارائه استانداردهاي طراحي آنها در جهت توسعه صنعت گردشگري (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب درخشان صحرا شهر قزوين) در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه مسائل کالبدي و عملکردي مجتمع هاي خدماتيدر رفاهي بين راهي و ارائه استانداردهاي طراحي آنها در جهت توسعه صنعت گردشگري (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب درخشان صحرا شهر قزوين) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه مسائل کالبدي و عملکردي مجتمع هاي خدماتيدر رفاهي بين راهي و ارائه استانداردهاي طراحي آنها در جهت توسعه صنعت گردشگري (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب درخشان صحرا شهر قزوين) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه مسائل کالبدي و عملکردي مجتمع هاي خدماتيدر رفاهي بين راهي و ارائه استانداردهاي طراحي آنها در جهت توسعه صنعت گردشگري (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب درخشان صحرا شهر قزوين) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 21
چکیده:
گردشگری یکی از عناصر اصلی توسعه تحرکات مربوط به جابه جایی هاست، کاهش مدت زمان کار، افزایش وقت سرگرمی ناشی از آن و بهبود شرایط جابه جایی فرآیندی شناخته شده از تقسیم حرکت های گردشگری است که با کوتاه شدن مدت اقامت و غالباً مسافت های طی شده همراه است و جزء تفکیک ناپذیر در رشد تحرک و جابه جایی کوتاه مدت گردشگری گردیده است. در این میان مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی نقش تأثیر گذاری در افزایش حجم سفرها در طول جاده و توسعه صنعت گردشگری دارند و از آنجا که همواره کالبد و عملکرد دو مشخصه اصلی و مهم هرفضا محسوب می شوند، این پژوهش درصدد توسعه صنعت گردشگری به کمک استانداردهای طراحی مجتمع های خدماتی- رفاهی و مطالعه مسائل کالبدی و عملکردی مجتمع آفتاب درخشان صحرای شهر قزوین است. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان استقبال مسافران از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، به ابعاد مختلفی چون، عملکردی، کالبدی، ادراکی، بصری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ترافیکی، زیست محیطی و غیره وابسته است. در این میان ابعاد کالبدی و عملکردی از سهم بیشتری برخوردار هستند که خود به عوامل دیگری نظیر: کابری های موجود در مجتمع، موقعیت قرارگیری مجتمع، چیدمان فضایی، دسترسی ها، مواد و مصالح بومی و ; وابسته هستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثيرقابليت هاي يادگيري سازماني برعملکردسازماني درادارات ستادي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثيرقابليت هاي يادگيري سازماني برعملکردسازماني درادارات ستادي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تاثيرقابليت هاي يادگيري سازماني برعملکردسازماني درادارات ستادي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثيرقابليت هاي يادگيري سازماني برعملکردسازماني درادارات ستادي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ازانجا که تغییرات محیطی بربسیاری ازوجوه سازمان اثرگذاشته سازمان ها باید بااستفاده ازراهکارهای مناسب خود را به صورت پویا باتغییرات محیطی وفق دهند تاقادر به بقای خودشوند توسعه و بهبود فرایند یادگیری درسازمان و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده میتواندتاحدزیادی بربهبود عملکرد سازمانی اثرگذارباشد هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیریادگیری سازمانی برعملکرد سازمان است جامعه اماری پژوهش را 618نفر ازکارکنان ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تشکیل میدهد که بااستفاده ازجدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم 235نفر ازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب شده است روش پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گرداوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی به شمار می اید و ازحیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق ازنوع علی و بطور مشخص مبتنی برمدلیابی معادلات ساختاری است به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز ازپرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل اماری بااستفاده ازنرم افزار SPSS.18 LISREL.8.5 بهره گرفته شده است نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که یادگیری سازمانی و ابعادآن تاثیر مثبت و معناداری برعملکرد سازمانی دارند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,